Apdrošinātāju klienti atlīdzībās saņēmuši pēdējā piecgadē lielāko apjomu

Pievienoja:

2015. gadā apdrošinātāju klientiem izmaksāto atlīdzību apjoms, salīdzinot ar 2014. gadu, palielinājies par 10% un sasniedzis 217 milj. eiro. Tas ir lielākais pēdējā piecgadē izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms Latvijā, kas kopš 2011. gada pieaudzis par 60 milj. eiro un pirmo reizi pārsniedzis 200 milj. eiro, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas apkopotā informācija par nozares darbību.  

Būtiskākais izmaksāto atlīdzību pieaugums 19,9% apmērā starp lielākajiem apdrošināšanas veidiem ir piedzīvots īpašuma apdrošināšanas segmentā, kas galvenokārt skaidrojams ar postošām ugunsnelaimēm.

Savukārt pēc kopējā izmaksāto atlīdzību apmēra visvairāk jeb 50,1 milj. eiro atlīdzībās saņēmuši veselības apdrošināšanas klienti, kas ir par 16,8% vairāk nekā 2014. gadā. Prēmiju apmērs šajā segmentā audzis par 10%, sasniedzot 67,2 milj.

Runājot par apdrošinātāju prēmiju ienākumiem (373 milj.eiro), tie pagājušajā gadā auguši vien par 7% jeb daudz lēnāk nekā izmaksāto atlīdzību apjoms. Vislielākais parakstīto prēmiju apmēra kāpums vērojams vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidā – 13%, ko sekmē ne tikai obligātās prasības atsevišķu profesiju pārstāvjiem apdrošināt savu atbildību, bet arī tas, ka iedzīvotāji un uzņēmumi arvien vairāk apzinās riskus saistībā ar zaudējumu nodarīšanu trešajām pusēm, apdrošināšanai atvēlot lielākas summas.

Lielāko Latvijas apdrošināšanas tirgus daļu  jeb 24,2% 2015. gadā aizņēma dzīvības apdrošināšana, kur prēmijās parakstīti 90,2 milj. eiro jeb par 9,7% vairāk nekā pērn. Stabili pieaug arī dzīvības apdrošināšanas klientiem izmaksāto atlīdzību apjoms, sasniedzot 44,7 milj. eiro.

“Kopumā aizvadītais gads vērtējams ar plus zīmi, jo parakstīto prēmiju apjoms ir pieaudzis par 7%, savukārt atlīdzību apjoms pat par 10%, kas ir laba ziņa apdrošināšanas pakalpojumu lietotājiem. Būtiski atzīmēt, ka iedzīvotājiem izmaksātais veselības apdrošināšanas atlīdzību apmērs atbilst gandrīz 10% no valsts veselības aprūpes budžeta ārstniecības sadaļas – tā ir ievērojama daļa, tāpēc diskutējot par obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu, šo faktu nevajadzētu ignorēt, ” komentē Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc parakstīto prēmiju apmēra:
1.       Dzīvības apdrošināšana – 24,2% no tirgus (+9,7%)
2.       Veselības apdrošināšana – 18% no tirgus (+10%)
3.       KASKO – 17,9% no tirgus (+6,8%)
4.       OCTA – 15,2% no tirgus (+5,7%)
5.       Īpašuma apdrošināšana – 13,7% no tirgus (+3,2%)

Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc izmaksāto atlīdzību apmēra:
1.       Veselības apdrošināšana – 23% no tirgus (+16,8%)
2.       KASKO – 21,7% no tirgus (+15,1%)
3.       Dzīvības apdrošināšana – 20,6% no tirgus (+12,1%)
4.       OCTA – 19% no tirgus (+5,7%)
5.       Īpašuma apdrošināšana – 11% no tirgus (+19,9%)

Datu avots: sākotnējie, SKDS apkopotie dati par Latvijas Republikā darbojošos 5 riska apdrošinātāju (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, BTA, Baltikums un Gjensidige) un 5 ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu (Compensa, ERGO, If Apdrošināšana, Seesam, Swedbank P&C), kā arī 2 dzīvības apdrošinātāju (CBL Life un SEB dzīvība) un 4 ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu (Compensa Life, ERGO Life, Mandatum Life un Swedbank Life) darbības rezultātiem Latvijas teritorijā 2015. gada 4 ceturkšņos, salīdzinot ar 2014. gada 4 ceturkšņiem.

Par Latvijas Apdrošinātāju asociāciju

Latvijas Apdrošinātāju asociācija ir biedrība, kas pārstāv apdrošināšanas nozares intereses nolūkā sekmēt tās attīstību un caurspīdīgu pārraudzību. Būtisks biedrības uzdevums ir informēt sabiedrību par nozares aktualitātēm, skaidrot notikumus un kliedēt mītus. Asociācijā ir 16 biedri, kas aptver 99% Latvijas tirgus. Kopš 2004. gada darbojas arī asociācijas ombuds jeb ārpustiesas atlīdzību strīdu izskatīšanas institūcija.

 

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898
E-pasts: office@laa.lv

0