BTA par J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolai nodarītajiem zibens postījumiem izmaksā apdrošināšanas atlīdzību – 71 200 eiro

Pievienoja:

Šī gada augustā, izvērtējot zibens spēriena rezultātā nodarītos bojājumus Liepājas 10.vidusskolas ēkai, saskaņā ar savstarpēji starp apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) un Liepājas pilsētas pašvaldību noslēgtā apdrošināšanas līguma nosacījumiem BTA izmaksāja maksimālo noteikto apdrošināšanas atlīdzību par vienu apdrošināšanas gadījumu – 71 200 eiro. Šī ir lielākā BTA šogad izmaksātā atlīdzība par zibens rezultātā nodarītajiem bojājumiem ēkām.

Zibens J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas ēkas skurstenī iespēra 25. jūnija vakarā, bet degšana sākās tikai nākamajā rītā, kad tika izsaukti ugunsdzēsēji, kuri liesmas nodzēsa. Tomēr 27. jūnija rītā atkal tika pamanīta gruzdēšana skolas ēkas jumta konstrukcijās un atkārtoti izsaukti ugunsdzēsēji. Ugunsgrēka un tā dzēšanas darbu rezultātā ēkai nodarīti būtiski bojājumi.

Izvērtējot saņemto apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, kā arī saņemot būveksperta atzinumu par ēkai nodarītajiem bojājumiem, BTA pieņēma lēmumu izmaksāt maksimālo apdrošināšanas atlīdzības summu par vienu apdrošināšanas gadījumu – 71 200 eiro, kas noteikta ar Liepājas pilsētas pašvaldību noslēgtajā apdrošināšanas līgumā.

“27. jūnijā, saņemot informāciju par atkārtotu gruzdēšanu J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas ēkas jumta konstrukcijās, BTA norīkots būveksperts apsekoja negadījuma vietu. Izvērtējot veicamos darbus bojājumu novēršanai, tika aprēķināta iespējamā atlīdzības summa, un konstatēts, ka bojājumu novēršanai nepieciešamā naudas summa pārsniedz maksimālo apdrošināšanas līgumā noteikto apdrošinājuma summu par vienu apdrošināšanas gadījumu. Lai operatīvi būtu iespējams veikt zibens spēriena nodarīto bojājumu novēršanas darbus, BTA pieņēma lēmumu izmaksāt maksimālo iespējamo atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu – 71 200 eiro, nesagaidot seku likvidēšanas darbu pabeigšanu un apliecinošos dokumentus par būvniecības firmas pieskaitāmajiem izdevumiem. Līdz mācību gada sākumam vairs nav atlicis daudz laika, un mēs ceram, ka operatīvi izmaksātā atlīdzība palīdzēs savest ēku kārtībā pirms skolā ierodas skolēni,” saka BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktore Iveta Rijniece.

Kā informē Liepājas pilsētas pašvaldībā – šobrīd galvenie veicamie darbi ir ēkas bojāto nesošo konstrukciju demontāža un atjaunošana. Tāpat ir jānomaina dzēšanas laikā salietā siltumizolācija, jāatjauno piekārtie griesti un griestu apšuvums, jāatjauno sabojātais skurstenis, jānomaina elektroinstalācija un jāveic salieto telpu kosmētiskais remonts. Liepājas pilsētas pašvaldība ir aprēķinājusi, ka ugunsgrēka seku likvidēšana izmaksās dārgāk nekā savstarpēji noslēgtajā līgumā paredzētā maksimālā apdrošinājuma summa par vienu apdrošināšanas gadījumu. Starpība starp BTA izmaksāto atlīdzību un summu, kas nepieciešama visu zibens spēriena radīto bojājumu novēršanai, tiks segta no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta neparedzētiem gadījumiem.

BTA šī gada jūnijā un jūlijā saņēmusi 21 apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu par zibens nodarītajiem bojājumiem ēkām, kas ir trīs reizes vairāk pērnā gada vasaras periodā saņemtajiem atlīdzību pieteikumiem. Zibens spērienu rezultātā visbiežāk cietuši televizori, rūteri un datori. Tāpat ir gadījumi, kad bojātas signalizācijas sistēmas un sadzīves tehnika.

“Zibens vasaras periodā ir bieža parādība Latvijā, turklāt BTA statistika un pēdējo gadu novērojumi liecina, ka zibens arvien biežāk nodara zaudējumus ne tikai ēkām, bet arī sadzīves tehnikai, TV un audio iekārtām, un citai kustamajai mantai. Ņemot vērā, ka saskaņā ar BTA statistiku zibens spērienu rezultātā visbiežāk– aptuveni 70 % gadījumu – tiek bojāta tieši kustamā manta, iesakām iedzīvotājiem, apdrošinot mājokli, noteikti papildus apdrošināt arī kustamo mantu, kas atrodas mājoklī, tajā skaitā elektroniskās iekārtas. Vienlaikus, izvērtējot nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanas nosacījumus, iedzīvotājiem noteikti būtu jānoskaidro, vai apdrošināšanas polisē ir iekļauta arī aizsardzība pret zibens radītajiem zaudējumiem,” saka I.Rijniece.

BTA ir viena no lielākajām apdrošināšanas atlīdzību izmaksātājām Baltijā. Pērn BTA Baltijas valstīs apdrošināšanas atlīdzībās ik darba dienu izmaksāja vidēji 282 tūkstošus eiro jeb 35,4 tūkstošus eiro ik darba stundu.

Par uzņēmumu BTA

AAS “BTA Baltic Insurance Company” dibināta 2014. gadā “BTA Insurance Company” SE reorganizācijas rezultātā, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. AAS “BTA Baltic Insurance Company” mātes uzņēmums “BTA Insurance Company” SE apdrošināšanas tirgū darbojas vairāk nekā 20 gadu, 2009. gadā kļūstot par trešo lielāko apdrošinātāju Baltijas valstīs. “BTA Insurance Company” SE starptautisko izaugsmi apliecina starptautiskās auditoru kompānijas “Deloitte” 2013. gadā apkopotais lielāko Centrāleiropas uzņēmumu TOP 500, kurā “BTA Insurance Company” SE ierindota 50 lielāko Centrāleiropas apdrošināšanas sabiedrību vidū.
2015. gada decembrī AAS “BTA Baltic Insurance Company” noslēdza līgumu par investora – viena no vadošajiem apdrošinātājiem Eiropā “Vienna Insurance Group AG” (VIG) piesaisti. Darījums tiks realizēts pēc nepieciešamo atļauju saņemšanas no nozares uzraugošajām institūcijām, kas varētu notikt 2016. gada vasarā.

Papildu informācija:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796

0