Apdrošinātāji klientiem atlīdzībās pērn izmaksājuši līdz šim lielāko summu – 248 miljonus eiro

Pievienoja:

Apdrošināšanas sabiedrības pērn saviem klientiem Latvijā atlīdzībās izmaksājušas līdz šim lielāko summu – gandrīz 248 miljonus eiro. Tā liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas apkopotie dati par nozares rādītājiem 2016.gadā.

Apdrošināšanas nozarē kopumā 2016. gadā prēmijās parakstīti 394,6 milj. eiro, kas ir par 5,7% vairāk nekā 2015. gadā. Savukārt atlīdzībās apdrošinātāju klienti saņēmuši 247,8 milj. eiro, kas ir par 14% vairāk attiecībā pret 2015. gadu.

“Pagājušais gads apdrošināšanas nozarē kopumā raksturojams ar saprātīgu izaugsmes tempu. Jau vairākus gadus nozarē novērojam tendenci, ka klientiem izmaksāto atlīdzību apjoms aug straujāk nekā parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms,” skaidro Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) prezidents Jānis Abāšins.

Dzīvības apdrošināšana joprojām aizņem lielāko apdrošināšanas tirgus segmentu (24,7%), kurā arī pērn turpinājusies izaugsme. Parakstīto prēmiju apjoms šajā apdrošināšanas veidā sasniedzis 97,5 milj. eiro (+8,1% pret 2015. gadu), savukārt atlīdzībās klienti saņēmuši 51,6 milj. eiro (+15,4% pret 2015. gadu). Taču dzīvības apdrošināšanas īpatsvars tirgū joprojām vērtējams kā zems, jo tas joprojām nav pat pietuvojies Eiropas valstu rādītājiem.

„Rietumeiropā dzīvības apdrošināšana aizņem 50-70% no apdrošināšanas tirgus. Uzkrājumu veidošanas tradīcija tur ir senāka, arī cilvēku vērtību sistēma un domāšana ir atšķirīga – vispirms viņi apdrošina dzīvību un tikai tad mantu. Mūsu ieradumi joprojām apliecina cilvēku domāšanu īstermiņā, neapdrošinot savu dzīvību par labu palicējiem, ja dzīvē atgadās neparedzētais, kā arī neveidojot uzkrājumus bērniem,” uzsver Abāšins.

Savukārt samērā strauja izaugsme novērota veselības apdrošināšanas sektorā – 2016.gadā prēmijās parakstīti 74 milj. eiro, kas ir par 10,1% vairāk nekā 2015. gadā, savukārt klienti atlīdzībās saņēmuši 55,8 milj. eiro, kas ir par 11,6% vairāk nekā 2015. gadā. Arvien vairāk darba devēju izvēlas motivēt savus darbiniekus, iegādājoties viņiem veselības apdrošināšanas polises.

Transportlīdzekļu apdrošināšanas (OCTA, KASKO) statistika rāda, ka pagājušajā gadā klientiem izmaksāto atlīdzību apjoms audzis divas reizes straujāk nekā parakstīto prēmiju apjoms, kas ir laba ziņa klientiem, taču tas jau ilgstoši uztrauc apdrošinātājus. „OCTA ir apdrošinātāju zobu sāpes, un nu jau arī KASKO draud par tādām kļūt,” neslēpj Abāšins.

Pasaulē valdošā ģeopolitiskā situācija sekmējusi faktu, ka samazinājies ceļojumu apdrošināšanā parakstīto prēmiju apjoms (-0,2%). Abi lielākie masu atpūtas tūrisma galamērķi – Ēģipte un Turcija – tūristiem joprojām nav vilinoši terorisma draudu dēļ, tāpēc turpmāku šīs apdrošināšanas sektora izaugsmi ietekmēs galvenokārt politiskā situācija.

TOP5 apdrošināšanas veidi Latvijā 2016.gadā pēc izmaksāto atlīdzību apmēra*:

(īpatsvars un pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu)

atlidz

TOP5 apdrošināšanas veidi Latvijā 2016.gadā pēc parakstīto prēmiju apjoma*:

(īpatsvars un pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu)

prem

Apdrošināšanas veidi 2016.gada 4 ceturkšņos (diagrammas)

Pārskats par apdrošināšanas veidiem 2016.gada 4 ceturkšņos (tabula)

* Dati: Sākotnējie SKDS apkopotie dati par 4 riska apdrošinātāju (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, BTA Baltic un Baltikums), 6 ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu (Compensa, ERGO, Gjensidige, If Apdrošināšana, Seesam, Swedbank P&C), kā arī 2 dzīvības apdrošinātāju (CBL Life un SEB Dzīvības apdrošināšana) un 4 ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu (Compensa Life, ERGO Life, Mandatum Life un Swedbank Life) darbības rezultātiem Latvijas teritorijā. OCTA apdrošināšanas veidā izmantoti LTAB dati.

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898, e-pasts: office@laa.lv

0