AAS Gjensidige Baltic: Pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, cilvēks sev liedz iespēju saņemt apdrošināšanas atlīdzību

Pievienoja:

Aktīvie remontdarbi Rīgas ielās, satiksmes dalībnieku – autovadītāju, velobraucēju un gājēju vidū, radījuši spriedzi, kas raisa arī savstarpējo neiecietību, un provocē noteikumu pārkāpumus. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, kad satiksmes intensitāte pilsētā palielināsies, AAS Gjensidige Baltic aicina iedzīvotājus būt iecietīgiem un atgādina – apdrošināšanas polise ir “drošības spilvens” un atbalsts brīdī, kad notikusi nelaime, kuras rezultātā kaitējum nodarīts veselībai vai bojāta manta. Taču polise nepalīdzēs, ja nelaime notikusi rupju satiksmes noteikumu pārkāpumu rezultātā,  un tas attiecas arī uz gājējiem un velobraucējiem.

Analizējot no klientiem saņemto jautājumu specifiku, AAS Gjensidige Baltic Īpašumu produktu vadītāja – riska parakstītāja Kitija Lase atzīst, ka šovasar palielinājies no gājējiem un velobraucējiem saņemto jautājumu skaits. To specifika mudina apdrošinātāju klientiem atgādināt atsevišķus satiksmes noteikumu punktus, kas iedzīvotāju vidū raisa diskusijas un rada iespaidu, ka iedzīvotājiem ne visi noteikumi ir skaidri. Turklāt šī nezināšana var novest pie negadījumiem, kur apdrošinātājs palīdzēt nevarēs.

Gjensdige kliente Una, kurai nesen noticis incidents stāsta: “Šķērsojot Elizabetes ielu, pie krustojuma ar Antonijas ielu,  pametu skatu pa kreisi, lai pārliecinātos , ka neviens transportlīdzeklis netuvojas un spēru soli, lai šķērsotu ielu. Pēkšņi izdzirdēju velosipēda signalizēšanu un sajutu strauju bremzēšanu sev pie pašām kājām. Tikai tad pamanīju, ka pa vienvirziena ielu no pretējās, un man negaidītās puses,  pa velo joslu pārvietojies riteņbraucējs. Viņš man pārmeta, ka esmu uzkāpusi uz velo joslas, nepārliecinājusies, ka pa to netuvojas riteņbraucējs. Savukārt es viņam aizradīju, ka atrodamies uz vienvirziena ielas un viņam arī braucot pa velo joslu, atļauts braukt tikai tajā virzienā, kurā organizēta kopējā satiksme. Riteņbraucējs man nepiekrita un šķīrāmies katrs palicis pie savas pārliecības, ka incidentā vainojams otrs. Šajā reizē viss beidzās bez nopietnām sekām, taču, ja būtu notikusi sadursme, kurā kāds no mums gūtu ievainojumus, vai tiktu bojāta manta, apdrošināšanas polise izdevumus kompensētu? Vai riteņbraucēji uz vienvirziena ielas pa velo joslu drīkst pārvietoties abos virzienos?”

AAS Gjensidige Baltic Īpašumu produktu vadītāja – riska parakstītāja Kitija Lase atbild, ka MAXI polises īpašniece Una, saņemtu apdrošināšanas atlīdzību par veselībai radīto kaitējumu. Turklāt, ja Maxi polise būtu arī otrai negadījumā iesaistītajai personai, Unai tiktu atlīdzināti arī izdevumi par bojātu mantu – saplēstu telefonu, somu, datoru vai citu īpašumu.

“MAXI polisē ir iekļauta nelaimes gadījumu apdrošināšana, kas atlīdzina ar dažādām traumām saistītos izdevumus. MAXI polise paredz arī civiltiesisko apdrošināšanu. Tas nozīmē, ka, ja polises turētājs izraisa veselības kaitējumu vai mantas bojājumu trešajai personai, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise zaudējumus atlīdzina. Tādējādi Una, var justies pasargāta – veselībai radīto kaitējumu atlīdzinātu MAXI polisē paredzētais nelaimes gadījumu risks. Savukārt, ja MAXI polises turētājs būtu arī velobraucējs, Unai tiktu atlīdzināti arī izdevumi, kas radušies bojātās mantas dēļ,” skaidro Kitija Lase.

Viņa gan uzsver, ka MAXI polise ir ļoti pilnīgs produkts, taču tas nav “drošības spilvens” ļaunprātību gadījumā. “Atlīdzinām zaudējumus, kas klientam radušies, nelaimes gadījuma, zādzības vai laupīšanas rezultātā, ir iekļauta arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas palīdz reizēs, kad trešajai personai bojājumus nejauši radījis ne vien klients, bet arī viņa bērni. Taču polise nedarbojas, ja bojājumi radušies ļaunprātīgi pārkāpjot noteikumus. Turklāt notikumam ir jābūt oficiāli fiksētam, tādēļ klientus mudinām arī reizēs, kad pirmajā mirklī šķiet, ka nopietnu seku incidentam nav, par to paziņot,” tā Kitija Lase.

Ziņot par gadījumiem, kas radījuši kaitējumu veselībai vai mantas bojājumiem, aicina arī policija, kas uzsver, ka, piemēram, uz velo joslas, riteņbraucējiem pa vienvirziena ielām atļauts pārvietoties tikai tajā virzienā, kurā organizēta kopējā satiksme. “Vienīgā iela Rīgā, kur uz velo joslas atļauta divvirzienu kustība ir Skolas iela, kur uz to norāda arī papildzīme. Ja šādas papildzīmes nav, velosipēdistiem atļauts pārvietoties tikai tajā virzienā, kurā norit satiksme attiecīgajā ielā. Tas attiecināms arī uz Elizabetes ielu, kur nepatīkamu situāciju piedzīvoja Gjensidige kliente. Uz Elizabetes ielas velo joslas drīkst pārvietoties tikai virzienā no Eksporta ielas uz centru. Pretējā virzienā pārvietoties pa velo joslu nedrīkst, uz to norāda arī 301. ceļa zīme “Iebraukt aizliegts”, kas tautā pazīstama kā “ķieģelis”. Tā uzstādīta katrā Elizabetes ielas krustojumā un ir saistoša arī velosipēdistiem. Ja satiksmes noteikumi tiek ignorēti, jārēķinās, ka, fiksējot pārkāpumu, policija piemēros administratīvo sodu, bet, notiekot negadījumam, vainīgs šajā gadījumā būs velobraucējs, kas pārvietojās pretēji satiksmes organizācijai, nevis gājējs, kurš uzkāpis uz velo joslas,” skaidro Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Ilze Jurēvica. Viņa gan atzīst, ka šāda veida negadījumus galvaspilsētā policija nefiksē bieži.

Kā Gjensidige, tā arī policija, mudina visus satiksmes dalībniekus respektēt satiksmes noteikumus, kā arī viens otru, un parūpēties par savu un apkārtējo drošību. Jo īpaši tagad, kad pilsētā pēc garajām vasaras brīvdienām, atgriežas skolēni un piesardzība uz ielas ir īpaši būtiska.gjensidige-logo-kvadrāts_JPG

0