Latvijas iedzīvotājiem jau gadu pieejama mūža pensija

Pievienoja:

Pagājušā gada septembrī Latvijā tika ieviesta mūža pensijas apdrošināšana – alternatīva iespēja pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla saņemšanā. Mūža pensiju, tāpat kā valsts pensiju, pensionārs saņem līdz mūža beigām, bez tam pensionāram ir lielākas izvēles iespējas noteikt mūža pensijas saņemšanas kārtību, kā arī atstāt to mantojumā labuma guvējam pēc paša izvēles.

Pirmā gada laikā mūža pensijas apdrošināšanā parakstītas prēmijas, t.i., VSAA apdrošinātājiem nodevusi valsts fondēto pensiju kapitālu vairāk kā 750 000 eiro apmērā, kas veido vidēji 7800 eiro uz vienu apdrošināšanas līgumu.

Līdz šim mūža pensijas apdrošināšanu izvēlējušies gandrīz 100 cilvēku jeb gandrīz ceturtā daļa iedzīvotāju, kuru pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls bijis pietiekams mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanai. Ņemot vērā to, ka ar katru gadu aizvien vairāk personu, kas pensionēsies, būs pensiju 2. līmeņa dalībnieki, prognozējams, ka pieaugs arī to pensionāru skaits, kuri izvēlēsies saņemt mūža pensijas polisi. Tā kā šis pakalpojums ir salīdzinoši jauns, pagaidām cilvēki ir piesardzīgi un 2. līmenī uzkrāto pensijas kapitālu galvenokārt tomēr pievieno valsts pensiju 1. līmenī uzkrātajiem līdzekļiem. Jāpiebilst, ka pieteikties mūža pensijas pakalpojumam ir iespējams 6 mēnešu laikā no pensionēšanās vecuma sasniegšanas un iesnieguma uzrakstīšanas VSAA par vēlmi sākt izmantot pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu.

Pagaidām to personu skaits, kuru 2.pensiju līmenī uzkrātā kapitāla apjoms sasniedzis apdrošinātāja noteikto minimumu, lai iegādātos mūža pensijas polisi, ir neliels. Turklāt joprojām liela daļa topošo pensionāru nav informēti par mūža pensijas apdrošināšanu, tāpēc nepieciešams ieguldīt vairāk darba šī jaunieveduma izskaidrošanā un sabiedrības informēšanā par šīs polises ieguvumiem.

Kā lielāko ieguvumu no mūža polises klienti uzsver iespēju noteikt mantinieku, kas personas nāves gadījumā varēs turpināt saņemt neizmaksāto pensiju. Gandrīz visi mūža polises īpašnieki izmantojuši šo būtisko mūža pensijas apdrošināšanas priekšrocību – iespēju norādīt labuma guvēju.

Apdrošinātāji atzīst, ka iedzīvotāji labprāt paši modelē saņemamās mūža pensijas izmaksas posmus un apmērus, kā arī nosaka pensijas saņemšanas regularitāti. Teju 40% klientu dod priekšroku mūža pensijas saņemšanai ik mēnesi, savukārt atlikušie 60% ir izvēlējušies pensiju saņemt reizi ceturksnī, pusgadā vai gadā, kas vienā reizē nodrošina lielāku izmaksāto summu. Gandrīz puse klientu dod priekšroku diviem izmaksu posmiem un aptuveni trešdaļa – trīs izmaksu posmiem (šo posmu laikā tiek noteikts dažāds pensijas izmaksu apmērs). Tikai neliela daļa sliecas par labu vienam izmaksas posmam, izvēloties saņemt mūža pensiju vienādos maksājumos līdz pat mūža beigām. Iedzīvotāji, kuri izvēlas saņemt mūža pensijas izmaksu vairākos posmos, pirmo 5 gadu laikā vēlas izmantot 50% no uzkrātā kapitāla. Tas varētu būt skaidrojams ar iedzīvotāju vēlmi saglabāt aktīvu dzīvesveidu tūlīt pēc pensionēšanās. Lielāka pensija pirmajos gadus pēc pensijas vecuma sasniegšanas arī nodrošina aktīvāku dzīves ritmu, ļaujot realizēt vairāk vēlmju.

Apdrošinātāji, kuri piedāvā mūža pensijas pakalpojumu:

  • SEB dzīvības apdrošināšana ir pirmā apdrošināšanas sabiedrība, kura Latvijas iedzīvotājiem 2013. gada 23. septembrī sāka piedāvāt mūža pensijas apdrošināšanu.
  • Kopš šī gada 1.janvāra šo pakalpojumu piedāvā arī ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, kurai ir vairāk nekā septiņu gadu pieredze, nodrošinot mūža pensijas pakalpojumus pārējās Baltijas valstīs. ERGO pieredze liecina, ka iedzīvotāju aktivitāte Latvijā ir līdzvērtīga kaimiņvalstīs pirmajos mēnešos novērotajai. Vērtējot no darbības pieredzes Baltijā, kopumā interese par šo produktu palielinās.
  • Šobrīd mūža pensiju var iegādāties arī Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiālē, kura produktu uzsākusi piedāvāt kopš šī gada jūnija.

Visu apdrošinātāju, kuri piedāvā mūža pensiju, mājas lapās ir pieejams mūža pensijas kalkulators, kur topošie pensionāri, zinot savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, var aprēķināt potenciālo mūža pensijas apmēru ar dažādiem nosacījumiem.

Pieteikšanās kārtība mūža pensijai:

Lai saņemtu mūža pensiju, pensionējoties ir jāiesniedz VSAA iesniegums par vēlmi saņemt mūža pensijas apdrošināšanu pie kāda no dzīvības apdrošinātājiem un jānoslēdz ar to mūža pensijas apdrošināšanas līgums. Informāciju par savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu iespējams uzzināt portālā www.latvija.lv (sadaļā Epakalpojumi – Valsts fondēto pensiju shēmas/pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts), kā arī jebkurā VSAA filiālē un VSAA mājas lapā www.vsaa.lv, kur iespējams iegūt arī vispārīgu informāciju par mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanu.

 

Informāciju sagatavoja
Sandija Šaicāne
Tālr. 67360838
2014.gada 13. oktobrī.
0