LV EN
Menu
Finanšu sektors paraksta sadarbības memorandu ilgtspējas veicināšanā

Finanšu sektors paraksta sadarbības memorandu ilgtspējas veicināšanā

19.05.2021

Finanšu nozares asociācija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Nasdaq Riga, Latvijas Līzinga Devēju asociācija un Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA) vienojušās par kopīgu sadarbību, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ilgtspējas un ilgtspējīgu finanšu jēdzienu un principiem, kā arī veicinātu to ieviešanu uzņēmējdarbībā un ikdienā.

Ilgtspējas veicināšanas sadarbības memorands

Ilgtspējas veicināšanas sadarbības memoranda Rīcības plāns

“Ilgtspēja ir viens no svarīgākajiem sabiedrības attīstības izaicinājumiem tuvākajās desmitgadēs. Finanšu sektors šo izaicinājumu jau ir pieņēmis. Katram būtu jāapzinās, ka ilgtspēju var veicināt  ne tikai plānojot un veicot investīcijas, attīstoties un modernizējoties, bet arī atbilstoši rīkojoties ikdienā. Pāreja uz ilgtspējīgu izaugsmi nav iedomājama bez sabiedrības uzskatu, patēriņa kultūras un arī pasaules uztveres pārskatīšanas,” norāda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

“Veicinot finanšu iestāžu izpratni un atbalstot tās ar klimata pārmaiņām saistīto risku mazināšanā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija savās 2021. gada prioritātēs iekļāvusi vairākus darbības virzienus, kas veicina atklātu sarunu ar finanšu tirgus dalībniekiem, lai vienotos par rīcības plānu ilgtspējas mērķu sasniegšanā, galveno uzmanību pievēršot klimata risku pārvaldībai un ilgtspējīgu finanšu iespējām. Mūsu kopīgam tautsaimniecības ilgtermiņa mērķim jānodrošina, ka katrā finanšu lēmumā tiktu ņemts vērā klimata, vides un sociālie aspekti,” uzsver Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja Santa Purgaile.

“Latvijas finanšu sektors skaidri apzinās, ka ilgtspēja ir uz palikšanu un tas, cik ātri un kvalitatīvi Latvijas ekonomikā notiks pāreja uz ilgtspējas principus ieļaujošu modeli, noteiks Latvijas ienākumu līmeni un dzīves kvalitāti. Ilgtspējas principa iedzīvināšana ikvienā mūsu dzīves jomā ir tikpat nozīmīgs pasākums kā savulaik bija eiro ieviešana, kas ir ļāvusi mums sekmīgi pārdzīvot ģeopolitiskos un ekonomiskos izaicinājumus. Ilgtspējas domāšanas nostiprināšana ir iespēja atstāt nākamajām paaudzēm labāku Latviju,” saka Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

Eiropas Savienība (ES) ir izstrādājusi “Zaļo” kursu ar mērķi padarīt ES ekonomiku ilgtspējīgu. Tā iedzīvināšana prasa ciešu valsts un finanšu institūciju sadarbību, kā arī  vienotu finanšu industrijas izpratni par veicamajiem pasākumiem veiksmīgas un ilgtspējīgas tautsaimniecības transformācijas nodrošināšanai.

“Mūsu izaicinājums ir ne tikai vārdos, bet arī darbos parādīt, ka Zaļais kurss ir sabiedrības ilgtermiņa mērķis, nevis īstermiņa mode. Šis memorands, kurā vienojies viss finanšu sektors, ir ļoti svarīgs apņemšanās apliecinājums, tomēr daudz, daudz būtiskāk un arī grūtāk būs memoranda principus ieviest ikkatra uzņēmuma un institūcijas ikdienas darbībā. Svarīga ir ikviena attieksme un ikviena rīcība, kas var ietekmēt pozitīvas pārmaiņas,” saka Jānis Abāšins, LAA prezidents.

“Ilgtspēja ir un kļūst arvien svarīgāka uzņēmumu biznesa stratēģijas sastāvdaļa. To pieprasa ne tikai investori, bet arī sabiedrība, sagaidot arvien lielāku atklātību un informēšanu par šiem jautājumiem,” akcentē Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne.

Finanšu pakalpojumu, uzņēmējdarbības, satiksmes, lauksaimniecības un citu sektoru attīstību tuvākajos gados būtiski ietekmēs ilgtspējīgas finansēšanas principu ieviešana. Finanšu pakalpojumu sniedzējiem būs jāpielāgo savi produkti un pakalpojumi jaunajām prasībām, tās integrējot ilgtspējas riska modeļos, jāattīsta datu vākšanas infrastruktūra un attiecīgi IT risinājumi. Vienlaikus finanšu institūcijām ir jābūt gatavām atbalstīt savus klientus, īpaši uzņēmumus, šajā transformācijas procesā, kā arī jābūt kā piemēram pārējām nozarēm, ko finanšu nozares pārstāvji ir apņēmušies darīt.

  

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu
Tālr. +371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

Atpakaļ