Apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE pērn parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms pieaudzis par 18,5 miljoniem eiro jeb 11,6 %

Pievienoja:

Saskaņā ar neauditētiem 2014. gada finanšu rezultātiem apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE (turpmāk – BTA) aizvadītajā gadā parakstīja bruto apdrošināšanas prēmijas 178,5 miljonu eiro apmērā, kas ir par 18,5 miljoniem eiro jeb 11,6 % vairāk nekā 2013. gadā. Pērn pieaudzis arī izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms. Bruto apdrošināšanas atlīdzībās BTA 2014. gadā izmaksāja 88,4 miljonus eiro, kas ir par 10,6 miljoniem eiro jeb 13,6 % vairāk nekā 2013. gadā. BTA grupas peļņa 2014. gadā sasniegusi 5,7 miljonus eiro. 

BTA bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums 2014. gadā sasniegts gandrīz visos apdrošināšanas veidos. Summāri lielākais BTA parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums pērn, salīdzinot ar 2013. gadu, sasniegts īpašuma apdrošināšanā, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā un galvojumu apdrošināšanā. 2014. gadā BTA īpašuma apdrošināšanā parakstīja apdrošināšanas prēmijas 37,5 miljonu eiro apmērā, kas ir par 15,1 miljonu eiro jeb 67,3 % vairāk nekā 2013. gadā. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā pērn BTA parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms sasniedza 8,1 miljonu eiro, kas ir par 1,8 miljoniem eiro jeb 28,9 % vairāk nekā 2013. gadā. Savukārt galvojumu apdrošināšanā BTA pērn kopumā parakstīja prēmijas 5,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 897 tūkstošiem eiro jeb 20,6 % vairāk nekā 2013. gadā. Būtisks parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums pērn sasniegts arī veselības apdrošināšanā (+797 tūkstoši eiro jeb + 8,1 %) un obligātās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā (+740 tūkstoši eiro).

Jānis Lucaus, apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE valdes priekšsēdētājs: „Atskatoties uz 2014. gadu, kopumā esmu gandarīts par sasniegtajiem BTA rezultātiem. Priecē fakts, ka turpina pieaugt iedzīvotāju interese par brīvprātīgās apdrošināšanas veidiem. Ievērojamais parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums īpašuma apdrošināšanā liecina, ka ne tikai uzņēmumi, bet arī iedzīvotāji arvien vairāk rūpējas par sava īpašuma drošību. Raugoties uz sasniegtajiem rezultātiem valstu griezumā, īpaši gandarīts esmu par rezultātiem Baltijā. Pērn Baltijas valstīs BTA parakstīja bruto apdrošināšanas prēmijas par 4,7 miljoniem eiro jeb 4,2 % vairāk nekā 2013. gadā, savukārt apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja par 2,3 miljoniem eiro jeb 3,9 % vairāk nekā 2013. gadā. Ļoti veiksmīgus rezultātus BTA izdevies sasniegt Igaunijā – parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms Igaunijā 2014. gadā bija par 16,1 % lielāks nekā 2013. gadā, savukārt Igaunijā izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību pieaugums bija vien 3,9 %. Pērn BTA, ieguldot lielākas investīcijas tehnoloģiskajā izaugsmē, aktīvi turpināja biznesa darbības paplašināšanu ārpus Baltijas tirgus: Francijā, Spānijā, Itālijā, Vācijā, Polijā un Apvienotajā Karalistē. Latvijas un Baltijas tirgū mūsu mērķi ir nemainīgi – vēlamies saglabāt un nostiprināt sasniegtās pozīcijas tirgū, savukārt, turpinot aktīvu darbību ārvalstu tirgos, redzam milzīgu potenciālu izaugsmei. Mūsu rīcībā ir visi priekšnosacījumi – lieliska un profesionāla komanda, atsaucīgi un uzticīgi klienti, kā arī ekonomiskie priekšnosacījumi, lai veicinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu 2015. gadā, tai skaitā, šī gada pirmajā pusgadā pabeigtu aizsākto reorganizāciju, sadalot biznesu atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un ģeogrāfiskajam dalījumam – Baltija un Eiropa.”

