Sapulce

Sapulce ir augstākā LAA lēmējinstitūcija. Sapulci veido visi asociācijas biedri.

Padome

Padome ir asociācijas pārvaldes institūcija, kas starplaikos starp biedru Sapulcēm lemj par savā kompetencē noteiktajiem jautājumiem. Padome sastāv no visu LAA biedru pilnvarotiem pārstāvjiem.

Ingrīda Ķirse

Padomes priekšsēdētāja

ERGO Insurance SE Latvijas filiāles un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles valdes locekle

Aigars Freimanis

Padomes priekšsēdētājas vietnieks
riska veidu apdrošināšanas jautājumos

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles vadītājs

Edgars Ozoliņš

Padomes priekšsēdētājas vietnieks
dzīvības apdrošināšanas jautājumos

Swedbank Life Insurance SE produktu attīstības nodaļas produktu vadītājs Latvijā


 

Prezidents

Asociācijas Prezidents ir vienīgais asociācijas izpildinstitūcijas – valdes loceklis. Prezidents vada asociācijas ikdienas darbu.

Jānis Abāšins

 

Sekretāre

Sandija Šaicāne

LAA pastāvīgās komisijas

Latvijas Apdrošinātāju asociācijā darbojas sekojošas pastāvīgās komisijas:

  •     Juridiskā komisija
  •     Veselības apdrošināšanas komisija
  •     Drošības komisija
  •     Komunikācijas komisija