Kas dzīvības apdrošinātāju klientiem jāzina par nodokļu reformu 2018

Pievienoja:

Viens no instrumentiem, kā gudri parūpēties par savu un tuvinieku finanšu drošību ilgtermiņā, ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu. Valsts atbalsta un motivē iedzīvotājus uzkrāt, piešķirot nodokļu atvieglojumus, kas ir būtisks papildu ieguvums. Tāpēc Latvijas Apdrošinātāju asociācija aicina pievērst uzmanību gaidāmajām izmaiņām nodokļu regulējumā.

Nodokļu reforma paredz, ka no 2018. gada 1. janvāra minimālais uzkrājošās apdrošināšanas līguma periods iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksas saņemšanai tiek pagarināts no 5 uz 10 gadiem. Tas nozīmē, ka nodokļu atvieglojumus varēs iegūt tad, ja uzkrātie līdzekļi tiks izņemti ne ātrāk kā pēc 10 gadiem no līguma noslēgšanas brīža. Mainīsies arī IIN likme, samazinoties uz 20%.

„Būtiski, ka šobrīd spēkā esošajiem un līdz gada beigām noslēgtajiem līgumiem 2018. gadā tiks piemērots 2017. gada regulējums ar IIN atmaksu 23% apmērā no veiktajām iemaksām,” uzsver Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

No nākamā gada 1. janvāra mainīsies arī uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas iemaksu apmēra ierobežojums IIN atvieglojumu piemērošanai. Iemaksas nevarēs būt lielākas par 10% no gada bruto algas, nepārsniedzot 4000 EUR uzkrājošajā apdrošināšanā un pensiju fondos kopā.

„Šobrīd spēkā ir 10% limits no gada bruto algas bez faktiskā iemaksu apjoma ierobežojuma. Tas ļāvis izmantot lielus līdzekļus, atgūstot 23% no iemaksātās summas, ko paredz IIN atvieglojumi. Jaunais ierobežojums lielāko daļu klientu neietekmēs, jo vairāk par 4000 EUR gadā uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā iegulda aptuveni 1% no visiem šī apdrošināšanas veida klientiem,” prognozē Jānis Abāšins.

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898, e-pasts: office@laa.lv

0