BTA: 2014. gadu var dēvēt par „šķidruma noplūdes” un kailsala gadu

Pievienoja:

Foto Martins Plume  (233)Apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE (turpmāk – BTA), apkopojot būtiskākās tendences un notikumus apdrošināšanas nozarē, izveidojusi nozares 2014. gada notikumu TOP 5. Ja 2013. gadu, ņemot vērā ievērojamo izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību pieaugumu par ugunsgrēku rezultātā bojātiem īpašumiem, varēja dēvēt par „uguns gadu”, tad 2014. gadā īpašuma apdrošināšanā novērota jauna tendence – būtiski pieaudzis pieteikto apdrošināšanas gadījumu skaits par šķidruma noplūdes rezultātā bojātiem īpašumiem, tādējādi 2014. gadu var dēvēt par “šķidruma noplūdes” gadu. Savukārt kailsala rezultātā šogad zemniekiem tika izmaksātas ievērojamas apdrošināšanas atlīdzības par izsalušajiem ziemāju sējumiem. Gada būtiskāko notikumu un tendenču sarakstā ietilpst arī OCTA nozares darbības uzlabojumi, apdrošināšanas tirgus izaugsme, kā arī jauna specializēta apdrošināšanas pakalpojuma izstrāde velobraucējiem.

Vērtējot 2014. gadu apdrošināšanas nozarē, BTA izveidojusi apdrošināšanas nozares būtiskāko tendenču un notikumu TOP 5:

TOP 1 – 2014. gads īpašuma apdrošināšanā – “šķidruma noplūdes gads”

Ja 2013. gadā TOP 1 notikums apdrošināšanas nozarē un izteikta tendence īpašuma apdrošināšanas segmentā bija ievērojamais ugunsgrēku skaita pieaugums, kas skāra daudzu klientu apdrošinātos īpašumus, tai skaitā arī valstiski nozīmīgas ēkas, tad šogad līdera pozīcijas topā, ņemot vērā pieteikto apdrošināšanas atlīdzību lietu skaita pieaugumu, ieņem šķidruma noplūdes rezultātā radītie bojājumi klientu īpašumiem. Analizējot informāciju par BTA klientu privātīpašumiem nodarītajiem bojājumiem, BTA secinājusi, ka ugunsgrēka radīto bojājumu skaits klientu īpašumiem šogad nav būtiski audzis, savukārt ievērojami – par 48 % – pieaudzis gadījumu skaits, kad īpašumam bojājumi radušies šķidruma noplūdes rezultātā, piemēram, dzīvokli appludinājuši kaimiņi, plīsušas caurules u.tml.. 54 % jeb vidēji katrs otrais BTA pieteiktais privātīpašuma apdrošināšanas gadījums ir par šķidruma noplūdes rezultātā radītiem bojājumiem privātīpašumam. Par šādu gadījumu skaita pieaugumu liecina ne tikai BTA īpašuma apdrošināšanas atlīdzību statistika, bet arī vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas statistika, proti, arī šajā apdrošināšanas veidā BTA šogad visbiežāk izmaksājusi apdrošināšanas atlīdzības par gadījumiem, kad nejauši appludināti apakšējo stāvu kaimiņu dzīvokļi.

TOP 2 – Kailsals rada ievērojamus zaudējumus zemniekiem; BTA izmaksā apdrošināšanas atlīdzības 170 000 eiro apmērā

2014. gadā ziemas kailsals radīja lielus zaudējumus Latvijas zemniekiem. Zemkopības ministrijas aprēķini liecināja, ka gandrīz visā Latvijas teritorijā bija izsaluši līdz 80 % ziemāju sējumu, atsevišķos reģionos izsaluši pat 98 % ziemāju sējumu. Aptuveni 80 % ziemāju sējumu, ko bija apdrošinājusi BTA, atradās teritorijā, kur šogad bija ļoti neliela sniega sega, tādējādi ziemāji izsala. Kopumā BTA apdrošināšanas atlīdzībās par ziemas kailsala nodarītajiem zaudējumiem zemniekiem, kuri bija apdrošinājuši sējumus, izmaksāja 170 000 eiro. Šī gada kailsals daudziem pierādīja, ka daba kļūst aizvien neprognozējamāka un nevar cerēt uz kompensāciju izmaksu no Eiropas Komisijas, tādējādi jau šī gada rudenī būtiski pieauga interese par ziemāju sējumu apdrošināšanu, proti, šī gada rudenī BTA apdrošinājusi piecas reizes lielāku ziemāju sējumu platību nekā 2013. gada rudenī.

