BTA: OCTA likuma grozījumu rezultātā šogad par 13 % varētu pieaugt izmaksāto atlīdzību apjoms

Pievienoja:

Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) apkopotie dati liecina, ka pērn, piesakot OCTA apdrošināšanas gadījumu, no visiem gadījumiem, kad klientiem ir bijusi iespēja izvēlēties, vai apdrošināšanas atlīdzību saņemt remontdarbu vai naudas summas veidā, 41 % klientu izvēlējušies atlīdzību saņemt naudā. Ņemot vērā šī gada 1. janvārī spēkā stājušās izmaiņas Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (turpmāk – OCTA likums) un to, ka būtiski atšķiras vidējās izmaksātās atlīdzību summas, ja atlīdzība tiek izmaksāta remontdarbu vai naudas veidā, BTA paredz, ka šogad ievērojami – par 13 % – varētu pieaugt kopējais izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms OCTA veidā.

Apkopojot informāciju par klientu paradumiem attiecībā uz apdrošināšanas atlīdzību saņemšanas veidu, BTA secinājusi, ka būtiski atšķiras OCTA un KASKO klientu paradumi. Ja pērn OCTA apdrošināšanas gadījumos, kad klientiem bijusi iespēja izvēlēties atlīdzību saņemšanas veidu, 41 % klientu izvēlējušies saņemt atlīdzību naudā, tad KASKO apdrošināšanas gadījumos tikai 12 % klientu izvēlējušies šo atlīdzības saņemšanas veidu. BTA līdzšinējā pieredze rāda, ka OCTA gadījumos klienti nereti izvēlas saņemt atlīdzību naudā, jo remontdarbi tiek veikti ar paziņu un draugu palīdzību vai tiek atrastas remontdarbu iespējas par būtiski zemākām cenām nekā vidēji tirgū, vai arī remontdarbi netiek veikti vispār, uzskatot, ka bojājumi ir maznozīmīgi un neietekmē transportlīdzekļa darbību. Turpretim klientu, kuri iegādājas KASKO apdrošināšanas polises, primārā interese pēc apdrošināšanas gadījuma ir saremontēt savu transportlīdzekli, nevis saņemt atlīdzību naudā, pašam meklējot, kur veikt transportlīdzekļa remontdarbus.

Ņemot vērā, ka šī gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi OCTA likumā, kas paredz, ka gadījumos, kad klients izvēlēsies saņemt apdrošināšanas atlīdzību naudas summas veidā par transportlīdzekļa bojājumiem, sākotnēji klientam tiek izmaksāta atlīdzība tikai 70 % apmērā (līdzšinējo 100 % vietā) no apdrošinātāja aprēķinātās nepieciešamo remontdarbu izmaksu summas, BTA paredz, ka būtiski mainīsies klientu paradumi attiecībā uz apdrošināšanas atlīdzību saņemšanas veidu OCTA gadījumos, proti, samazināsies klientu, kuri izvēlas saņemt apdrošināšanas atlīdzību naudā, skaits.

Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktore Iveta Rijniece: “Jaunās izmaiņas radīs papildu spiedienu OCTA nozarei, kas jau daudzus gadus strādā ar lieliem zaudējumiem. 2016. gada deviņos mēnešos kopumā Latvijā OCTA nozares zaudējumi sasniedza deviņus miljonus eiro. Šobrīd BTA statistika rāda, ka izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms transportlīdzekļu apdrošināšanas segmentā pieaug daudz straujāk nekā pieteikto atlīdzību skaits, proti, pērn OCTA un KASKO apdrošināšanas veidos kopumā BTA apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja par 16 % vairāk nekā 2015. gadā, savukārt, pieteikto apdrošināšanas atlīdzību skaits pērn bija vien par 4 % lielāks nekā 2015. gadā. Apdrošināšanas atlīdzību apjoma pieaugumu ietekmē pieaugošās rezerves daļu un autoservisa pakalpojumu izmaksas. Prognozējam, ka šogad uz pusi varētu sarukt to klientu skaits, kuri izvēlas OCTA apdrošināšanas atlīdzību saņemt naudā gadījumos, kad ir šāda izvēles iespēja, un tādējādi kopējais BTA izmaksāto OCTA apdrošināšanas atlīdzību apjoms varētu palielināties par 13 %. Šis apstāklis nenoliedzami liks apdrošinātājiem vēl rūpīgāk izvērtēt OCTA polišu cenas, lai šobrīd esošie zaudējumi šajā apdrošināšanas veidā nepieaugtu vēl lielāki.”

