Izmaksātās atlīdzības atspoguļo pieaugošo veselības apdrošināšanas lomu veselības aprūpes sistēmā

Pievienoja:

Vislielākais izmaksāto atlīdzību īpatsvars jeb 23,4% ir veselības apdrošināšanas segmentā, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas rīcībā esošā informācija par nozares datiem 2015. gada 3 ceturkšņos. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, atlīdzību apmērs pieaudzis par 18% un liecina par pieaugošo veselības apdrošināšanas nozīmi iedzīvotāju veselības aprūpes sistēmā.

“Tas acīmredzami norāda uz pieprasījuma pieaugumu veselības apdrošināšanas segmentā, un ļauj secināt, ka valsts apmaksātie pakalpojumi sedz arvien mazāku daļu no iedzīvotāju veselības aprūpes izdevumiem. Paredzams, ka uz gada beigām pieaugums būs vēl straujāks, jo būs izbeigušās valsts apmaksāto pakalpojumu kvotas. Vienlaikus pozitīva tendence, ko novērojam šajā apdrošināšanas veidā – arvien vairāk mazie uzņēmumi iesaistās savu darbinieku veselības apdrošināšanā, kā arī kopumā pieaug uzņēmumu skaits, kuri gatavi maksāt vairāk par savu darbinieku veselības apdrošināšanas polisēm,” skaidro Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

Šobrīd, kad valdība par prioritāti 2017. gada budžeta projektā izvirzījusi veselības nozari, tajā skaitā pakāpenisku virzību uz obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu tuvāko gadu laikā, šie ir būtiski un caurspīdīgi dati, jo ne tikai norāda uz brīvprātīgās apdrošināšanas īpatsvaru veselības aprūpes sistēmā, bet arī signalizē par nepieciešamību tos iekļaut aprēķinos nolūkā izstrādāt vislabāko iespējamo obligātās apdrošināšanas mehānismu.

Q3 atlidz

 Q3 prem

Par Latvijas Apdrošinātāju asociāciju

Latvijas Apdrošinātāju asociācija ir biedrība, kas pārstāv apdrošināšanas nozares intereses nolūkā sekmēt tās attīstību un caurspīdīgu pārraudzību. Būtisks biedrības uzdevums ir informēt sabiedrību par nozares aktualitātēm, skaidrot notikumus un kliedēt mītus. Asociācijā ir 16 biedri, kas aptver 99% Latvijas tirgus. Kopš 2004. gada darbojas arī asociācijas ombuds jeb ārpustiesas atlīdzību strīdu izskatīšanas institūcija.


Plašāka informācija:

Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898
E-pasts: office@laa.lv

0