Apdrošināšanas nozare Latvijā pērn piedzīvo spēcīgu izaugsmi

Pievienoja:

Apdrošināšanas sabiedrības 2017. gadā Latvijā prēmijās parakstīja 468,9 miljonus eiro, kas ir par 18,8% vairāk nekā 2016. gadā. Savukārt atlīdzībās apdrošinātāju klienti pērn Latvijā saņēmuši 270,8 miljonus eiro, un tas ir par 9,3% vairāk nekā 2016. gadā, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas apkopotā informācija.

“Pagājušajā gadā nozare piedzīvojusi ievērojamu izaugsmi. Pēc vairāku gadu pārtraukuma parakstīto prēmiju apjoms audzis straujāk par klientiem izmaksāto atlīdzību apjomu. Liela loma šajā pagrieziena punktā bijusi OCTA un dzīvības apdrošināšanas veidiem –  palielinājās OCTA polišu cenas, un nodokļu reformas noteiktās likumdošanas izmaiņas sekmēja interesi par dzīvības apdrošināšanas līgumiem gada izskaņā,” vērtē Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

Dzīvības apdrošināšana aizņem lielāko apdrošināšanas tirgus segmentu jeb 24,6%, un parakstīto prēmiju apjoms šajā apdrošināšanas veidā pērn auga par 18,2%, sasniedzot 115,3 miljonus eiro.

“Neskatoties uz to, ka vēl joprojām ievērojami atpaliekam no Rietumvalstīm, kur dzīvības apdrošināšanas īpatsvars ir 50-70% no tirgus, redzam pozitīvas tendences. Cilvēki kļūst zinošāki un saprot, ka uzkrājumus veidot var arī, sākot ar mazām iemaksām. Tas sevišķi novērojams, pērkot dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu bērna nākotnei, “ stāsta Jānis Abāšins.

Lielākā izaugsme vērojama OCTA (42,9%) un īpašuma (19,8%) apdrošināšanas veidos. OCTA parakstīto prēmiju apjoms sasniedza 81,2 miljonus eiro, un tas skaidrojams ar cenu kāpumu pagājušajā gadā. Īpašuma apdrošināšanā prēmijās pērn tika parakstīti 64,8 miljoni eiro.

Pēc izmaksāto atlīdzību apjoma 2017. gadā lielākie apdrošināšanas veidi bija dzīvības (69,6 miljoni eiro), veselības (58,7 miljoni eiro) un KASKO (55,9 miljoni eiro) apdrošināšana.

“Veselības apdrošināšanas atlīdzību kāpumu pērn ietekmēja neskaidrā veselības aprūpes politika, tostarp ieilgušais mediķu streiks. Tas palielināja maksas pakalpojumu skaitu, vienlaikus apliecinot apdrošinātāju būtisko lomu kopējā veselības aprūpes budžeta veidošanā. Savukārt KASKO segmentu būtiski skāra ievērojamais auto zādzību skaits. Pērn par auto zādzībām izmaksāto atlīdzību skaits bija gandrīz dubultojies, salīdzinot ar 2016. gadu,” secina Jānis Abāšins.

Ievērojami audzis vispārējās civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšanas atlīdzību apjoms – gandrīz par 30%, sasniedzot 3,4 miljonus eiro.

“Tas skaidrojams ar to, ka daudzos eksporta tirgos, kur Latvijas uzņēmumi realizē savu produkciju un pakalpojumus, CTA apdrošināšana ir teju nerakstīts veiksmīgas sadarbības priekšnoteikums. Vienlaikus izpratne par atbildību, nodarot kaitējumu trešajai pusei jeb kādam citam, aug arī Latvijas sabiedrībā – cilvēki arvien vairāk apzinās savas tiesības saņemt kompensāciju par viņiem radītajiem zaudējumiem,” saka Jānis Abāšins.

Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc parakstīto prēmiju apmēra:

  1. Dzīvības apdrošināšana – 115,3 milj. EUR (24,6% no tirgus, +18,2%)
  2. Veselības apdrošināšana – 81,4 milj. EUR (17,4% no tirgus, +9,9%)
  3. KASKO – 79,1 milj. EUR (16,9% no tirgus, +12%)
  4. OCTA – 81,2 milj. EUR (17,3% no tirgus, +42,9%)
  5. Īpašuma apdrošināšana – 64,8 milj. EUR (13,8% no tirgus, +19,8%)

Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc izmaksāto atlīdzību apmēra:

  1. Dzīvības apdrošināšana – 67,6 milj. EUR (25% no tirgus, +31,2%)
  2. Veselības apdrošināšana – 58,7 milj. EUR (21,7% no tirgus, +5,1%)
  3. KASKO – 55,9 milj. EUR (20,7% no tirgus, +8,2%)
  4. OCTA – 49,2 milj. EUR (18,2% no tirgus, +6,2%)
  5. Īpašuma apdrošināšana – 23,6 milj. EUR (8,7% no tirgus, -9,2%)

Datu avots: sākotnējie, SKDS apkopotie dati par Latvijas Republikā darbojošos 4 riska apdrošinātāju (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, BTA Baltic un InterRisk) un 6 ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu (Compensa, ERGO, Gjensidige, If Apdrošināšana, Seesam, Swedbank P&C), kā arī 2 dzīvības apdrošinātāju (CBL Life un SEB Dzīvības apdrošināšana) un 4 ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu (Compensa Life, ERGO Life, Mandatum Life un Swedbank Life) darbības rezultātiem Latvijas teritorijā 2017. gada 4 ceturkšņos, salīdzinot ar 2016. gada to pašu periodu. OCTA apdrošināšanas veidā izmantoti LTAB dati.

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898
E-pasts: office@laa.lv

0