BTA: lielākajai daļai velobraucēju ir nepietiekamas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas

Pievienoja:

 

Apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE (turpmāk – BTA) apkopotie velobraucēju ceļu satiksmes noteikumu zināšanu testa rezultāti liecina, ka lielākajai daļai velobraucēju ir nepietiekamas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas. No 4326 velobraucējiem, kuri piedalījās testā, 76% nespēja atbildēt pareizi uz visiem testa jautājumiem ar pirmo mēģinājumu. Vislabākos testa rezultātus uzrādīja velobraucēji, kuriem ir gan velobraucēja, gan autovadītāja apliecība, tomēr mazāk nekā puse, tikai 41% no velobraucējiem, kuriem ir gan velobraucēja, gan autovadītāja apliecība, spēja atbildēt pareizi uz visiem testa jautājumiem ar pirmo mēģinājumu.

Aicinot ikvienu velobraucēju pārbaudīt savas zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, BTA šī gada augustā izstrādāja zināšanu pārbaudes testu, ko ikviens velobraucējs varēja izpildīt BTA profilos sociālajos tīklos Facebook un draugiem.lv. Lai veiksmīgi pabeigtu pildīt testu, testa dalībniekam bija pareizi jāatbild uz astoņiem jautājumiem. Testā bija iekļauti dažādi jautājumi par ceļu satiksmes noteikumiem, tai skaitā, kā pareizi pārvadāt pasažierus, kā signalizēt pārējiem satiksmes dalībniekiem par plānoto manevru, kādā secībā šķērsot krustojumu u.tml. Ja uz kādu no jautājumiem tika sniegta nepareiza atbilde, tests bija jāsāk pildīt atkārtoti, atbildot jau uz citiem astoņiem jautājumiem.

Apkopotie testa rezultāti liecina, ka, lai atbildētu pareizi uz visiem astoņiem testa jautājumiem, katram velobraucējam bija nepieciešami vidēji pieci mēģinājumi. Ar pirmo mēģinājumu veiksmīgi testu izpildīja tikai 24 % no 4326 testa dalībniekiem. Arī vairums to velobraucēju, kuri ar velosipēdu pārvietojas ikdienā, nespēja zināšanu testu nokārtot ar pirmo mēģinājumu, proti, tikai 28 % no 2166 šādiem velobraucējiem bez kļūdām ar pirmo mēģinājumu atbildēja pareizi uz astoņiem testa jautājumiem.

Izanalizējot testa rezultātus, BTA noskaidrojusi, ka salīdzinoši labākas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas ir velobraucējiem, kuriem ir gan velobraucēja, gan autovadītāja apliecība, proti, 41 % no šādiem velobraucējiem zināšanu testu nokārtoja ar pirmo mēģinājumu. Sliktāk veicās velobraucējiem, kuriem ir tikai velobraucēja apliecība (28 % no viņiem ar pirmo mēģinājumu pareizi atbildēja uz testa jautājumiem) un velobraucējiem, kuriem ir tikai autovadītāja apliecība (23 % no viņiem ar pirmo mēģinājumu pareizi atbildēja uz testa jautājumiem). Likumsakarīgi, ka visnepietiekamākās zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem ir velobraucējiem, kuriem nav nedz velobraucēja, nedz autovadītāja apliecība, proti, tikai katrs astotais no šādiem velobraucējiem ar pirmo mēģinājumu sekmīgi nokārtoja zināšanu testu.

Velobraucēju sniegtās atbildes uz zināšanu testa jautājumiem liecina, ka daudzi velobraucēji kļūdaini domā, ka visās situācijās tramvajam ir priekšroka. Sniedzot atbildi uz jautājumu, kādā secībā jāšķērso krustojums situācijā, kad velobraucējs atrodas uz galvenā ceļa, bet tramvajs uz mazākas nozīmes ceļa, lielākā daļa – 61 % velobraucēju sniedza nepareizas atbildes, uzskatot, ka priekšroka šādā situācijā ir tramvajam. Tāpat arī daudzi velobraucēji nezina, ka krustojumā, kurā strādā luksofors, primāri ir jāievēro regulējama krustojuma šķērsošanas noteikumi, bet priekšrocības zīmes, kas uzstādītas pirms krustojuma, ir jāievēro gadījumos, kad luksofors ir izslēgts vai darbojas mirgojošas dzeltenās gaismas režīmā. Kļūdainas atbildes uz šāda veida jautājumu sniedza teju puse – 48 % velobraucēju. Pārsteidzoši daudz – 47 % testa dalībnieku neatpazina abus velobraucēja roku žestus, kas norāda, ka tiks veikts labais pagrieziens.

Savukārt vismazāk kļūdu velobraucēji pieļāva jautājumā, kurā bija jānorāda, kuram transportlīdzekļa vadītājam atļauts pārbraukt krustojumu pirmajam situācijā, kad pirms krustojuma bija uzstādīta STOP zīme jeb zīme “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”. Tāpat arī velobraucēju sniegtās atbildes uz testa jautājumiem liecina, ka velobraucēji labi pārzina, kādiem dokumentiem ir jābūt klāt velosipēda vadītājam, braucot pa ceļu un ka velosipēda vadītājam atļauts vest bērnus līdz septiņu gadu vecumam tikai tādā gadījumā, ja velosipēds aprīkots ar sēdekli un kāpšļiem kāju balstam.

Iveta Rijniece, apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktore: „Ceļu satiksmes noteikumu zināšana un ievērošana ir satiksmes drošības stūrakmens. Esam pārsteigti par testa rezultātiem, kas parāda, ka velobraucēju zināšanas pat par elementāriem ceļu satiksmes noteikumu aspektiem ir nepietiekamas. Ceļu satiksmes noteikumu nezināšana un neievērošana, kas nereti vēl tiek papildināta ar velobraucēju pārgalvību un pārdrošību, ir vieni no galvenajiem iemesliem ceļu satiksmes negadījumiem, kuros cieš velobraucēji. Pieaugot velobraucēju skaitam un velosatiksmes intensitātei, diemžēl palielinās gan transportlīdzekļu sadursmju skaits ar velobraucējiem, gan sadursmju skaits starp velobraucējiem savā starpā, gan arī starp velobraucējiem un gājējiem. Ņemot vērā arvien pieaugošos riskus, kas ikdienā var skart velobraucējus, BTA šogad izstrādāja kompleksu apdrošināšanas pakalpojumu velobraucējiem – “BTA Velopolisi”, kas var finansiāli pasargāt no zaudējumiem, kas varētu rasties velobraucējiem. Tomēr, lai samazinātu negadījumu skaitu, kuros cieš mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki, lielāka uzmanība jāpievērš tam, lai uzlabotos visu satiksmes dalībnieku zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem.”

BTA testu par ceļu satiksmes noteikumiem kāds velobraucējs nokārto tikai ar 126. reizi

Atbildot nepareizi uz kādu no astoņiem zināšanu testa jautājumiem, velobraucējiem tests bija jāsāk pildīt no sākuma, atbildot jau uz citiem astoņiem jautājumiem. Apkopojot rezultātus, BTA izveidojusi atkārtotu testa pildīšanas mēģinājumu TOP 3. Lai pareizi atbildētu uz astoņiem jautājumiem par ceļu satiksmes noteikumiem, kādam velobraucējam bija nepieciešami 126 mēģinājumi, kas ir TOP 1 jeb lielākais mēģinājumu skaits. TOP 2 ir 75 mēģinājumi, bet TOP 3 – 74 mēģinājumi.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
„BTA Insurance Company” SE
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796

 


Infografika "Velobraucēju zināšanas ir nepietiekamas"

0