BTA: katrs piektais īpašuma apdrošināšanas klients iegādājas papildu apdrošināšanas segumu savam mājoklim

Pievienoja:

Apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE (turpmāk – BTA) apkopotie dati liecina, ka arvien vairāk iedzīvotāju, iegādājoties mājokļu apdrošināšanu, iegādājas arī apdrošināšanas segumu pret dažādiem papildu riskiem, kas var apdraudēt mājokli vai mājokļa īpašnieku. BTA secinājusi, ka šogad katrs piektais klients papildus pamatriskiem ir izvēlējies apdrošināt kādu no papildriskiem. Visbiežāk klienti papildus izvēlējušies apdrošināt savu vispārējo civiltiesisko atbildību, kas pasargā no zaudējumiem gadījumā, ja bojājumi tiek nodarīti trešajām personām, piemēram, kaimiņiem vai kaimiņu īpašumam.

Tirgus ekonomikas atveseļošanās un iedzīvotāju pirktspējas palielināšanās ļauj iedzīvotājiem novirzīt finanšu līdzekļus apdrošināšanai. Pozitīva tendence novērojama privātpersonu īpašumu apdrošināšanas segmentā, proti, ik gadu pakāpeniski palielinās klientu interese par papildu risku iekļaušanu īpašuma apdrošināšanas segumā. Ja pērn tikai katrs septītais BTA klients, apdrošinot savu mājokli, apdrošināšanas segumā lūdza iekļaut kādu no papildriskiem, tad šogad to lūdzis jau katrs piektais īpašuma apdrošināšanas klients. Tas liecina par to, ka iedzīvotāji arvien vairāk aizdomājas par dažādiem ar mājokli saistītiem riskiem, kuru rezultātā var rasties ievērojami zaudējumi. Apkopojot šī gada deviņu mēnešu rezultātus, BTA secinājusi, ka TOP 5 populārākie papildriski, kurus privātpersonas iekļāvušas mājokļa apdrošināšanas segumā, ir mājokļa īpašnieka vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, “atslēgu serviss”, elektroniskie riski, pagaidu dzīves vietas izdevumi un īrnieku un viesu nodarītā kaitējuma risks. Visbūtiskāk šogad pieaugusi klientu interese par mājokļa īpašnieku vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un iespējamo īrnieku un viesu nodarītā kaitējuma riska iekļaušanu mājokļa apdrošināšanas segumā.

Pēdējo gadu laikā arvien vairāk iedzīvotājus satrauc iespējamie zaudējumi, kas varētu rasties gadījumā, ja tiek nodarīti kādi bojājumi kaimiņu īpašumam un ja šādā situācijā jāatlīdzina izdevumi par radīto bojājumu novēršanu. Lai sevi pasargātu no šādiem iespējamiem izdevumiem, cilvēki, apdrošinot savu mājokli, papildus apdrošina arī savu vispārējo civiltiesisko atbildību. BTA apkopotā statistika liecina, ka šādu klientu skaits šī gada deviņos mēnešos, salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo laika periodu, ir pieaudzis par 43 %. Tomēr jāatzīmē, ka, neraugoties uz to, ka iespējamie izdevumi par radīto bojājumu novēršanu gadījumos, kad, piemēram, nejaušas rīcības vai dažādu avāriju rezultātā tiek nopludināts kaimiņu dzīvoklis, var būt ļoti ievērojami un sasniegt pat vairākus tūkstošus eiro, tikai katrs piektais BTA privātīpašuma apdrošināšanas klients ir apdrošinājis savu vispārējo civiltiesisko atbildību. Nereti cilvēki paļaujas uz to, ka šādās situācijās savstarpēji vienosies ar kaimiņiem par bojājumu novēršanu vai izdevumu atlīdzināšanu, tomēr ne vienmēr tas izdodas. Tāpat arī nereti cilvēki nav informēti par to, ka gadījumā, ja tiks nodarīti bojājumi kaimiņu mājoklim, kas ir apdrošināts, apdrošināšanas sabiedrība izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību par kaimiņa dzīvoklim radīto bojājumu novēršanu var piedzīt no personām, kas radīja šos bojājumus. Ja nav apdrošināta personas civiltiesiskā atbildība, tad personai no saviem līdzekļiem jāatmaksā šie izdevumi.

