BTA: būtiski pieaug interese par dažādu papildu risku iekļaušanu KASKO polisēs

Pievienoja:

Saskaņā ar apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) apkopotiem datiem šī gada deviņos mēnešos pieprasījums KASKO polisēs iekļaut papildu riskus palielinājies par 37 %, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo laika periodu. Visstraujāk autovadītāju vidū pieaugusi interese par iespēju saņemt nomas automašīnu laika periodā, kad autovadītājam piederošā automašīna atrodas remontā – šogad pieprasījums pēc šāda veida riska iekļaušanas KASKO polisē palielinājies četras reizes. Savukārt, pieprasījums iekļaut KASKO polisēs transportlīdzekļa apkopes risku, kas paredz segt izdevumus par transportlīdzekļa bojājumiem, kas radušies remontdarbu vai citu apkopes darbu laikā, palielinājies par 73 %.

BTA apkopotā informācija par autovadītāju izvēlētajiem papildu riskiem KASKO polises ietvaros liecina, ka autovadītāji arvien vairāk novērtē brīvprātīgās apdrošināšanas nozīmi un lielāku uzmanību pievērš papildu pakalpojumiem, kas iekļauti KASKO polisēs. Autovadītājiem arvien svarīgāk ir pasargāt sevi ne tikai no neparedzētiem finansiāliem izdevumiem par transportlīdzekļa bojājumu novēršanu, bet arī pasargāt sevi no neērtībām, kas var rasties, ja transportlīdzekļa remontdarbu laikā cilvēks paliek bez automašīnas. Par to liecina četrkārši palielinājies pieprasījums KASKO polisē iekļaut pakalpojumu, kas paredz nomas auto izmantošanas iespēju sev piederošās automašīnas remontdarbu laikā. Savukārt, autovadītāju vēlme apdrošināt transportlīdzekļa apkopes risku norāda uz to, ka automašīnas tiek bojātas arī remontdarbu un dažādu apkopes darbu laikā, par ko attiecīgā pakalpojuma sniedzējs ne vienmēr pilnā apmērā uzņemas atbildību, kā arī nereti šie pakalpojumu sniedzēji nav apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, kas nodrošinātu klientiem radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” Baltijas risku parakstīšanas departamenta direktors Ivo Danče: “KASKO pakalpojums pēdējo gadu laikā ir būtiski attīstījies. To veicinājusi gan sīvā tirgus konkurence, gan arī apdrošinātāju sekošana līdzi automašīnu īpašnieku mainīgajām prasībām un ikdienas paradumiem. Ja pirms 10 gadiem KASKO polise, galvenokārt, nodrošināja aizsardzību pret lieliem finansiāliem izdevumiem, piemēram, ceļu satiksmes negadījumu, auto zādzību vai ugunsgrēka gadījumos, tad šobrīd KASKO polises loma ir mainījusies un segums ir būtiski pieaudzis. Cilvēki arvien vairāk rūpējas par to, lai neparedzēti gadījumi neietekmētu viņu ikdienu un neradītu neērtības, tāpēc KASKO pakalpojums mūsdienās vairs nav tikai automašīnu apdrošināšana pret dažādiem bojājumiem, bet lielā mērā autovadītāju servisa un komforta nodrošinātājs. Klientiem ir svarīgi, lai viņi nepaliktu bez automašīnas, lai viņiem tiktu sniegta operatīva palīdzība uz ceļa un viņiem nebūtu jādomā par daudzām citām blakus lietām, ja viņu automašīnai ir kaut kas atgadījies.“

Jāatzīmē, ka ik gadu palielinās tādu KASKO polišu īpatsvars, kurās iekļauts vismaz viens papildu risks. Saskaņā ar BTA datiem, šī gada deviņos mēnešos jau 89 % no visiem KASKO polišu īpašniekiem izvēlējušies polises segumā iekļaut vienu vai vairākus papildu riskus. Vērtējot pēc pārdoto polišu skaita, vispopulārākie KASKO polises papildu riski šī gada deviņos mēnešos ir automašīnas atslēgu zādzību risks, hidrotrieciena risks un iespēja veikt remontdarbus klienta izvēlētajā un iecienītajā autoservisā.

KASKO pakalpojuma attīstība gadu gaitā būtiski ietekmējusi arī izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjomu, kas desmit gadu laikā gandrīz divkāršojies. Ja 2005. gadā BTA KASKO atlīdzībās izmaksāja 5,5 miljonus eiro, tad pērn BTA atlīdzībās izmaksāja jau 9 miljonus eiro, savukārt, šī gada deviņos mēnešos izmaksāto atlīdzību apjoms pārsniedz 7 miljonus eiro. Ņemot vērā, ka visbiežāk BTA saņem atlīdzību pieteikumus par ceļu satiksmes negadījumu rezultātā bojātiem transportlīdzekļiem, tad likumsakarīgi šogad visvairāk klientiem apdrošināšanas atlīdzības izmaksātas tieši par šo risku. Tad seko izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības par trešo personu pretlikumīgām darbībām, automašīnu zādzībām un bojātiem stikliem. Ņemot vērā arvien pieaugošo autovadītāju interesi par KASKO papildu risku apdrošināšanu, speciālisti prognozē, ka šogad salīdzinājumā ar pērno gadu izmaksāto atlīdzību summa par dažādiem KASKO papildu riskiem divkāršosies, sasniedzot 15 % no kopējās BTA izmaksāto atlīdzību summas KASKO veidā.

BTA ir viena no lielākajām apdrošināšanas atlīdzību izmaksātājām Baltijā. Pērn BTA grupas uzņēmumi apdrošināšanas atlīdzībās ik darba dienu izmaksāja vidēji 398 tūkstošus eiro jeb aptuveni 50 tūkstošus eiro ik darba stundu.

Par uzņēmumu BTA

Apdrošināšanas akciju sabiedrība AAS “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) dibināta 2014. gadā “BTA Insurance Company” SE reorganizācijas rezultātā, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. 2016. gada augustā par uzņēmuma lielāko akcionāru kļuva viens no vadošajiem apdrošinātājiem Eiropā “Vienna Insurance Group AG”. BTA ir saņēmusi licenci visu veidu nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai visās trijās Baltijas valstīs.

Papildu informācija:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796

0