Gandrīz 70 % cilvēku nelasa apdrošināšanas noteikumus vai lasa “pa diagonāli”

Pievienoja:

Apdrošināšanas noteikumi daudziem apdrošinātajiem cilvēkiem ir nesaprotams un grūti uzverams nosacījumu kopums, kurā nav vēlmes iedziļināties. If Apdrošināšana veiktā aptauja liecina, ka noteikumus “pa diagonāli” lasa 35,7 % cilvēku, pārsvarā nelasa 20,8 %, bet nekad tiem uzmanību nepievērš 8,1 % polišu īpašnieku.

Gandrīz puse jeb 46,6 % cilvēku, kuri pēc apdrošināšanas polises iegādes ir mēģinājuši iedziļināties apdrošināšanas noteikumos, atzinuši, ka tikai daļēji ir sapratuši polises nosacījumus. Turklāt ļoti daudz šajā grupā ir gados jauno, tātad pirmo reizi apdrošināto cilvēku vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

If Apdrošināšana aptauja liecina, ka visbiežāk – 54,4% gadījumu – apdrošināšanas noteikumu uztveri traucē pārāk garais teksts. Savukārt 27,8 % gadījumu apdrošinātie cilvēki atzinuši, ka, viņuprāt, apdrošināšanas noteikumu teksti ir vispārīgi un tajos grūti uztvert būtiskāko.

Pēc negadījuma – liels apjukums
Lai gan liela daļa cilvēku neslēpj, ka apdrošināšanas noteikumus nelasa, daudzi negadījumos iekļuvušie tomēr ir atzinuši, ka tajā brīdī jutušies apjukuši, nav zinājuši, kas jādara, lūguši padomu tuviniekiem vai kaimiņiem. Tāpat cilvēki atzīst, ka, piesakot atlīdzību, nav pārliecināti, vai viņiem tā pienākas, un, ja tā tiek izmaksāta, jūtas kā ieguvuši lielo laimestu.

Priekšroka informatīvi izklaidējošai informācijai
Lai gan apdrošināšanas noteikumi ir juridisks dokuments, cilvēki uzskata, ka arī sarežģītu informāciju ir iespējams padarīt vieglāk uztveramu.

Lielākā daļa aptaujas dalībnieku – 49,6 % – atzīst, ka labprātāk skatās asprātīgus videoklipus, kā arī klipus, kuros informācija pasniegta “vienkārši par sarežģīto” stilā (44,8 %). Tāpat gandrīz trešdaļa aptaujāto – 29,4 % – atzīst, ka viņiem patīk izklaidējoša rakstura videoklipi.

“Tieši tāpēc If Apdrošināšana ir izšķīrusies ieviest tirgū pozitīvas pārmaiņas un piedāvāt saprotamus apdrošināšanas noteikumus jaunā mūsdienīgā videoformātā. Tāpēc mēs esam radījuši atraktīvu informācijas saturu mūsdienīgā vizuālā formātā un to veidojuši tā, lai izglītotu cilvēkus un mainītu stereotipu par apdrošināšanas noteikumiem kā kaut ko nesaprotamu un sarežģītu,” norāda If P&C Insurance AS valdes priekšsēdētājs Andris Morozovs.

Aptauja tika veikta sadarbībā ar mediju aģentūru MediaCom. Pētījumā piedalījās 504 iedzīvotāji, vecumā no 18 – 69 gadiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Daiga Bluķe
If Apdrošināšana komunikācijas vadītāja
E-pasts: daiga.bluke@if.lv

 

0