LV EN
Menu
LAA ar partneriem paraksta sadarbības memorandu  Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas ieviešanai

LAA ar partneriem paraksta sadarbības memorandu Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas ieviešanai

20.07.2021

Lai īstenotu Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021.–2027. gadam, 19 partneri no valsts, privātā un nevalstiskā sektora paraksta sadarbības memorandu. Partneri apņemas kopīgiem spēkiem paaugstināt Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību, uzlabojot iedzīvotāju kompetences, veidojot ilgtspējīgu finanšu pratības kultūru, nodrošinot kvalitatīvu finanšu vidi un veidojot stratēģisku un uz sadarbību vērstu institūciju pieeju finanšu pratības pilnveidošanā.

“Mūsu pasaule mainās katru dienu, un ar to zināšanu veidu un apjomu, ar ko pietika vakar, vairs nepietiek šodien. Un rīt jau nepietiks ar to, kas bija izcili šodien. Jo īpaši finanšu jomā – finanšu pakalpojumi kļūst sarežģītāki, lai arī izklausās vienkāršāki. Tādēļ ikvienam Latvijas iedzīvotājam pastāvīgi ir jāmācās, lai spētu pieņemt racionālus, uz faktiem un datiem balstītus lēmumus par savu naudu un citiem resursiem,” saka LAA prezidents Jānis Abāšins. “Apdrošinātāju asociācija ir līdzdarbojusies finanšu pratības projektā no pašiem pirmsākumiem, un ir prieks, ka pastāvīgajam partneru lokam pievienojas arī jauni dalībnieki – kvalitatīvas informācijas un labu padomu nekad nevar būt par daudz.”

Partneri memorandā apņemas strādāt, lai sasniegtu 3 stratēģijā izvirzītos mērķus: uz ilgtspējību vērstu finanšu pratības kultūras un kompetenču pilnveidi; atbilstošas finanšu vides kvalitātes nodrošināšanu, kā arī finanšu pratības stratēģiskās plānošanas ietekmes palielināšanu, sasaistot to ar valsts stratēģiskās plānošanas dokumentiem, plašāk un efektīvāk iesaistot ieinteresētās puses.

Sadarbības memorandu paraksta Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Ekonomikas ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Nodarbinātības valsts aģentūra, “Latvijas Finanšu nozares asociācija”, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Banku augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Akciju sabiedrība “Nasdaq Riga”, AS “SEB banka”, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, “Swedbank” AS, SIA “Intrum Latvia”, “Junior Achievement Latvia”, “Global Shapers Community – Riga” projekts FinLit, Akciju sabiedrība “Citadele banka”, Baltic International Bank SE. Partneri veidos sadarbību Finanšu pratības darba grupā, kurā ik gadu tiks izveidots stratēģijas ieviešanas darbības plāns, analizēti rezultāti un īstenoti sadarbības projekti.

Ar Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021.–2027. gadam iespējams iepazīties šeit: https://www.finansupratiba.lv/strategija/

Sadarbibas memorands par Latvijas iedzivotaju finansu pratibas strategijas 2021.–2027. gadam ieviesanu

Atpakaļ