Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA) ir biedrība, kuru 1993. gada 12. augustā nodibināja Latvijas Republikā reģistrētās apdrošināšanas akciju sabiedrības.

LAA darbības galvenais mērķis ir sekmēt Latvijas apdrošināšanas nozares attīstību. LAA svarīgākie uzdevumi ir:

  • piedalīties apdrošināšanas nozares reglamentējošas likumdošanas pilnveidošanā;
  • pārstāvēt Latvijas apdrošinātāju kopējās intereses valsts varas un pārvaldes institūcijās, sabiedriskajās un starptautiskajās organizācijās;
  • informēt sabiedrību par Latvijas apdrošināšanas tirgus aktualitātēm;
  • organizēt apdrošināšanas sabiedrību darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.

Asociācijā ir 15 biedri – apdrošināšanas sabiedrības un ārvalstu apdrošinātāju filiāles (9 riska veidu un 6 dzīvības apdrošinātāji), kuri kontrolē aptuveni 99% no kopējā Latvijas apdrošināšanas tirgus. Mūsu biedri piedāvā visu veidu apdrošināšanu, tai skaitā transportlīdzekļu, īpašuma, veselības un dzīvības apdrošināšanu, kā arī pensiju un uzkrājošo apdrošināšanu.

Latvijas apdrošināšanas nozare dod ievērojamu ieguldījumu valsts ekonomikā un sniedz atbalstu tūkstošiem privātpersonu un uzņēmumu. —2017. gadā Latvijā vidējā parakstītā apdrošināšanas prēmija uz vienu iedzīvotāju bija 241 eiro. —Latvijā darbojošies apdrošinātāji 2017. gadā ik dienu atlīdzībās saviem klientiem Latvijā izmaksāja vidēji 772 tūkstošus eiro.

LAA ir Insurance Europe (Eiropas apdrošinātāju apvienības) biedrs. Insurance Europe apvieno 35 Eiropas nacionālās apdrošinātāju apvienības un pārstāv ap 3600 apdrošināšanas kompānijas.