BTA 2015. gada pirmajā ceturksnī bruto parakstīto prēmiju apjoms pieaudzis par 2,4 miljoniem eiro

Pievienoja:

Apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE (turpmāk – BTA) šī gada pirmajā ceturksnī parakstīja bruto apdrošināšanas prēmijas 56,7 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,4 miljoniem eiro jeb 4,5 % vairāk nekā 2014. gada pirmajā ceturksnī. Parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugumu turpina pozitīvi ietekmēt pieaugošā iedzīvotāju interese par brīvprātīgās apdrošināšanas veidiem. Ņemot vērā cenu un izmaksu pieaugumu dažādu saistīto servisa pakalpojumu jomā, šī gada pirmajā ceturksnī izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms pieaudzis straujāk, nekā parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms. Bruto apdrošināšanas atlīdzībās BTA izmaksāja 23,7 miljonus eiro, kas ir par 2,1 miljonu eiro jeb 9,8 % vairāk nekā 2014. gada pirmajā ceturksnī. BTA grupas peļņa 2015. gada pirmajos trīs mēnešos sasniegusi 728,9 tūkstošus eiro.

Lielākais BTA parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums summas izteiksmē 2015. gada pirmajā ceturksnī sasniegts īpašuma apdrošināšanā un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā. Šī gada pirmajā ceturksnī īpašuma apdrošināšanā BTA parakstīja apdrošināšanas prēmijas 18,4 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,5 miljoniem eiro jeb 8,6 % vairāk nekā 2014. gada pirmajā ceturksnī, savukārt vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā BTA kopumā parakstīja prēmijas 2,5 miljonu eiro apmērā, kas ir par 771,8 tūkstošiem eiro jeb 45,7 % vairāk nekā pērn.

2015. gada pirmajos trīs mēnešos kopumā BTA apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja 23,7 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar identisku periodu pērn, ir par 2,1 miljonu eiro jeb 9,8 % vairāk. Summas izteiksmē visbūtiskāk šī gada pirmajā ceturksnī bruto apdrošināšanas atlīdzības pieaugušas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā.

2015. gada pirmajā ceturksnī BTA bruto apdrošināšanas atlīdzībās obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā izmaksāja 12,4 miljonus eiro, kas ir par 1,3 miljoniem eiro jeb 11,9 % vairāk nekā 2014. gada pirmajā ceturksnī. Obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atlīdzību pieaugums saistīts ar to, ka palielinās smagu ceļu satiksmes negadījumu skaits ar cietušajiem, kuriem negadījuma rezultātā nepieciešama ilgstoša ārstēšanās un rehabilitācija. Atlīdzību palielināšanos veicināja ārstniecisko pakalpojumu un autoservisu pakalpojumu cenu pieaugums.

Vislielāko īpatsvaru pēc bruto parakstītajām apdrošināšanas prēmijām BTA portfelī 2015. gada pirmajā ceturksnī veidoja obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – 19,2 miljoni eiro jeb 34 % no kopējā bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma, īpašuma apdrošināšana – 18,4 miljoni eiro jeb 32,4 % no kopējā parakstīto prēmiju apjoma un sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) – 8 miljoni eiro jeb 14,1 % no kopējā parakstīto prēmiju apjoma.

Jānis Lucaus, apdrošināšanas sabiedrības “BTA Insurance Company” SE Valdes priekšsēdētājs: “Kopumā BTA pirmā ceturkšņa rezultāti atbilst plānotajām prognozēm. Turpinām novērot pozitīvu tendenci – pieaug iedzīvotāju interese par brīvprātīgās apdrošināšanas veidiem. Latvijas apdrošināšanas tirgū izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoma pieaugums ir straujāks, nekā parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma pieaugums. Izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību pieaugums skaidrojams ar sīvo konkurenci apdrošināšanas tirgū un būtisku izmaksu pieaugumu ar apdrošināšanu saistītiem pakalpojumu sniedzējiem transporta un veselības apdrošināšanas jomā.
Peļņas rādītāju šī gada pirmajā ceturksnī negatīvi ietekmējis zemais investīciju tirgus atdeves rādītājs, eiro vērtības kritums salīdzinājumā ar ASV dolāru, kā arī Polijas zlota straujās valūtas kursa svārstības. BTA kopējā pirmā ceturkšņa peļņa ir mazāka par iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, kas skaidrojams ar vērā ņemamiem atlīdzību gadījumiem īpašuma apdrošināšanas veidā ārpus Baltijas. 2015. gada atlīdzību gadījumi īpašuma apdrošināšanā apliecina, ka pārdomāta pārapdrošināšanas programma pat pie tik lieliem zaudējumiem ir ļāvusi noslēgt periodu ar peļņu 728,9 tūkstošu eiro apmērā.”

Informācija par uzņēmumu

BTA ir Latvijas apdrošināšanas sabiedrība ar 21 gada pieredzi Latvijas tirgū un plašāko apdrošināšanas pakalpojumu klāstu, kopš 2007. gada ieņemot stabilu tirgus līdera pozīciju Latvijā. Kopš 2002. gada BTA ir mērķtiecīgi attīstījusi savu darbību arī ārpus Latvijas – Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Polijā, Francijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē.
Lai izmantotu visas Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības un atvieglotu uzņēmējdarbību ārvalstīs, 2011. gada februārī BTA veica pāreju uz Eiropas komercsabiedrības darbības formu, iegūstot jaunu nosaukumu – „BTA Insurance Company” SE.
BTA ir vienīgā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, kas eksportē finanšu pakalpojumus. BTA starptautisko izaugsmi apliecina starptautiskās auditoru kompānijas „Deloitte” 2013. gadā apkopotais lielāko Centrāleiropas uzņēmumu TOP 500, kurā BTA ierindota 50 lielāko Centrāleiropas apdrošināšanas sabiedrību vidū.
Lai veiksmīgi turpinātu īstenot uzņēmuma darbības paplašināšanās stratēģiju, veicinot dinamiskāku biznesa attīstību Eiropā, un atbilstoši biznesa stratēģiskajiem virzieniem strukturētu administratīvos resursus un procesus, apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE 2014. gada oktobrī uzsāka reorganizāciju, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. BTA jaunais meitas uzņēmums AAS “BTA Baltic Insurance Company” piedāvās apdrošināšanas pakalpojumus Baltijas valstīs, savukārt Eiropas Komercreģistrā reģistrētais uzņēmums “BTA Insurance Company” SE turpinās ekspansiju pārējās Eiropas valstīs. Reorganizāciju plānots pabeigt 2015. gada pirmajā pusgadā.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
„BTA Insurance Company” SE
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob.tālr. 27828796

0