Dzīvības apdrošinātāju izmaksātais atlīdzību apjoms pieaudzis par 19%

Pievienoja:

Izmaksātās dzīvības apdrošināšanas atlīdzības šī gada pirmajos sešos mēnešos sasniegušas 31,2 miljonus eiro, veidojot lielāko īpatsvaru jeb 23,4% no kopējā izmaksāto atlīdzību apmēra. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, dzīvības apdrošināšanas atlīdzību apjoms ir pieaudzis par 19%.

„Dzīvības apdrošināšanas tirgus stabili aug – arī prēmiju apjoms šajā pusgadā audzis par 19%. Tā ir laba tendence, kas apliecina pakāpeniski pieaugošo sabiedrības izpratni par savu un savas ģimenes finansiālo aizsardzību ilgtermiņā. Arī valsts ar nodokļu atlaidēm sekmē uzkrājumu veidošanu, un, neskatoties uz nodokļu reformu, lielākā daļa no uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas iemaksu veicējiem turpinās saņemt atlaides ierastajā apjomā,” stāsta Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

Savukārt lielākais apdrošinātāju parakstīto prēmiju apjoms šī gada pirmajā pusē vērojams veselības apdrošināšanā, sasniedzot 47,3 miljonus eiro, un tas ir par 11% vairāk nekā pērn.

„Nestabilā un neprognozējamā situācija, kas valda valsts veselības aprūpes jomā, acīmredzami veicina pieprasījumu pēc veselības apdrošināšanas polisēm. Paredzams, ka valsts apmaksātie pakalpojumi segs arvien mazāku daļu no iedzīvotāju medicīnas izdevumiem. Vienlaikus pozitīvs novērojums ir tāds, ka darba devēji apzinās veselības apdrošināšanas lomu darbinieku motivēšanas nolūkos un ir gatavi maksāt vairāk par šīm polisēm,” secina Jānis Abāšins.

Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc parakstīto prēmiju apmēra:

  1. Veselības apdrošināšana – 47,3 milj. EUR (21,9% no tirgus, +11%)
  2. Dzīvības apdrošināšana – 44,5 milj. EUR (20,6% no tirgus, +19%)
  3. KASKO – 37,9 milj. EUR (17,6% no tirgus, +11%)
  4. OCTA – 26,2 milj. EUR (33,7% no tirgus, +20%)
  5. Īpašuma apdrošināšana – 28,3 milj. EUR (13,1% no tirgus, +7%)

Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc izmaksāto atlīdzību apmēra:

  1. Dzīvības apdrošināšana – 31,2 milj. EUR (23,4% no tirgus, +19%)
  2. Veselības apdrošināšana – 30,4 milj. EUR (22,8% no tirgus, +7%)
  3. KASKO – 27,2 milj. EUR (20,4% no tirgus, +5%)
  4. OCTA – 24,3 milj. EUR (18,3% no tirgus, +11%)
  5. Īpašuma apdrošināšana – 11,6 milj. EUR (8,7% no tirgus, -2%)

Datu avots: sākotnējie, SKDS apkopotie dati par Latvijas Republikā darbojošos 4 riska apdrošinātāju (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, BTA Baltic un InterRisk) un 6 ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu (Compensa, ERGO, Gjensidige, If Apdrošināšana, Seesam, Swedbank P&C), kā arī 2 dzīvības apdrošinātāju (CBL Life un SEB Dzīvības apdrošināšana) un 4 ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu (Compensa Life, ERGO Life, Mandatum Life un Swedbank Life) darbības rezultātiem Latvijas teritorijā 2017. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2016. gada pirmo pusgadu.
OCTA apdrošināšanas veidā izmantoti LTAB dati.

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898
E-pasts: office@laa.lv

0