Gjensidige Baltic: Baltijas vadītāji noskaidro Gjensidige klientu pieredzi

Pievienoja:

Apstiprinot uzņēmuma vīziju – savu klientu pazīt vislabāk un parūpēties par viņu visvairāk, AAS “Gjenisdige Baltic” īstenoja personāla apmācības “Gjensidige Academy” ietvaros. Pēdējā mācību ciklā zināšanas papildināja apdrošināšanas sabiedrības Baltijas valstu vadītāji. Mācību laikā, personīgi sazinoties ar klientiem, viņi patīkami pārsteidza savus sadarbības partnerus un guva vērtīgus ieteikumus, ko plāno ieviest arī uzņēmumā.

 

“Gjensidige Academy” Latvijā darbu sāka šā gada maijā un līdz šim savas zināšanas un iemaņas klientu apkalpošanā apguvuši dažāda līmeņa speciālisti un vadītāji. Oktobrī skološanos “Gjensidige Academy” īstenoja apdrošināšanas sabiedrības Baltijas vadītāji.

Pēc pieredzes apmaiņas un teorētiskajām nodarbībām, katrs no vadītājiem veica arī praktisku uzdevumu – tiešu komunikāciju ar klientu, kas viņu ikdienas darbā notiek reti.

“Izlozes kārtībā katrs vadītājs izlozēja 10 klientus, kuriem zvanīt. Pieci no tiem bija klienti, kuri pie mums iegādājušies apdrošināšanas polisi, bet vēl pieci tādi, kuri kompānijā vērsušies ar atlīdzības pieteikumu. Telefona sarunas laikā, vadītājam bija jānoskaidro klienta viedoklis par Gjensidige darbu un pakalpojumiem, kā arī jānoskaidro ieteikumi darba kvalitātes paaugstināšanai, ja klientam tādi ir. Sarunas izvērtās interesantas, un nereti vadītāji arī dzirdēja atzinīgus vārdus par to, ka viņu viedokli vēlas uzzināt tieši Baltijas vadītājs. Tika gūti arī vērtīgi ieteikumi un atziņas,” mācības vērtē AAS “Gjensidige Baltic “ Personāla apmācību vadītājs Imants Podiņš.

AAS “Gjensidige Baltic” vadītāja Latvijā Ināra Meija atzīst,  ka iespēja sazināties ar klientu ir vairāk kā nozīmīga uzņēmuma attīstībai, jo klienti tiešā veidā nodod apdrošinātājam savu pieredzi,  vērtējumu un viedokli par Gjensidige sniegto servisu. “Ikdienā mums reti personīgi izdodas runāt ar klientiem. “Gjensidige Academy” deva lielisku iespēju to darīt, kā rezultātā guvām viedokli no klientu skatu punkta, kas dod ieskatus, uz ko virzīties nākotnē. Šī bija vērtīga, atklāta un uz attīstību vērsta diena, kas mums ļauj vēl labāk izprast klientus, izzināt viņu vēlmes un uzlabot savus produktus un apkalpošanas servisu,” atzīst Ināra Meija.

Pēc komunikācijas ar Baltijas valstu klientiem, atklājās, ka dažādas ir arī klientu vēlmes. “Gjensidige klienti Latvijā, ieteica ciešākā veidā sadarboties ar mūsu partneriem, lai klients visus savus jautājumus var atrisināt pie apdrošinātāja. Piemēram, ja pēc satiksmes negadījuma jālabo automašīna, klients vēlētos visus ar remontu saistītos jautājumus, arī izmaksu sadaļu atrisināt komunikācijā ar mums, nevis autoservisu. Interesanti, ka no klientu puses bija arī lūgums rast veidu komplicētu apdrošināšanas piedāvājumu izveidē, jo visbiežāk apdrošināšanā cenšamies vienkāršot produktus, padarot tos vieglāk uztveramus. Piemēram, klients – juridiska persona, vēlas mūsu apdrošināšanas pakalpojumus izmantot arī kā privātpersona, taču nevēlas slēgt divas atsevišķas polises, un tāpēc lūdz rast veidu, kā visu iekļaut vienā līgumā. Tas ir interesants izaicinājums, pie kā jau esam sākuši strādāt,” pēc mācībām akadēmijā atzīst Ināra Meija.

Kamēr Latvijas klienti ieteica ieviest jaunus produktus, Gjensidige klienti Lietuvā vērsa uzmanību uz apkalpošanas ātrumu, kas kaimiņzemē esot uzlabojams.

“Gjensidige Academy” ir pirmā šāda veida skola, ko ieviesis kāds no Latvijas apdrošinātājiem. Speciāli izveidotajā skolā, savas prasmes uzlabo gan visi jaunie darbinieki, gan arī speciālisti ar pieredzi un vadītāji. Mācīšanās notiek kā pieredzes apmaiņa, taču ir paredzēts pieaicināt vieslektorus gan no Gjensidige grupas uzņēmumiem citās valstīs, gan arī dažādu nozaru ekspertus, kuri guvuši panākumus personāla vadības un klientu menedžmenta jomās.

 

Gjensidige-logo-kvadrāts

0