LV EN
Menu
Mazinās nezināšanas dēļ radītus strīdus par apdrošināšanas līgumiem

Mazinās nezināšanas dēļ radītus strīdus par apdrošināšanas līgumiem

10.05.2019

Lielākā daļa strīdu apdrošināšanas nozarē starp klientu un apdrošinātāju faktiski rodas nezināšanas dēļ, jo klients nav zinājis apdrošinātos riskus, nosacījumus un izņēmumus, un uzskata, ka viņam par konkrēto gadījumu pienākas atlīdzība. Savukārt apdrošinātājs vai apdrošināšanas starpnieks nav zinājis, ka klients nezina, jo ir taču viņam iedevis parakstīt līgumu, kurā viss rakstīts. Šādu domstarpību rezultāts lielā daļā gadījumu ir apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikums.

Jaunajam Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumam, kurš nupat, 25. aprīlī ir pieņemts Saeimā galīgajā lasījumā, vajadzētu turpmāk mazināt šādu nezināšanas dēļ radītu pārpratumu un domstarpību skaitu. Likums paredz vienādi stigrus un detalizētus nosacījumus jebkuram apdrošināšanas pakalpojuma izplatītājam, vai tā ir apdrošināšanas kompānija, apdrošināšanas brokeris vai aģents, par informāciju, kas sniedzama klientam pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas.

Gan no klienta viedokļa, gan no apdrošināšanas nozares viedokļa šīs ir svarīgas normas, jo turpmāk būs skaidri noteikts informācijas minimums, kas jāsaņem klientam, turklāt vienkāršā un saprotamā veidā. Likuma mērķis ir klientu interešu aizsardzība, nodrošinot to, ka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšana ir uzticama, efektīva, droša un stabila, kā arī nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp izplatītājiem informācijas sniegšanas jomā.

Viens no sarežģītākajiem apdrošināšanas veidiem ir dzīvības apdrošināšana, tādēļ turpmāk klientam pirms dzīvības apdrošināšanas līguma noslēgšanas būs jāsaņem saprotama informācija par apdrošināšanas iespēju nosacījumiem un summu, termiņu, prēmijas maksāšanas kārtību, apdrošināšanas veidam piemērojamiem nodokļiem un cita ar dzīvības apdrošināšanu saistīta informācija. Apdrošināšanas izplatītāja pienākums būs noskaidrot ne tikai klienta vēlmes, bet arī patiesās iespējas, tai skaitā pieredzi ieguldījumu jomā, spēju ciest zaudējumus un izpratni par iespējamiem riskiem.

Apdrošināšanas izplatītājam būs, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, jānoskaidro klienta prasības un vajadzības un klientam saprotamā veidā (tai skaitā klientam vēlamā  valodā, ja par to abi vienojušies) jāsniedz objektīva informācija par apdrošināšanas produktu, lai klients, pamatojoties uz saņemto informāciju, varētu pieņemt lēmumu, kas vislabāk atbilst viņa vajadzībām. Tāpat ar jauno likumu tiks celts apdrošināšanas nozarē strādājošo personu kompetences līmenis.

Nozīmīga nianse sadarbībā ar apdrošināšanas izplatītājiem ir klienta tiesības jautāt brokerim, kāda veida atlīdzību tas saņems no attiecīgā apdrošinātāja, ja tiks noslēgts apdrošināšanas līgums. Tādējādi klientam būs iespējams izvērtēt, vai piedāvājums tiešām ir izdevīgs viņam vai viņa apdrošināšanas brokerim.

Informācija klientiem par nedzīvības apdrošināšanas produktiem, kā, piemēram, īpašuma apdrošināšana vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, būs jāsniedz, izmantojot standartizētu apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu.  Vairums apdrošinātāju jau šobrīd izvietojuši savās mājaslapās produkta informācijas dokumentus, kā arī sniedz tos klientiem kopā ar noslēgto līgumu.

Jānis Abāšins, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents

Publicēts 30.04.2019. Latvijas Avīzēs pielikumā Latvijas Bizness

Atpakaļ