“Compensa Life“ parakstīto prēmiju apjoms aizvadītajā gadā pieaudzis par 35%

Pievienoja:

Dzīvības apdrošināšanas kompānijas “Compensa Life“ Latvijā parakstīto prēmiju apjoms 2015. gadā sasniedzis 9 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 35%, salīdzinot ar 2014. gadu. Kopumā pagājušais gads vērtējams pozitīvi, jo tieši dzīvības apdrošināšanā parakstīto prēmiju apjoma pieaugums ir 140%.

“Straujo pieaugumu dzīvības apdrošināšanā veicināja parakstīto prēmiju apjoms tieši tirgum piesaistītajām polisēm, kur apjoms pieaudzis par 213%. Šis pieaugums saistāms ar to, ka aizvien vairāk cilvēku turpina izvēlēties uzkrājošo apdrošināšanu piesaistīt ieguldījumu fondiem. Prognozējams, ka arī šogad šī tendence saglabāsies un šis produkts būs viens no pieprasītākajiem,” norāda “Compensa Life” Latvijas filiāles vadītājs Viktors Gustsons.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, Viktors Gustsons secina, ka “Compensa Life” ir likusi uzsvaru uz piedāvāto apdrošināšanas veidu attīstību. Pagājušā gadā kompānija veica vairākus būtiskus papildinājumus mūža pensijas apdrošināšanā, ieviešot atlikto periodu uz laiku līdz 10 gadiem pensijas izmaksas uzsākšanai. Papildus tiek piedāvāta iespēja izvēlēties 3 pensiju izmaksu posmus, sniedzot iespēju apdrošinātajam katrā pensijas izmaksu posmā izvēlēties atšķirīgu pensijas apmēru. Tāpat ir samazināts minimālais valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla apjoms līdz 3000 EUR mūža pensijas apdrošināšanas noformēšanai. Tas ir palīdzējis ievērojami palielināt piesaistīto mūža pensiju apmērus, kas gada laikā pieauga vairāk nekā 25 reizes, sasniedzot gandrīz 1 miljonu EUR.

2015.gada dati par dzīvības apdrošināšanas tirgu Latvijā rāda, ka kopumā šajā nozarē parakstīto prēmiju apjoms pieaudzis par 9%. Vērtējot atsevišķi produktus, parakstīto prēmiju apjoms Latvijā tirgum piesaistītajām polisēm dzīvības apdrošināšanā pieaudzis par 28%.

“Compensa Life Vienna Insurance Group SE” 100% akcionārs ir “Vienna Insurance Group”. “Vienna Insurance Group” dibināta 1824.gadā un patlaban ir vadošā Austrijas apdrošināšanas grupa Centrāleiropā un Austrumeiropā. “Vienna Insurance Group” pārstāvēta 25 valstīs, pārvaldot 42 miljardu eiro aktīvus.

“Compensa Life Vienna Insurance Group SE” ir vairāk nekā filiāles visās trīs Baltijas valstīs, tā nodarbina 150 darbiniekus un vairāk nekā 500 apdrošināšanas konsultantus, pārvalda vairāk nekā 174 000 klientu riskus un aktīvus 191 miljonu eiro vērtībā.

“Compensa Life Vienna Insurance Group SE” Latvijā pārstāv “Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle”, kas Latvijā darbojas kopš 1999.gada (iepriekšējais nosaukums “Seesam Life Latvija”).

“Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” specializējas dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu veidošanu, privātās pensijas un mūža pensijas apdrošināšanā, uzkrājošajā apdrošināšanā bērniem, veselības apdrošināšanā un nelaimes gadījumu apdrošināšanā.

 

Papildu informācija:

Rūta Martinsone

Compensa Life komunikācijas konsultante

Tālr. +371 29805644

ruta.martinsone@mccannconsulting.lv

0