Apdrošinātāji stabili gan Latvijā, gan ārzemēs

Pievienoja:

Latvijā darbojošos apdrošinātāju kopējais[1] parakstīto prēmiju apjoms 2015. gada 1. ceturksnī pieaudzis par 5%, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas rīcībā esošie dati par apdrošinātāju darbības rezultātiem.[2]

Ārzemēs[3] Latvijas apdrošinātāji šī gada 3 mēnešos parakstījuši prēmijas € 52,8 milj. apmērā, kas ir par 4% vairāk nekā attiecīgajā laika posmā pērn. Latvijas iekšējā tirgū pieaugums bijis 6%, parakstītās prēmijas Latvijā – € 97,5 milj., un kopā[1] Latvijā darbojošos apdrošinātāju parakstīto prēmiju apjoms sasniedzis € 150,3 milj.

Pieaugums izmaksātajās atlīdzībās bijis divreiz lielāks – par 10%. Ārzemēs izmaksātas apdrošināšanas atlīdzības € 21,6 milj. apmērā, Latvijā – € 53,8 milj., un kopā[1] izmaksātas atlīdzības € 75,4 milj. apmērā.

  • No sešiem lielajiem veidiem vislielākais kāpums ārzemēs bijis veselības apdrošināšanā – par 94%, arī pieaugums kopumā[1] starp šiem veidiem bijis vislielākais – 13%. Kopējais[1] parakstīto prēmiju apjoms veselības apdrošināšanā bijis € 27,5 milj, no tiem ārzemēs – € 1,2 milj. Izmaksātās atlīdzības ārzemēs sarukušas par 17%, tomēr lielā atlīdzību pieauguma dēļ Latvijā (+19%) kopējais[1] atlīdzību apjoms palielinājies par 17% – līdz € 13 milj.
  • Kopumā[1] vislielākais parakstīto prēmiju apjoms ir īpašuma apdrošināšanā – € 31,1 milj, pieaugums – 5%. Vairāk par puse prēmiju apjoma parakstītas ārzemēs – € 18,2 milj. Ārzemēs izmaksātās atlīdzības īpašuma apdrošināšanā nedaudz samazinājušās (-1%), savukārt Latvijā palielinājušās par 34%, sasniedzot € 5 milj. Kopumā[1] atlīdzībās izmaksāti € 7 milj., kas ir par 21% vairāk nekā pērn.
  • KASKO apdrošināšana ārzemēs piedzīvojusi nelielu kritumu – par 2%, tomēr kopējais[1] KASKO prēmiju apjoms audzis par 3%, sasniedzot € 22,2 milj. Izmaksātās atlīdzības šajā veidā ārzemēs arī sarukušas par 1%, tomēr kopā[1] izmaksātās atlīdzības pieaugušas par 6%, sasniedzot € 15,9 milj. – šis veids ieņem pirmo vietu kopējo[1] izmaksāto atlīdzību topā.
  • Arī sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ārzemēs samazinājusies par 1%, un, tā kā kopējais[1] prēmiju apjoms šajā veidā ārzemēs ir praktiski viss tirgus apjoms, tad arī kopējā[1] tirgū ar apjomu € 20,6 milj. vērojams 1% samazinājums.
  • Ārzemēs strauji turpina kāpt vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – par 28%, kas veicinājis arī pieaugumu kopumā[1] par 18%, sasniedzot € 6,2 milj. Izmaksātās atlīdzības šajā veidā ārzemēs samazinājušās par 39%, taču kopumā[1] augušas par 9%, un kopā izmaksāti € 0,7 milj.
  • Nelaimes gadījumu apdrošināšanas apjoms ārzemēs nedaudz samazinājies – par 3%, kopumā[1] bez izmaiņām, taču audzis ārzemēs izmaksāto atlīdzību apjoms – par 43%, kopumā[1] +13%. Nelaimes gadījumu apdrošināšanā kopā[1] parakstītas prēmijas € 4 milj. apmērā (no tiem € 1 milj. ārzemēs) un izmaksātas atlīdzības € 0,96 milj. apmērā (€ 0,3 milj. ārzemēs).
  • Arī palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanas apjoms ārzemēs sarucis – par 11%, kopumā[1] pieaugot par 2%, savukārt atlīdzību apjoms ārzemēs krietni audzis – par 64%, kopumā[1] +25%. Palīdzības apdrošināšanā kopā[1] parakstītas prēmijas € 2,8 milj. apmērā (no tiem € 0,7 milj. ārzemēs) un izmaksātas atlīdzības € 0,9 milj. apmērā (€ 0,2 milj. ārzemēs).
  • Dzīvības un OCTA apdrošināšanas veidos apdrošinātāji prēmijas ārzemēs neparaksta. Kopējā[1] tirgus apjomā dzīvības apdrošināšana aizņem 5. vietu ar € 18,1 milj. parakstītajām prēmijām. OCTA, vērtējot pēc kopējām[1] parakstītajām prēmijām, ieņem 6. vietu ar € 13,3 milj.

 LAA prezidents Jānis Abāšins:

„Par spīti ģeopolitiskajai kņadai reģionā Latvijas apdrošinātāji uzrāda stabilu izaugsmi gan vietējā Latvijas tirgū, gan ārzemju tirgos. Jauki, ka straujākais prēmiju pieaugums vērojams „cilvēciskajos” veidos – dzīvības un veselības apdrošināšanā – kā arī civiltiesiskās atbildības veidos. Noteikti, ka pieaugums varētu būt vēl straujāks, ja ne novecojušie limiti (EUR 426,86 / EUR 213,43) likumdošanas aktos saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku atalgojumu, kas ierobežo uzņēmumu un iestāžu tēriņus tieši „cilvēciskajiem” apdrošināšanas veidiem. Straujāks nekā prēmiju pieaugums ir pieaugums atlīdzību pusē. Lielu un skaļu kataklizmu un apdrošināšanas gadījumu nav bijis, tā kā šo „izaugsmi” varam norakstīt uz dažādiem faktoriem – lielāku skaitu mazāku gadījumu, klientu prasīguma pieaugumu, kā arī cenu kāpumu medicīnas un auto remonta nozarē.”

[1] kopā gan Latvijā, gan ārvalstīs un, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu dalībvalstīs

[2] FKTK apkopotie dati par Latvijas Republikā darbojošos 5 riska apdrošinātāju (Balta, BTA, Baltijas Apdrošināšanas Nams, Baltikums un Gjensidige) un 5 ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu (Compensa, ERGO, If Apdrošināšana, Seesam un Swedbank P&C), kā arī 2 dzīvības apdrošinātāju (CBL Life un SEB dzīvība) un 4 ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu (Compensa Life, ERGO life, Mandatum Life un Swedbank Life) darbības rezultātiem. Dati apkopoti saskaņā ar starp LAA un FKTK noslēgto līgumu; publiskoti vēsturiskie dati ar nobīdi 60 dienas pēc pārskata perioda beigām. OCTA apdrošināšanas veidā izmantoti LTAB dati, kas iekļauj arī LAAS Balva rezultātus; pārējos veidos LAAS Balva dati nav iekļauti.

[3] ārvalstīs un, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu dalībvalstīs


Informāciju sagatavoja
Sandija Šaicāne
LAA sekretāre
2015. gada 2. jūnijā

Pielikums nr.1. Pārskats par apdrošināšanas tirgu sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem 2015.gada1.ceturksnī

0