Pieaug Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuda izskatīto sūdzību skaits

Pievienoja:

2009. gadā Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) ombudam iesniegto sūdzību skaits, salīdzinājumā ar 2008. gadu, ir būtiski palielinājies – 2009. gadā ombuds izskatīja 14 sūdzības (2008. gadā – 9 sūdzības). LAA apkopotie dati par apdrošināšanas sabiedrību klientu iesniegtajām sūdzībām liecina, ka galvenokārt sūdzības tiek iesniegtas par strīdiem, kas saistīti ar sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanu (KASKO) un īpašuma apdrošināšanu.

Paziņojums medijiem

Lasīt tālāk →
0