TOP 3 – OCTA nozarē vērojami uzlabojumi, tomēr prognozes piesardzīgas

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2014. gadā OCTA nozare turpina strādāt ar zaudējumiem, tomēr ir vērojami uzlabojumi. Šī gada deviņu mēnešu statistika liecina, ka OCTA tirgus negatīvais tehniskais rezultāts ir samazinājies vairāk kā uz pusi, proti, ja 2013. gada deviņos mēnešos kopējie zaudējumi OCTA nozarē bija 6,2 miljoni eiro, tad šī gada deviņos mēnešos – 2,8 miljoni eiro. Zaudējumu samazinājumu lielā mērā noteica tas, ka nopelnīto parakstīto prēmiju pieaugums ir lielāks par apdrošināšanas atlīdzību pieaugumu. Neraugoties uz to, ka statistika liecina par pozitīvu tendenci, OCTA nozares izaugsmes tempus negatīvi ietekmē saspringtā apdrošinātāju cīņa par klientu piesaisti OCTA segmentā un cenu dempings. Turklāt, raugoties uz nākotnes perspektīvām, apdrošināšanas jomas speciālisti ir piesardzīgi, jo OCTA nozares zaudējumi nākamgad varētu pieaugt saistībā ar nemateriālo zaudējumu atlīdzību pieaugumu.

TOP 4 – Apdrošināšanas tirgus turpina augt

Saskaņā ar Latvijas Apdrošinātāju asociācijas informāciju kopumā šī gada deviņu mēnešu laikā Latvijas apdrošināšanas tirgus ir audzis par 7 %. Neraugoties uz sīvo konkurenci Latvijas apdrošināšanas tirgū, apdrošināšanas sabiedrības turpina strādāt ar peļņu. Lai saglabātu peļņu, arvien vairāk apdrošinātāji spiesti domāt par savu darbības izdevumu samazināšanu. Pateicoties administratīvo procesu pilnveidošanai un racionāli resursu izmantošanai, BTA izaugsme ir virs Latvijas apdrošināšanas tirgus pieauguma, proti, BTA 2014. gada deviņos mēnešos ir parakstījusi bruto apdrošināšanas prēmijas 133,1 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8,4 % vairāk nekā pērnā gada deviņos mēnešos.

TOP 5 – Velobraucēju kultūras attīstības rezultātā jauns apdrošināšanas pakalpojums velobraucējiem

Ik gadu Latvijas pilsētās pieaug velobraucēju skaits, veicinot pilsētas infrastruktūras pielāgošanu velobraucējiem. Arī apdrošinātāji savā darbā seko līdzi tendencēm. Ņemot vērā ne tikai velobraucēju skaita pieaugumu, bet arī arvien pieaugošos riskus, ar kuriem nākas sastapties velobraucējiem ikdienā (sadursmes ar transportlīdzekļiem, gājējiem, citiem velobraucējiem, velosipēdu zādzību skaita pieaugums u.tml.), BTA 2014. gada vasarā izstrādāja unikālu kompleksu apdrošināšanas pakalpojumu tieši velobraucējiem – “BTA Velopolise”. „BTA Velopolise” ietver trīs velobraucējiem būtiskākos apdrošināšanas aizsardzības veidus – velobraucēja nelaimes gadījumu apdrošināšanu, velosipēda kā īpašuma apdrošināšanu un velobraucēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Interese par speciāli velobraucējiem izstrādāto apdrošināšanas pakalpojumu šī gada velobraukšanas sezonas noslēgumā bija liela, un daudzi velobraucēji ir apņēmušies sevi pasargāt no iespējamiem finansiāliem zaudējumiem nākamgad pavasarī, velobraukšanas sezonas sākumā.

Kas sagaidāms apdrošināšanas nozarē 2015. gadā?

