Apdrošināšanas veidi

Apdrošināšanas veidus pēc būtības iedala personu un riska apdrošināšanas veidos.

Personu apdrošināšanas veidi ir veselības, nelaimes gadījumu, palīdzības (ceļojumu) apdrošināšana, kā arī visu veidu dzīvības apdrošināšana (ar vai bez uzkrājuma veidošanas).

Riska apdrošināšanas veidi ir: sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – gan obligātā (OCTA), gan brīvprātīgā; sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO), īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem, īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem, galvojumu, kredītu, dažādu finansiālo zaudējumu, vispārējās civiltiesiskās atbildības (t.sk. profesionālās atbildības) apdrošināšana, kuģu, kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības, gaisakuģu, gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības, kravu, dzelzceļa transporta un juridisko izdevumu apdrošināšana.

Piedāvājam detalizētāku informāciju par populārākajiem apdrošināšanas veidiem:

Dzīvības termiņapdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu

Mūža pensijas apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Ceļojuma apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana

Dzīvnieku apdrošināšana

KASKO apdrošināšana

OCTA apdrošināšana

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana