LAA darbības fokusā – likumdošanas pilnveide un izglītojošas aktivitātes

Pievienoja:

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) biedru sapulce 8. oktobrī apstiprināja LAA 2021. gada darba plānu, paredzot nākamgad asociācijas darbībā fokusēties trīs virzienos – nozares likumdošanas pilnveide, sabiedrības informēšana un finanšu pratības aktivitātes.

Nozares likumdošanas sakārtošanas un pilnveides virzienā LAA plāno turpināt veltīt īpašu uzmanību būvniecības apdrošināšanas modeļa izstrādei sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un citām iesaistītajām nozarēm; mūža pensijas likumdošanas pilnveidei; apdrošinātāju apmaksātu e-recepšu ieviešanai un dažādu obligāto vispārējās vai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidu sakārtošanai.

Otra nozīmīga ...

Lasīt tālāk →
0

Nekustamā īpašuma starpniekiem būs obligāta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Pievienoja:

Nekustamā īpašuma starpnieki Latvijā ir pievienojušies tām profesijām, kam ir obligāti nepieciešama profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, paredz Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas stājās spēkā 2. oktobrī. Tāpat šie noteikumi ienes apdrošināšanas regulējumā Latvijā vēl vienu būtisku jaunumu – tajos ir definēts minimālais apdrošināšanas polises segums jeb obligāti apdrošināmie riski. 

Nekustamā īpašuma starpnieku profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība ir jāapdrošina, lai tā segtu trešajai personai nodarīto kaitējumu starpnieka darbības vai bezdarbības dēļ.

MK noteikumos paredzēts minimālais starpnieka ...

Lasīt tālāk →
0