BTA: atlīdzību kopsumma par vētras “Billie” radītiem bojājumiem varētu sasniegt 55 000 eiro

Pievienoja:

Aizvadītajā nedēļas nogalē Latviju sasniedza vētra “Billie”, kas vēja brāzmās sasniedza pat orkāna spēku. Apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE (turpmāk – BTA) līdz pirmdienas, 15.12.2014., pulksten 16:00 saņēmusi 38 apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus par vētras radītajiem bojājumiem klientu īpašumiem un transportlīdzekļiem. Provizoriskie aprēķini liecina, ka apdrošināšanas atlīdzību kopsumma BTA klientiem par vētras radīto bojājumu novēršanu varētu sasniegt 55 000 eiro.

Vētras rezultātā visvairāk cietuši BTA klientu apdrošinātie īpašumi Kurzemes reģionā – Ventspilī un Liepājā, kur vēja ātrums sasniedza pat 35 metrus sekundē. Saņemti arī apdrošināšanas atlīdzību pieteikumi par Vidzemes reģionā bojātiem īpašumiem. Kopumā līdz pirmdienas, 15. decembra, pulksten 16:00 BTA saņēmusi 38 apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus par vētras nodarītiem bojājumiem, no tiem 33 pieteikumi saņemti par privātīpašumiem un komercīpašumiem nodarītiem bojājumiem, savukārt pieci pieteikumi saņemti par transportlīdzekļiem nodarītiem bojājumiem, tai skaitā viens pieteikums par specializētajai tehnikai nodarītiem bojājumiem.

Iveta Rijniece, apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktore: „Vētras “Billie” postījumi nedēļas nogalē, kā jau ierasts, ir skāruši klientu īpašumus, nodarot zaudējumus ne tikai ēku jumtu segumiem un ēku apdarei, bet arī klientu transportlīdzekļiem. Tā kā stiprākās vēja brāzmas sasniedza tieši Kurzemi un Vidzemi, tad likumsakarīgi, ka no šiem reģioniem arī esam saņēmuši visvairāk apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu. Kopumā jāatzīmē, ka šī vētra nav radījusi tik lielus zaudējumus kā pērnā gada rudens vētra, kas nodarīja lielākos zaudējumus BTA klientu īpašumiem pēdējo 20 gadu laikā un zaudējumu apmērs sasniedza 300 000 eiro. Šī brīža aplēses liecina, ka vētras “Billie” radīto bojājumu novēršanai BTA izmaksāto atlīdzību kopējais apjoms varētu sasniegt 55 000 eiro. Tomēr ņemot vērā, ka klienti ne vienmēr ziņo apdrošinātājam par negadījumu uzreiz pirmajā dienā pēc negadījuma, prognozējam, ka šīs nedēļas laikā varētu vēl pieaugt pieteikto apdrošināšanas gadījumu skaits par vētras radītajiem bojājumiem klientu īpašumiem. Šobrīd operatīvi izskatām visus saņemtos pieteikumus, un jau pieņemti vairāki lēmumi par atlīdzību izmaksu. Jāatzīmē, ka Latvijā arvien biežāk novērojam dažādas dabas stihijas, kas rada bojājumus īpašumiem, tāpēc cilvēkiem noteikti vajadzētu parūpēties gan par savu, gan par sava īpašuma drošību, piemēram, ja tiek solīta vētra, iespēju robežās bez nepieciešamības iesakām cilvēkiem nedoties ārpus mājokļa, nenovietot transportlīdzekli zem kokiem, iespēju robežās atbrīvot balkonus no priekšmetiem, kas stiprā vēja rezultātā var radīt bojājumus gan paša īpašnieka īpašumam, gan arī citai personai piederošu īpašumu. Savukārt, lai pasargātu sevi no neparedzētiem zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja vētras rezultātā tiek bojāts īpašums, iesakām apdrošināt savu īpašumu.”

Apkopojot pieteiktos apdrošināšanas gadījumus, BTA secinājusi, ka vētras rezultātā BTA klientu privātīpašumiem un komercīpašumiem vairumā gadījumu norauti jumti vai jumtu un ārsienu apdares. Lielākos postījumus vētra nodarījusi kādai ēkai Kocēnu novadā, noraujot jumtu 1070 m2 platībā. Ievērojamus bojājumus vētra radījusi arī kādai tirdzniecības ēkai Liepājā. Stiprā vēja iedarbības rezultātā tika norauts ēkas skārda jumts 150 m2 platībā. Kādā citā gadījumā Durbes novadā stiprais vējš norāvis jumtus teltīm aptuveni 75 m2 platībā, kādai saimniecības ēkai Grobiņas novadā bojāts rannila seguma jumts 50 m2 platībā, bet kādai ēkai Jūrkalnē norauts jumts 25 m2 platībā un bituma apdare. Kādas privātmājas jumtu Saulkrastu pagastā sabojāja krītošs koks.

Savukārt, transportlīdzekļiem bojājumus radījuši stiprā vēja ietekmē lidojoši priekšmeti un nolauzti koku zari. Piemēram, kādam “BMW” markas transportlīdzeklim radīti bojājumi no vētrā norautas un krītošas jumta apdares, bet kādam “Volkswagen” markas transportlīdzeklim vētrā nolauzti koku zari bojājuši durvis, arku un atdurstieni.

Aizvadīto dienu laikā BTA pieteiktas arī apdrošināšanas atlīdzības par vētras laikā norautu un bojātu reklāmas banneri un vētras bojātiem mehāniskajiem vārtiem, kā arī pieteikta apdrošināšanas atlīdzība par apkures sistēmas bojājumu, ko izraisīja traucējumi elektrības padevē.

BTA klienti, kuru īpašumi cietuši vētras rezultātā, apdrošināšanas gadījumus var pieteikt, zvanot Klientu atbalsta dienestam (tālruņa numurs 26 12 12 12).

Informāciju sagatavoja:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
„BTA Insurance Company” SE
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796

0