Dati valsts reģistros – nepieciešama vienota pieeja to uzkrāšanai un pieejamībai

Pievienoja:

Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA) piektdien, 27. novembrī organizēja ekspertu diskusiju “Valsts reģistru datu pieejamība – digitālas sabiedrības veiksmes atslēga”, kurā piedalījās valsts institūciju un finanšu nozares pārstāvji, lai runātu par dažādos valsts reģistros uzkrāto datu pieejamību biznesam no juridiskā, tehniskā un izmaksu viedokļa.

Sarunā piedalījās Tieslietu ministrijas, Datu valsts inspekcijas, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts zemes dienesta, Uzņēmumu reģistra, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Tiesu ...

Lasīt tālāk →
0

Apdrošinātāju kompensētās zāles drīkstēs izrakstīt arī e-receptēs

Pievienoja:

Turpmāk zāles un medicīniskās ierīces, kuru apmaksu pilnībā vai daļēji kompensē apdrošinātāju izsniegta veselības apdrošināšanas polise, ārstiem vairs nebūs obligāti jāizraksta papīra formātā, bet to būs iespējams darīt arī e-veselības sistēmā ar e-recepti. To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”, kas izskatīti un akceptēti valdībā, un stāsies spēkā 12.novembrī.

“Priecājos, ka 21. gadsimts ir sasniedzis arī šo jomu, jo līdz šim pat ārstiem, kas ...

Lasīt tālāk →
0

LAA darbojas jaunas Ētikas pamatnostādnes

Pievienoja:

Latvijas Apdrošinātāju asociācijā (LAA) ir izstrādātas un biedru sapulcē akceptētas Ētikas pamatnostādnes, kas nosaka LAA un tās biedru profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, lai stiprinātu LAA kā profesionālu un atbildīgu organizāciju, sekmētu tās mērķu sasniegšanu un ļautu izvērtēt biedru rīcības ētiskumu un pamatotību. Ētikas pamatnostādnes nosaka profesionālās ētikas pamatprincipus, rīcību interešu konflikta situācijā, lobēšanas vadlīnijas un atbilstību konkurences tiesību prasībām.

Ētikas pamatnostādnēs definētie profesionālās ētikas pamatprincipi, kas jāievēro katram LAA un tās biedru pārstāvim, ...

Lasīt tālāk →
0