Aktīvi attīstot un paplašinot savu darbību ārpus Baltijas robežām, 2014. gadā BTA parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms ārvalstīs salīdzinājumā ar 2013. gadu pieauga par 13,8 miljoniem eiro jeb 29 %.

Kopumā vislielāko īpatsvaru pēc bruto parakstītajām apdrošināšanas prēmijām BTA portfelī 2014. gadā veidoja obligātā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – 78,7 miljoni eiro jeb 44,1 % no kopējā bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma, īpašuma apdrošināšana – 37,5 miljoni eiro jeb 21 % no kopējā parakstīto prēmiju apjoma, un sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) – 26,6 miljoni eiro jeb 15 % no kopējā parakstīto prēmiju apjoma.

Pieaugot BTA parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjomam, 2014. gadā palielinājies arī bruto izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms. Kopumā aizvadītajā gadā BTA bruto apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja 88,4 miljonus eiro, kas ir par 10,6 miljoniem eiro jeb 13,6 % vairāk nekā 2013. gadā.

Vislielākais bruto izmaksāto atlīdzību pieaugums 2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, bija īpašuma apdrošināšanā – izmaksātas atlīdzības 11 miljonu eiro apmērā. Atlīdzību izmaksu pieaugums īpašuma apdrošināšanā saistīts ar vairākiem postošiem ugunsgrēkiem BTA klientu īpašumos ārvalstīs. Pērn būtiski – par 21 % – pieaudzis arī BTA izmaksāto bruto atlīdzību apjoms nelaimes gadījumu apdrošināšanā. Izmaksāto atlīdzību apjoma pieaugums saistīts ar nelaimes gadījumu skaita pieaugumu, tai skaitā sevišķi smagu nelaimes gadījumu skaita pieaugumu, kuru rezultātā iestājusies apdrošinātās personas invaliditāte vai nāve.

Informācija par uzņēmumu
BTA ir Latvijas apdrošināšanas sabiedrība ar 21 gada pieredzi Latvijas tirgū un plašāko apdrošināšanas pakalpojumu klāstu, kopš 2007. gada ieņemot stabilu tirgus līdera pozīciju Latvijā. Kopš 2002. gada, kad BTA iegādājās Lietuvas apdrošināšanas sabiedrību “BTA Draudimas”, BTA ir mērķtiecīgi attīstījusi savu darbību arī ārpus Latvijas – Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Polijā, Francijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, sākumā darbojoties uz brīvās pārrobežu darbības principa pamata (Freedom of Services jeb FOS), vēlāk dibinot filiāles.
Lai izmantotu visas Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības un atvieglotu uzņēmējdarbību ārvalstīs, 2011. gada februārī BTA veica pāreju uz Eiropas komercsabiedrības darbības formu, iegūstot jaunu nosaukumu – „BTA Insurance Company” SE.
BTA ir vienīgā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, kas eksportē finanšu pakalpojumus. BTA starptautisko izaugsmi apliecina starptautiskās auditoru kompānijas „Deloitte” 2013. gadā apkopotais lielāko Centrāleiropas uzņēmumu TOP 500, kurā BTA ierindota 50 lielāko Centrāleiropas apdrošināšanas sabiedrību vidū.
Lai veiksmīgi turpinātu īstenot uzņēmuma darbības paplašināšanās stratēģiju, veicinot dinamiskāku biznesa attīstību Eiropā, un atbilstoši biznesa stratēģiskajiem virzieniem strukturētu administratīvos resursus un procesus, apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE 2014. gada oktobrī uzsāka reorganizāciju, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. BTA jaunais meitas uzņēmums AAS “BTA Baltic Insurance Company” piedāvās apdrošināšanas pakalpojumus Baltijas valstīs, savukārt Eiropas Komercreģistrā reģistrētais uzņēmums “BTA Insurance Company” SE turpinās ekspansiju pārējās Eiropas valstīs. Reorganizāciju plānots pabeigt 2015. gada pirmajā pusgadā.

BTA ir arī lielākā apdrošināšanas atlīdzību izmaksātāja Latvijā. Pērn BTA apdrošināšanas atlīdzībās ik darba dienu izmaksāja vidēji 355 tūkstošus eiro jeb aptuveni 44 tūkstošus eiro ik darba stundu.

Informāciju sagatavoja:

Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
„BTA Insurance Company” SE
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob.tālr. 27828796

0