Finanšu pratība

logo_zalktis

Finanšu pratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas iedzīvotājiem ļauj izprast un sekmīgi organizēt savu finanšu pārvaldīšanu un pieņemt pārdomātus lēmumus par dažādu finanšu pakalpojumu izvēli un to izmantošanu, nodrošinot savu privāto finansiālo stabilitāti un ilgtspēju. Finanšu pratības projektu 2011.gadā uzsāka Latvijas Komercbanku asociācija, lai veicinātu finanšu prasmju un zināšanu uzlabošanu Latvijas sabiedrībā.

Par „Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014–2020” ieviešanu un turpmāku sadarbību vienojušies Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Banku augstskola, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Apdrošinātāju asociācija. Stratēģijas mērķu īstenošanā piedalīsies arī citi brīvprātīgie sadarbības partneri – valsts institūcijas, sabiedriskās organizācijas un augstskolas.

Lai īstenotu stratēģiju, tiek plānotas dažādas aktivitātes, piemēram, finanšu pratību veicinošu materiālu iekļaušana pirmsskolas, vispārējās un augstākās izglītības mācību iestāžu programmās, metodisko ieteikumu un profesionālās kvalifikācijas programmu par finanšu pratību izstrāde pedagogiem, pastāvīgi pieejamu resursu, t. sk. interneta vietņu, nodrošināšana, konsultāciju un izglītojošu materiālu pieejamība dažādām sabiedrības grupām, labās prakses un ētikas principu ievērošanas veicināšana u.c.

Iedzīvotāju finanšu pratības līmeņa paaugstināšana uzlabos gan pašu iedzīvotāju finansiālo situāciju un labklājību, gan ilgtermiņā veicinās arī valsts ekonomikas augšupeju.

Ar stratēģijas saturu ikviens interesents var iepazīties stratēģijas ieviešanas nacionālā koordinatora, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā.

Finanšu izglītības nedēļa (FIN)

2019. gada pavasarī noritēja jau septītā Finanšu izglītības nedēļa Latvijā, kas ir viena no finanšu pratības projekta partneru (arī LAA) īstenotajām aktivitātēm. Kā jau ierasts, tā norisinājās vienlaikus ar citviet pasaulē organizētiem finanšu pratības pasākumiem – Child and Youth Finance International (CYFI) 8. Globālo naudas nedēļu (Global Money Week) un 5. Eiropas finanšu nedēļu, ko rīko Eiropas Banku federācija.

FIN laikā norisinājās dažādas aktivitātes un pasākumi dažādām auditorijām, piemēram, vieslekcijas, semināri, vizītes skolās. Pasākumi rīkoti ar mērķi aktualizēt finanšu pratības nozīmību un sniegt ekspertu padomus ikvienam interesantam, lai mācītos gudri pārvaldīt savu naudu un atrastu individuāli piemērotus ilgtspējīgus risinājumus nākotnei.

Vairāk informācijas atrodams Finanšu pratības mājaslapā.

Insurance Europe buklets