LV EN
Menu
Latvijas Universitāte sadarbosies ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju

Latvijas Universitāte sadarbosies ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju

05.04.2022

Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) un Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA) ir noslēgusi vienošanos par sadarbību studentu prakšu organizēšanā, pētnieciskajā darbībā, inovatīvu studiju un darba vides pilnveidošanā.

“LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte nodrošina Latvijā labāko biznesa izglītību un plašāko ekonomikas, finanšu un uzņēmējdarbības studiju programmu klāstu, kas pērn saņēmušas augstu ekspertu vērtējumu un starptautisko akreditāciju. Mūsdienīga un darba tirgum atbilstoša augstākā izglītība nav iedomājama bez ciešas sadarbības ar Latvijas lielākajiem darba devējiem un vadošajiem sociālajiem partneriem, tāpēc sadarbība ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju būs liels ieguvums gan fakultātes studentiem, gan mācībspēkiem,” uzsver LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš.

LAA apvieno Latvijas lielākās apdrošināšanas kompānijas un darba devējus, tāpēc asociācija ir apņēmusies sadarbībā ar BVEF koordinēt un organizēt studentu prakses, kurās topošie speciālisti apgūs jaunākās zināšanas un iemaņas, kas vēlāk palīdzēs veidot veiksmīgu karjeru apdrošināšanas nozarē.

“Jaunieši, kas šodien ir studenti, pēc neilga laika ienāks darba tirgū un būs mūsu kolēģi, partneri, padotie un priekšnieki. Viņi veidos mūsu nākotnes Latviju un tās biznesa veiksmes stāstu. Uzņēmumi un nozaru organizācijas, kas to apzinās, velta uzmanību izglītībai, tās kvalitātes uzlabošanai un maksimālai teorētisko zināšanu piesaistei praktiskajai dzīvei. Tādēļ Latvijas Apdrošinātāju asociācija redz jēgu un nozīmi sadarbībai ar Latvijas augstskolām. Paldies Latvijas universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātei, kas ir gatavi sadarbības līguma noslēgšanai – ar prieku to parakstām un ar prieku to piepildīsim dzīvē, lai sniegtu studentiem praktisko apdrošināšanas un risku vadības nozares pieredzi,” saka LAA prezidents Jānis Abāšins.

Fakultāte un asociācija vienojusies arī par ekspertu lekciju nodrošināšanu studiju kursos un specializētos semināros, kā arī atvērto lekciju organizēšanu studējošajiem un mācībspēkiem. Tāpat LAA plāno iesaistīties studējošo organizētajās inovatīvās aktivitātēs, piemēram, konkursu un interaktīvo spēļu uzņēmējdarbības jomā rīkošanā.

LAA sniegs ierosinājumus noslēguma darbu (bakalaura, maģistra) tēmām atbilstoši nozares specifikai,  iesaistīsies bakalaura un maģistra darbu vērtēšanas komisijās. Iecerēta arī sadarbība mūžizglītības un prasmju pilnveides jomā atbilstoši nozares specifikai.

  Image 4 1 scaled 

Par BVEF

BVEF ir viena no lielākajām LU fakultātēm un tajā 2021./2022. akadēmiskajā gadā studē vairāk nekā 2000 studentu. Fakultāte piedāvā reālajā uzņēmējdarbībā sakņotu augstāko izglītību, jo jau pašā studiju sākumā studentiem ir iespēja ne tikai apgūt lekciju kursus, bet arī sākt attīstīt un realizēt savu biznesa ideju Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubatorā. Te katram ir pieejamas bezmaksas konsultācijas, kā arī mentoru, nozaru profesionāļu un pieredzējušu uzņēmēju atbalsts. Tāpat fakultātē notiek regulāra nozares speciālistu iesaiste mācību procesā – vieslekcijas, vizītes uzņēmumos, studentu prakses, tiek īstenotas dažādas sadarbības formas ar uzņēmumiem.

Par LAA

Latvijas Apdrošinātāju asociācija ir dibināta 1993. gada 12. augustā, tā pārstāv Latvijas apdrošināšanas nozares kopējās intereses, lai veicinātu Latvijas apdrošināšanas nozares attīstību. LAA ir 14 biedri – 8 riska un 6 dzīvības apdrošinātāji, kuri kontrolē >99% no Latvijas apdrošināšanas tirgus. LAA ir Eiropas apdrošinātāju apvienības Insurance Europe biedrs. Kopš 2004. gada LAA darbojas arī asociācijas ombuds jeb ārpustiesas atlīdzību strīdu izskatīšanas institūcija.

 

Papildu informācija:

Evija Ansonska
Komunikācijas centra vadītāja
Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Mob. tālr.: +371 26011887
E-pasts: evija.ansonska@lu.lv

Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898
E-pasts: office@laa.lv

 

Atpakaļ