BTA: arvien vairāk uzņēmēju apdrošinās pret uzņēmējdarbības pārtraukšanas, iekārtu salūšanas un elektroniskiem riskiem

Pievienoja:

Apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE (turpmāk – BTA) dati liecina, ka arvien vairāk uzņēmēju cenšas pasargāt sevi no finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties iepriekš neplānotas uzņēmējdarbības pārtraukšanas, ražošanas iekārtu salūšanas un dažādu elektronisko risku rezultātā. 2014. gada astoņos mēnešos, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo laika periodu, par 50 % pieaudzis BTA noslēgto komercīpašuma apdrošināšanas līgumu skaits, kuros uzņēmēji papildu kustamā īpašuma apdrošināšanai iekļāvuši kādu no minētajiem papildu riskiem.

Neparedzētu apstākļu radīta uzņēmējdarbības dīkstāve var radīt ievērojamus zaudējumus gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem. Nereti dīkstāves iemesli ir ražošanas iekārtu bojājumi, kuru novēršanai nepieciešams ilgs laiks. BTA pieredze liecina, ka arvien vairāk uzņēmēju meklē risinājumus, kā šādos gadījumos, iegādājoties apdrošināšanas polises, pasargāt sevi no finansiāliem zaudējumiem, neiegūtās peļņas, nespējas norēķināties ar preču vai izejmateriālu piegādātājiem u.tml. Pēdējā gada laikā vislielāko interesi par papildu apdrošināšanas seguma iekļaušanu komercīpašumu apdrošināšanas polisēs izrāda biogāzes ražošanas uzņēmumi, kuros vienas ražošanas iekārtas bojājumi vai salūšana var apstādināt visu ražošanas procesu. Līdz ar to biogāzes ražošanas uzņēmumi ne tikai apdrošina komercīpašumu pret pamata apdrošināšanas riskiem (uguns risku, dabas stihiskiem postījumiem, šķidruma vai tvaika noplūdes riskiem, trešo personu prettiesiskas rīcības risku, mehāniski transporta līdzekļu iedarbību), bet papildus nodrošinās pret zaudējumiem, ko var radīt iekārtu salūšana vai piespiedu dīkstāve, kā rezultātā netiek gūta peļņa.

BTA apkopotie dati liecina, ka 2014. gada pirmo astoņu mēnešu laikā, salīdzinot ar identisku periodu 2013. gadā, izsniegto komercīpašuma apdrošināšanas polišu skaits, kurās uzņēmēji izvēlējušies iekļaut papildu apdrošināšanas aizsardzību pret uzņēmējdarbības pārtraukšanu, palielinājies 2,2 reizes. Ievērojami – par 65 % – pieaudzis arī BTA izsniegto apdrošināšanas polišu skaits, kas paredz apdrošināšanas aizsardzību pret ražošanas iekārtu salūšanu.

Renārs Duntavs, apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE Īpašumu apdrošināšanas produktu vadītājs: „Neraugoties uz to, ka joprojām liela daļa uzņēmēju uzskata, ka uzņēmējdarbības pārtraukšanas, elektronisko risku vai iekārtu salūšanas apdraudējums ir niecīgs, uzņēmēju interese par papildu apdrošināšanas aizsardzību gadījumiem, kas var izraisīt uzņēmuma dīkstāvi, pieaug. Nereti uzņēmēji sāk interesēties par iespējām apdrošināties tikai tad, kad jau ir nācies saskarties ar finansiāliem zaudējumiem un ražošanas procesa piespiedu dīkstāvi. Ne vienmēr ražošanas iekārtas iespējams saremontēt dažu dienu laikā, turklāt arī izmaksas par ražošanas iekārtu remontu var būt vairāku desmitu tūkstošu eiro apmērā vai pat sasniegt vairākus simtus tūkstošu eiro. Piemēram, par koģenerācijas stacijas dzinēja bojājumu BTA izmaksāja apdrošināšanas atlīdzību 248 396 eiro apmērā. Ja uzņēmējs nebūtu apdrošinājis iekārtu pret salūšanas risku, tad šos zaudējumus viņam būtu jāsedz pašam no saviem līdzekļiem.”

Šogad BTA par komercīpašuma apdrošināšanas papildu aizsardzības riskiem atlīdzībās izmaksājusi par 60% vairāk nekā pērn

BTA šogad astoņu mēnešu laikā apdrošināšanas atlīdzībās par zaudējumiem, kuri uzņēmējiem radušies, salūstot ražošanas iekārtām, elektronisko risku un uzņēmējdarbības pārtraukšanas dēļ, izmaksājusi vairāk nekā gandrīz 100 000 eiro, kas ir par 60 % vairāk nekā identiskā laika periodā pērn.

Šogad lielāko apdrošināšanas atlīdzību 23 820 eiro apmērā par papildu komercīpašuma apdrošināšanas riskiem BTA izmaksāja šī gada septembrī kādam Jelgavas novada biogāzes ražošanas uzņēmējam, kuram elektronisko risku rezultātā bija radušies bojājumi ražošanas iekārtā. Otru lielāko apdrošināšanas atlīdzību – 20 742 eiro – BTA izmaksāja šī gada aprīlī par uzņēmējam radītiem zaudējumiem darbības dīkstāves rezultātā. Dīkstāves iemesls bija ražošanas procesam nepieciešamās iekārtas salūšana.

BTA ir lielākā apdrošināšanas atlīdzību izmaksātāja Latvijā. Kopumā 2013. gadā BTA bruto apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja 77,8 milj. eiro, kas ir par 13 % vairāk nekā 2012. gadā. 2014. gada pirmajā pusgadā BTA bruto apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja 42,8 milj. eiro, kas ir par 4,2 milj. eiro jeb 10,9 % vairāk nekā 2013. gada pirmajā pusgadā.

 

Informāciju sagatavoja:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
„BTA Insurance Company” SE
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796

0