ERGO atlīdzina zaudējumus vairāk nekā 22 tūkstošu eiro apmērā par Carnikavas baznīcas rekonstrukcijā ieguldītajiem celtniecības darbiem

Pievienoja:

Pērnā gada izskaņā līdz pat pamatiem nodega Carnikavas baznīca, kurā tika veikti restaurācijas darbi. Lai gan pati baznīcas ēka nebija apdrošināta, būvdarbu veicējs bija apdrošinājis celtniecības darbus. Izvērtējot ugunsgrēka radītās sekas un līdz ugunsgrēkam paveikto celtniecības darbu apjomu, apdrošināšanas sabiedrība ERGO Carnikavas baznīcas restaurācijas darbu veicējam izmaksājusi atlīdzību 22 600 eiro apmērā, atlīdzinot zaudējumus par celtniecības darbiem, kas bija paveikti līdz ugunsgrēkam.

Carnikavas baznīca tika celta 18. gadsimtā, un tā bija vecākais Vidzemes jūras piekrastes koka dievnams, kas atradās Carnikavas vēsturiskajā centrā – Siguļos. Daļa baznīcas restaurācijas darbu jau bija noslēgušies, vēl bija atlikuši iekšdarbi. Pērnā gada izskaņā ugunsgrēka rezultātā baznīca nodega līdz pamatiem.

“Tā kā pērn veiktie celtniecības darbi Carnikavas baznīcā bija apdrošināti, tad šobrīd ERGO atlīdzina zaudējumus par paveiktajiem darbiem. Bet ir sāpīgi redzēt un apzināties, ka kultūrvēsturisko pieminekli un restaurācijas darbu laikā paveikto nopostīja ugunsgrēks, un tagad baznīcas atjaunošanai jeb celšanai ir jāvāc ziedojumi, jo diemžēl baznīcas ēka nebija apdrošināta. Diemžēl šis nepatīkamais gadījums ir liela mācība ne tikai mūsu draudzei, bet arī daudzām citām draudzēm un pašvaldībām, liekot visiem vēlreiz padomāt par pārraudzībā vai īpašumā esošajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem un to drošību. Mēs ceram, ka mums izdosies atjaunot baznīcu, lai tā atgūtu savu sākotnējo krāšņumu,” stāsta Ādažu draudzes pārstāvis Artūrs Veispāls.

ERGO speciālistu pieredze liecina, ka gadījumi, kad nekustamais īpašums tiek bojāts vai cieš tieši būvdarbu laikā, nav retums. Praksē diemžēl nākas sastapties ar gadījumiem, kad ir apdrošināti tikai būvniecības darbi, bet nav apdrošināta pati ēka, kā tas bija Carnikavas baznīcas gadījumā. Nereti dažādu risku rezultātā – ugunsgrēka vai dabas stihiju rezultātā tiek izpostīti ne tikai paveiktie būvniecības darbi un iet bojā būvniecībā ieguldītie materiāli, bet ievērojami lielāki zaudējumi rodas ēkai nodarīto bojājumu rezultātā.

“Lai gan jūtam, ka sabiedrības zināšanas par apdrošināšanu un vēlme pasargāt savu īpašumu no dažādiem iespējamiem riskiem pakāpeniski pieaug, ERGO prakse rāda, ka ir gana daudz gadījumu, kad ēku īpašnieki paļaujas uz to, ka nekādas nelaimes būvdarbu laikā nenotiks. Ja būvdarbu veicēji cenšas pasargāt sevi no iespējamiem zaudējumiem, apdrošinot būvdarbus, ieguldītos materiālus un iekārtas, tad ne vienmēr ēkas īpašnieki parūpējas par to, lai arī pati ēka būtu apdrošināta laika periodā, kad tiek veikti dažādi būvdarbi. Lai gan būvdarbu veikšanas laikā būvniekiem jāievēro virkne drošības prasību, tomēr riski, kas var ietekmēt īpašuma drošību, būvniecības darbu laikā tomēr būtiski var paaugstināties, tāpēc pirms būvdarbu uzsākšanas mēs noteikti iesakām painteresēties arī par īpašuma apdrošināšanas iespējām vismaz uz būvdarbu veikšanas periodu,” aicina ERGO Riska parakstīšanas departamenta direktors Ritvars Heniņš.

Kas jāņem vērā privātpersonām, ja tiek plānoti būvdarbi savā īpašumā?

Iestājoties siltākam laikam, pieaug rosība ne tikai dažādos būvobjektos, bet arī privātpersonas cenšas labiekārtot savus īpašumus – privātmājas, ceļot piebūves vai veicot dažādus remontdarbus esošajā īpašumā. Lai pasargātu savu īpašumu no dažādiem riskiem būvniecības darbu laikā, ERGO iesaka:

  • ja būvdarbi tiek plānoti pašu spēkiem, maksimāli censties ievērot visus drošības pasākumus, rūpējoties gan par savu drošību, gan par īpašuma drošību, piemēram, veicot jumta remontdarbus, parūpēties par drošības stiprinājumiem darbu veicējiem, veicot būvdarbus, ierobežot teritoriju, lai, krītot būvniecības materiāliem vai kādiem instrumentiem, tie nejauši netraumētu citus, ievērot ugunsdrošības noteikumus, kā arī rūpēties par tehniku un instrumentiem, neatstājot tos bez uzraudzības u.tml.;
  • ja privātmāja ir apdrošināta, tad noskaidrot pie sava apdrošinātāja, vai esošā īpašuma apdrošināšanas polise ir spēkā arī būvniecības darbu veikšanas laikā;
  • ja privātmāja nav apdrošināta, tad apsvērt apdrošināšanas iespējas;
  • ja būvdarbu veikšanu plānots uzticēt būvniecības uzņēmumam, tad noskaidrot, vai ir plānots apdrošināt būvdarbus un ēku būvdarbu veikšanas laikā, kā arī vai būvuzņēmums ir apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana var pasargāt no zaudējumiem, kas rodas, ja būvnieka darbības vai bezdarbības rezultātā tiek radīti zaudējumi citām personām, piemēram, ja nejauši tiek bojāta citai personai piederoša automašīna, kas novietota netālu no būvdarbu veikšanas vietas.

Papildu informācijai:
Agnese Grīnberga
ERGO Komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67081941, mob. 22323988
E-pasts: agnese.grinberga@ergo.lv

0