BTA speciālistu prognozi par OCTA apdrošināšanas atlīdzību pieaugumu pamato būtiskās atšķirības vidējo izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību summas apmēros gadījumos, kad klients izvēlējies atlīdzību saņemt naudā un gadījumos, kad klients veicis remontdarbus autoservisā. 2016. gadā vidējā BTA izmaksātā atlīdzība par OCTA gadījumu, kad klients izvēlējies atlīdzību saņemt naudā, bija 480 eiro, savukārt vidējā BTA izmaksātā atlīdzība OCTA gadījumos, kad veikti remontdarbi autoservisā, bija 856 eiro. Vienlaikus jāatzīmē, ka atšķirības vidējās izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmērā objektīvi skaidrojamas arī ar to, ka, saņemot apdrošināšanas atlīdzību naudā, sākotnēji netiek izmaksāta PVN summa par remontdarbiem (tā tiek atlīdzināta tikai pēc tam, kad tiek iesniegti maksājumus par veiktajiem remontdarbiem apliecinoši dokumenti) un atlīdzības apmērs tiek noteikts, vadoties pēc vidējām tirgus cenām. Tāpat jāatzīmē, ka apdrošināšanas atlīdzību saņemt naudā autovadītāji biežāk izvēlējušies tad, ja transportlīdzekļu bojājumi bijuši salīdzinoši nelieli un nebūtiski.

BTA atgādina, ka pēc Finanšu ministrijas ierosinājuma ar mērķi veicināt nodokļu maksāšanu par transportlīdzekļu remontu, šī gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi OCTA likumā, kas paredz transportlīdzekļu bojājumu gadījumos par 30 % samazināt izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības summas apmēru pirms remontdarbu veikšanas gadījumos, kad transportlīdzekļa īpašnieks remontdarbu vietā izvēlas apdrošināšanas atlīdzības izmaksas saņemt naudas summas veidā, proti, pirms remontdarbu veikšanas transportlīdzekļa īpašniekam apdrošinātājs izmaksās 70 % no remontdarbu izmaksu tāmes, atskaitot PVN summu, savukārt atlikušos 30 % no remontdarbu izmaksu tāmes un PVN summas daļu transportlīdzekļa īpašnieks varēs saņemt pēc tam, kad tiks iesniegti veiktos remontdarbus apliecinošie dokumenti. Līdz ar grozījumiem OCTA likumā palielināts arī termiņš, kādā transportlīdzekļa īpašnieks var iesniegt veiktos remontdarbus apliecinošos dokumentus – līdzšinējo divu mēnešu vietā no šī gada 1. janvāra klienti četru mēnešu laikā pēc izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības var iesniegt maksājumus apliecinošos dokumentus par veiktiem remontdarbiem. OCTA likumā arī precizēts laiks, kādā apdrošinātājam pēc maksājumus apliecinošo dokumentu saņemšanas jāpieņem lēmums par papildu apdrošināšanas atlīdzības izmaksu – līdz šim lēmums bija jāpieņem 30 dienu laikā, savukārt, no šī gada 1. janvāra apdrošinātājam lēmums jāpieņem 15 dienu laikā.

Pielikumā pievienota infografika, kurā attēlotas BTA izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību tendences transportlīdzekļu apdrošināšanas segmentā, kā arī izmaiņas OCTA atlīdzību saņemšanas kārtībā, ja transportlīdzekļu bojājumu gadījumā klients izvēlēsies atlīdzību saņemt naudas summas veidā.

Papildu informācija:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796

Tendences un izmaiņas atlīdzību izmaksās transportlīdzekļu apdrošināšanā

0