Kas notiek ar E-veselību?

Pievienoja:

E-veselība Eiropas Savienībā izvirzīta kā viens no galvenajiem instrumentiem veselības aprūpes kvalitātes, piekļuves un drošības veicināšanā, norādījis Nacionālais Veselības Dienests. E-veselībai ir būtiska loma katrā ES dalībvalstī, jo tā palīdz ietaupīt laiku un finanšu resursus veselības aprūpes darbiniekiem un pacientiem, kā arī nodrošina vienkopus kvalitatīvu un pilnīgu informāciju par katru pacientu. E-veselībai ir izšķiroša nozīme arī starpvalstu veselības aprūpes uzlabošanā – tā nodrošina ātru informācijas piegādi par pacientu no vienas valsts medicīnas iestādes uz citas valsts medicīnas iestādi.

Paziņojums medijiem

0