Izveidots Latvijā pirmais animācijas klips skolēniem par apdrošināšanu

Pievienoja:

apdrosinasanas-abs_res

Latvijas Apdrošinātāju asociācija izveidojusi mācību animācijas klipu skolēniem par apdrošināšanas būtību – „Apdrošināšanas ābece”. Klips tiks publiskots 9.martā plkst. 11.00 LAA mājas lapā www.laa.lv.

Izmantojot viegli uztveramus tēlus un simbolus, klipā bērniem un pusaudžiem saprotamā valodā izklāstīta apdrošināšanas jēga un nepieciešamība, aprakstīti populārākie apdrošināšanas veidi un atlīdzības saņemšanas process.

Jānis Abāšins, LAA prezidents: “Apdrošināšana ir tā joma, kurā diemžēl bērni un jaunieši nav īpaši zinoši, jo par to visbiežāk rūpējas viņu vecāki. Taču arī daudz pieaugušo joprojām ne tikai nezina, ko var apdrošināt, jauc apdrošināšanas veidus, apjūk terminos un neiedziļinās līguma noteikumos un iekļautajos riskos, bet arī neizprot apdrošināšanas nepieciešamību un sekas, ar kādām var nākties saskarties viņiem vai viņu tuviniekiem bez iegādātas apdrošināšanas polises. Veidojot klipu, esam centušies paskatīties uz to ar skolēnu vecuma bērnu acīm un sniegt viņiem pirmo ieskatu apdrošināšanas pasaulē. Ceram, ka šis klips kļūs par labu palīgu skolotājiem!”

LAA klipa publiskošana ir tikai viens no pasākumiem, kuri noritēs Finanšu izglītības nedēļā – no šī gada 9. līdz 15. martam. Finanšu izglītības nedēļa (FIN) Latvijā notiks jau trešo gadu, un tās mērķis ir paaugstināt sabiedrības zināšanas un izpratni par dažādiem finanšu jautājumiem, lai prātīgi un racionāli pārvaldītu savā rīcībā esošos finanšu resursus.

FIN devīze šogad ir “Krāj zināšanas! Krāj gudri!” un tās simbols ir krājkasīte – cūciņa Gudrīte. FIN laikā tiks organizēti dažādi izglītojoši pasākumi, mācību semināri, publiskās lekcijas, konsultācijas, konkursi, veikti pētījumi, kā arī piedāvāti dažādi virtuālie rīki – spēles, testi, mērinstrumenti, modelēšanas rīki. Dažādas aktivitātes klātienē un virtuālajā vidē tiks rīkotas gan skolēniem un studentiem, gan skolotājiem, gan arī ikvienam interesentam visā Latvijā.

Visa informācija par FIN laikā paredzētajiem pasākumiem, kā arī citi jaunumi pieejami FIN īpašajā mājas lapā http://finansunedela.lv/. Pasākumu kalendārs joprojām tiek papildināts.

Trešās FIN aktivitātēs iesaistījušies partneri – Finanšu un kapitāla tirgus komisija (koordinators), Banku augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Banka, Valsts izglītības satura centrs, Bērnu sociālās un finanšu izglītības biedrība, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Komercbanku asociācija un komercbankas, Latvijas Apdrošinātāju asociācija un tās biedri u.c.

 

Informāciju sagatavoja
Sandija Šaicāne, LAA sekretāre
2015. gada 9. martā

0