AAS Gjensidige Baltic izskatījusi vairāk nekā trešo daļu pieteikumu par negaisa postījumiem

Pievienoja:

Dažu dienu laikā AAS “Gjensidige Baltic” izskatījusi un pieņēmusi lēmumu trešdaļā atlīdzības pieteikumu par negaisa radītajiem postījumiem. Kopējais pieteikto atlīdzību apmērs ir 27000 eiro.

AAS “Gjensidige Baltic” Īpašumu atlīdzību nodaļas vadītājs  Aleksejs Kozirs informē, ka kopumā saņemti 36 apdrošināšanas atlīdzību pieteikumi par dabas stihiju nodarītajiem postījumiem. Vairums apdrošināšanas pieteikumu saņemts no klientiem Rīgā un Rīgas rajonā. Kopumā gan vēja radītie postījumi nav bijuši lieli un finansiāli apjomīgi. “Lielākoties negaisā bojāti žogi, sētas, nojumes un ēku jumti. Informācija par būtiskiem postījumiem vai apjomīgiem zaudējumiem, ko negaiss būtu radījis nav saņemti,” informē A.Kozirs.

Viņš gan atzīst, ka saņemto pieteikumu specifika mudina Gjensidige arī izstrādāt jaunus apdrošināšanas polises noteikumus, jo ne visi postījumi, ko klienti piesaka, ir paredzēti esošajā risku sarakstā. “Latvijai nav raksturīgi pie dabas stihiju riskiem paredzēt arī lietu. Taču aizvadītās nedēļas spēcīgās lietavas, kas daudzviet radīja īstus plūdus, šo sadaļu liek pārskatīt. Sagaidāms, ka jau tuvākajā laikā klientiem varēsim piedāvāt arī polises, kurās kā viens no riskiem ir lietus,” informē Gjensidige Īpašumu atlīdzību nodaļas vadītājs.

0