Cik daudz tu zini par apdrošināšanu?

1.

Prēmija ļoti bieži tiek jaukta ar atlīdzību, taču apdrošināšanas nozarē prēmija ir summa, kuru klients maksā apdrošinātājam par iegādāto polisi.

2.

Gan līgums, gan apdrošināšanas aizsardzība stājas spēkā brīdī, kas norādīts Tavā polisē – uzreiz vai ar dažu stundu, dienu vai ilgāku laika nobīdi. Protams, ar nosacījumu, ka prēmija ir samaksāta termiņā.

3.

Apdrošinot savu CTA jeb civiltiesisko atbildību, Tu nodrošinies, ka nejauši nodarītus zaudējumus jebkurai citai personai segs apdrošinātājs. Piemēram, ja nejauši nopludināsi kaimiņa dzīvokli vai saplēsīsi kāda ekskluzīvo mobilo telefonu.

4.

Dzīvības apdrošināšanas pamatuzdevums ir izmaksāt noteiktu summu tuviniekiem vai citam labuma guvējam personas nāves gadījumā. Taču dzīvības apdrošināšanas polisi iespējams papildināt arī ar nelaimes gadījumu un kritisko slimību apdrošināšanu. Kas ne mazāk būtiski, dzīvību iespējams apdrošināt ar vai bez uzkrājuma veidošanas. Mūsdienās cilvēki visbiežāk izvēlas dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājuma veidošanu nākotnei vai kādam noteiktam mērķim. Piemēram, bērna studijām augstskolā.

5.

Ja esi izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, tad Tavs apdrošinātājs segs zaudējumus cietušajam – gan materiālos, gan nemateriālos.
Tavus zaudējumus apdrošinātājs nesegs, izņemot, ja tev būs spēkā esoša sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas (KASKO) polise.

6.

Kopš darbības uzsākšanas 2004. gadā LAA ombuds ir izskatījis vairāk nekā 100 sūdzības. Visvairāk sūdzību (aptuveni 60%) ir KASKO apdrošināšanā.
Vairāk par LAA ombudu, tostarp, sūdzības pieteikumu meklē www.laa.lv

7.

Ceļojumu apdrošināšana paredz sniegt dažāda veida palīdzību, atrodoties ārvalstīs, tāpēc to sauc arī par palīdzības apdrošināšanu. Polise var ietvert ārstēšanās un transportēšanas izdevumus, ātro palīdzību, repatriāciju, nāvi vai invaliditāti nelaimes gadījuma dēļ, bagāžas nozaudēšanu, ceļojuma atcelšanu, ceļotāja civiltiesisko atbildību un citus riskus.

8.

Kredītņēmēja jeb kredītmaksājumu apdrošināšana ir dzīvības apdrošināšanas paveids. Tādējādi kredītņēmēja iespējamajā nāves vai pilnīgas darba nespējas gadījumā neatmaksāto kredītsaistību slogs negultos uz ģimeni un tuviniekiem nebūtu jāšķiras no īpašuma vai cita kredīta nodrošinājuma. Šajā gadījumā apdrošinātājs segs personas finanšu saistības, piemēram, hipotekārā kredīta, auto līzinga, patēriņa kredītu u.tml. saistības.

9.

Nelaimes gadījumu polise visbiežāk ietver dažādas traumas, saindēšanos, dzīvnieku kodumus, ērču izraisītas slimības, apdegumus, apsaldējumus, kritiskās slimības, zobu traumas, ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumus, invaliditāti, nāvi, darbnespēju, slimnīcas naudu. Zaudējumus, ko cilvēks nelaimes gadījumā netīšām nodarījis otram, sedz CTA apdrošināšana.

10.

Virsapdrošināšana ir situācija, kad kāds objekts apdrošināts par lielāku summu nekā tā patiesā vērtība. Taču zaudējumus atlīdzina pēc kompensācijas principa, tāpēc nepamatoti liela apdrošinājuma summa neparedz lielāku atlīdzību. Atlīdzība nevar pārsniegt radīto zaudējumu apjomu.

11.

Pašrisks ir summa, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs neatlīdzinās, un būs jāsedz pašam. Pašriska apmērs bieži ietekmē polises cenu jeb prēmiju – jo lielāks pašrisks, jo mazāka cena.

12.

Bekhema ķermenis kopumā ir apdrošināts par 195 miljoniem dolāru. Ņemot vērā, ka lielu viņa ienākumu daļu veido reklāmas ieņēmumi, apdrošināšana sedz dažādu ķermeņa daļu traumas un sakropļojumus, kas varētu sabojāt Bekhema pievilcīgo izskatu un kaitēt modeļa karjerai. Visdārgākās kājas gan ir Kristianu Ronaldu – tās apdrošinātas par 144 miljoniem dolāru, kamēr Deivida Bekhema kājas – tikai par 70 miljoniem.

13.

Apdomā, kam uztici vadīt savu auto, jo nav nozīmes, kurš sēdējis pie stūres – Bonus-malus klase tiek aprēķināta transportlīdzekļa īpašniekam (ja tas ir fiziska persona). Turklāt aprēķinā iekļauj pēdējo 11 gadu apdrošināšanas vēsturi, savukārt soda punkti vai autovadītāja stāžs Bonus-malus klasi neietekmē.

14.

Pret neparedzētiem medicīniskās palīdzības izdevumiem aizsargās veselības apdrošināšana. Tajā var ietvert gan ārstniecības izmaksas – pacienta iemaksu, ārstēšanos ambulatori vai stacionāri, diagnostiku un analīzes, gan arī rehabilitāciju, medikamentus, zobārstniecību, vakcināciju, optiku un pat sportu.

15.

ASV cilvēki tiesājas par visneiedomātākajām lietām un arī apdrošinās pret dažādiem šķietami dīvainiem riskiem. Mīļotā vai mīļotās pamešana pie altāra ir viens no piemēriem.