Gaidāma efektīvāka sūdzību izskatīšana – Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds nāk klajā ar izmaiņām ārpustiesas strīdu risināšanā

Pievienoja:

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) ombuds iekļauts Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju sarakstā. Tas apliecina ombuda objektivitāti izskatīt apdrošinātāju un to klientu savstarpējos strīdus. Vienlaikus izmaiņas ombuda darbības principos nodrošinās klientiem efektīvāku un lētāku sūdzību procesa izskatīšanu.

“Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmums ir būtisks novērtējums mūsu pieredzei un caurspīdīgajai darbībai. Apdrošinātāju klientiem tā ir papildu garantija, ka viņu sūdzības tiek izskatītas godprātīgi, “ norāda Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

Strādājot pie ombuda darbības principu uzlabošanas, LAA ņēma vērā gan biroja Juridiskās komisijas, gan Patērētāju aizsardzības centra ieteikumus – ombuda reglamentā iestrādātas Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likuma prasības. Tādejādi atvieglota sūdzību pieteikšana un izskatīšana kā klientiem, tā apdrošinātājiem. Piemēram, tagad iespējams sūdzību izskatīt arī rakstveidā, nosūtot un saņemot visu informāciju elektroniski, kas būtiski atvieglo un saīsina komunikācijas procesu. Tāpat arī klientam nav nepieciešams izmantot jurista un citu ekspertu pakalpojumus, kas prasa papildu izdevumus. Savukārt kā lielākie ieguvumi apdrošināšanas klientiem jāmin drošības naudas samazināšana par sūdzību izskatīšanu, kā arī atlīdzību limitu paaugstināšana, par ko var iesniegt sūdzību:

  • mazākā drošības nauda 30 EUR apmērā būs jāmaksā, iesniedzot sūdzību līdz 3000 EUR. Jo lielāks sūdzības apmērs, jo lielāks drošības naudas samazinājums. Piemēram, par sūdzību, ja atlīdzības apmērs ir EUR 9000, iepriekš bija jāmaksā drošības nauda EUR 150, tagad – EUR 60. Drošības nauda tiek atgriezta, ja sūdzību apmierina, kā arī gadījumos, kad sūdzību neizskata – piemēram, ja tā neatbilst reglamentam;
  • atlīdzību limiti palielināti dzīvības, ceļojumu un nelaimes gadījumu apdrošināšanas veidiem – no 5000 EUR uz 10000 EUR, kā arī KASKO – no 40000 EUR uz 50000 EUR. Sūdzības par īpašuma apdrošināšanu arī turpmāk varēs iesniegt, ja atlīdzības apmērs ir līdz 200 000 EUR, savukārt vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā – līdz 10000 EUR.

LAA ombuda darbības mērķis ir panākt, lai apdrošināšanas sabiedrību klientu – fizisku personu – sūdzības par atlīdzību izmaksām tiktu efektīvi izskatītas ārpustiesas procedūrā. Tā ir iespēja klienta sūdzību izskatīt ātrāk un lētāk nekā tiesā, savukārt apdrošinātājiem tā ir iespēja atrast nepilnības vai neskaidrības savos noteikumos un labot tās.

Ombudā tiek izskatītas fizisku personu sūdzības par apdrošinātāja pieņemto lēmumu saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt nelaimes gadījumu, ceļojumu, dzīvības, īpašuma, KASKO un tagad arī vispārējās civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšanā.

Kopš darbības uzsākšanas 2004. gadā LAA ombuds ir saņēmis vairāk nekā 90 sūdzību, no kurām aptuveni 30% apmierinātas pilnīgi vai daļēji, aptuveni 65% atzītas par nepamatotām, bet vidēji 5% gadījumu panākts izlīgums. Gandrīz 60% sūdzību ir KASKO apdrošināšanā, savukārt ap 30% – īpašuma apdrošināšanā.

 

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898, e-pasts: office@laa.lv

0