Jānis Lucaus, apdrošināšanas sabiedrības “BTA Insurance Company” SE Valdes priekšsēdētājs:  “Apdrošināšanas nozari 2015. gadā ietekmēs ne tikai lokālie apstākļi un notikumi, bet arī visu Eiropas Savienības valstu apdrošinātājiem saistošie notikumi, kā arī, protams, Ukrainas ģeopolitiskā situācija. Ja runājam par lokāliem apstākļiem, tad ir skaidrs, ka konkurence saglabāsies ļoti sīva. Jau šogad konkurences rezultātā apdrošināšanas pakalpojumu cenu kritums bija lielāks nekā to prognozējām iepriekš. Lai turpinātu piesaistīt klientus, apdrošinātāji noteikti arvien vairāk centīsies pilnveidot klientiem piedāvāto servisu, nodrošināt ērtu un ātru klientu apkalpošanu, tai skaitā vienkāršu atlīdzību pieteikšanu un ātru atlīdzību izmaksāšanu. Savukārt, lai vienlaikus sīvās konkurences un cenu dempinga apstākļos nodrošinātu pozitīvus darbības rezultātus, apdrošinātāji būs spiesti turpināt pilnveidot savus administratīvos procesus, nodrošinot pēc iespējas efektīvāku un racionālāku resursu izmantošanu.
Tieši domājot par racionālu un pēc iespējas efektīvu resursu izmantošanu, arī mums nākamais gads būs īpašs. Kā jau prezentējām šī gada oktobrī, BTA ir uzsākusi jaunu stratēģiskās izaugsmes attīstības fāzi un nākamgad īstenosim uzsākto uzņēmuma reorganizāciju jeb sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. BTA jaunais meitas uzņēmums AAS “BTA Baltic Insurance Company” turpmāk piedāvās apdrošināšanas pakalpojumus Baltijas valstīs, līdzšinējām BTA filiālēm Lietuvā un Igaunijā kļūstot par jaunā uzņēmuma filiālēm, savukārt Eiropas Komercreģistrā reģistrētais uzņēmums “BTA Insurance Company” SE turpinās ekspansiju pārējās Eiropas valstīs.

Runājot par atsevišķiem apdrošināšanas veidiem, nākamgad noteikti turpinās pieaugt pieprasījums pēc privātīpašuma apdrošināšanas, nelaimes gadījumu apdrošināšanas, kā arī ceļojumu apdrošināšanas. Ik gadu vērojams arī parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums veselības apdrošināšanas tirgū, ko nosaka arvien pieaugošā darba devēju interese veicināt savu darbinieku lojalitāti uzņēmumam, piedāvājot pēc iespējas plašākas motivācijas programmas un lielākas sociālās garantijas, tai skaitā arī veselības apdrošināšanas polisi.

Pieļauju, ka zināmā mērā apdrošināšanas nozari varētu ietekmēt arī negaidītās izmaiņas minimālajā mēneša darba algā valstī, kas no 2015. gada 1. janvāra noteikta 360 eiro apmērā. No vienas puses tās ir pozitīvas izmaiņas, kas veicinās iedzīvotāju maksātspēju, ļaujot vairāk novirzīt finansiālos līdzekļus apdrošināšanai, tomēr no otras puses šīs izmaiņas vērtējamas kā izaicinājums, jo līdz ar minimālā atalgojuma līmeņa paaugstināšanu, iespējams, daļai uzņēmēju rodas negaidīti papildus izdevumi, kas jāiekļauj uzņēmuma izmaksās, un tas, savukārt, varētu nozīmēt to, ka uzņēmējiem būs jāoptimizē savi finansiālie resursi, ietaupot, piemēram, uz apdrošināšanas rēķina.

Savukārt Eiropas kontekstā runājot, 2015. gadā apdrošināšanas nozari ietekmēs jaunais apdrošināšanas sabiedrībām saistošais normatīvo aktu kopums “Maksātspēja II” (Solvency II), kas nosaka atšķirīgu maksātspējas kapitāla aprēķinu kārtību, kā arī jaunas risku pārvaldības prasības. Ņemot vērā to, ka jaunās normas stāsies spēkā ar 2016. gada 1. janvāri, nākamais gads apdrošinātājiem būs pārejas periods ar jaunu darbības procesu un sistēmu ieviešanu, lai nodrošinātu atbilstību “Maksātspēja II” normu prasībām.

Apdrošināšanas nozari, kā daudzas citas nozares, arī nākamgad varētu turpināt negatīvi ietekmēt Eiropas Savienības un Krievijas attiecības. Šogad Ukrainas ģeopolitiskās situācijas dēļ Eiropas Savienības uzņēmējiem tika noteikti ierobežojumi sadarbībai ar Krievijas uzņēmējiem, kas jau šobrīd ir atstājuši ietekmi uz apdrošināšanas nozari. Ņemot vērā šos ierobežojumus, daļai uzņēmēju, kuri savu darbību bija orientējuši uz Krievijas tirgu, samazinās maksātspēja un viņi ir spiesti pārskatīt arī savas saistības ar apdrošinātājiem, izvēloties tikai pašus nepieciešamākos apdrošināšanas veidus.”

Informāciju sagatavoja:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
„BTA Insurance Company” SE
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796

0