Apkopojot datus par šogad BTA izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā par gadījumiem, kad nejauši nodarīti kādi bojājumi citu cilvēku īpašumam, BTA secinājusi, ka visbiežāk apdrošināšanas gadījumi pieteikti par šķidruma noplūdes rezultātā applūdušiem apakšējo stāvu kaimiņu dzīvokļiem, kuros lielākoties bojāta griestu un sienu apdare. Visbiežāk appludināto mājokļu cēloņi ir neaizgriezti ūdens krāni, ūdensvadu vai kanalizācijas cauruļvadu plīsumi, kā arī plīsumi lokano šļūteņu savienojumos trauku un veļas mazgājamām mašīnām. Vidējā BTA šogad izmaksātā atlīdzība vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā par vienu apdrošināšanas gadījumu, kad nodarīti bojājumi kaimiņu īpašumiem, ir 431 eiro.

Šogad būtiski pieaudzis arī to BTA klientu skaits, kuri, iegādājoties īpašuma apdrošināšanu, papildus apdrošināšanas segumā vēlas iekļaut aizsardzību pret īrnieku un viesu nodarītā kaitējuma risku. Šogad deviņu mēnešu laikā, salīdzinot ar identisku laika periodu pērn, BTA noslēgto līgumu skaits īpašumu apdrošināšanā ar papildu apdrošināšanas segumu pret īrnieku un viesu nodarītā kaitējuma risku palielinājies par 39 %. Intereses palielināšanās par šo apdrošināšanas risku skaidrojama ar to, ka arvien biežāk dzīvokļu īpašnieki, kuri paši nedzīvo savā īpašumā, bet to pastāvīgi izīrē, vēlas sevi pasargāt no izdevumiem, kas varētu rasties, ja negodprātīgi īrnieki radītu kādus bojājumus īpašumam.

Renārs Duntavs, apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE Īpašumu apdrošināšanas produktu vadītājs: „Mājokļa īpašnieks, ja viņam nebūs ne īpašuma apdrošināšanas, ne vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, nevarēs sevi pasargāt no neparedzētiem izdevumiem gadījumā, ja nejaušas rīcības vai avārijas rezultātā būs nodarīti bojājumi gan savam, gan arī kaimiņa īpašumam. Vēl arvien īrnieku vidū nereti pastāv maldīgs uzskats, ka atbildība par izīrēto īpašumu jāuzņemas tikai tad, ja tā ir noteikta īres līgumā, pretējā gadījumā atbildība par visiem zaudējumiem jāuzņemas izīrētā īpašuma saimniekam. Neraugoties uz to, ka izīrētais mājoklis īrniekam nepieder, viņam ir jāuzņemas pilna finansiālā atbildība par izīrētajam īpašumam vai tajā esošajai kustamajai mantai nodarītajiem bojājumiem, kā arī jāuzņemas atbildība par to, ja nejaušas rīcības rezultātā bojājumi tiks nodarīti kaimiņu īpašumam un tajā esošajai mantai. Tāpēc ne tikai mājokļa īpašniekiem, bet arī īrniekiem ir jāpievērš lielāka uzmanība tam, vai izīrētais dzīvoklis ir apdrošināts, un īrniekiem noteikti ir vērts apsvērt iespēju apdrošināt vismaz savu vispārējo civiltiesisko atbildību, lai sevi pasargātu no iespējamiem neparedzētiem finansiālajiem zaudējumiem sadzīviskās situācijās.”

Populārāko BTA klientu izvēlēto mājokļa apdrošināšanas papildu risku sarakstā ietilpst arī elektroniskie riski, kas nodrošina zaudējumu atlīdzināšanu par kaitējumu kustamai mantai vai nekustamajā īpašumā ietilpstošajām iekārtām, kuras darbojas ar elektrisko strāvu, piemēram, ja pārsprieguma vai elektrības padeves pārtraukuma rezultātā sabojāsies sadzīves tehnika, dators vai cita elektriskā ierīce, BTA izmaksās atlīdzību par bojāto ierīci. Šo risku apdrošināšanas segumā ik gadu izvēlas vidēji 15 % no BTA mājokļa apdrošināšanas klientiem. Vidēji tikpat daudz BTA klientu, apdrošinot savu mājokli, nodrošinās pret neparedzētiem izdevumiem, kas var rasties, ja, pazaudējot mājokļa atslēgas, vai slēdzenes mehānisma bojājumu gadījumā nepieciešama meistaru palīdzība, lai iekļūtu mājoklī, un jāatlīdzina izdevumi par slēdzenes nomaiņu vai tās remontu.

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Grīnberga

Sabiedrisko attiecību vadītāja

„BTA Insurance Company” SE

e-pasts agnese.grinberga@bta.lv

Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796

0