Par SEB dzīvības apdrošināšanas vadītāju ir kļuvusi Kristīne Lomanovska

Pievienoja:

Ar šī gada 27. oktobri AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana” valdes priekšsēdētājas pienākumus sāk pildīt Kristīne Lomanovska, kurai ir plaša pieredze gan apdrošināšanas, gan banku sektorā.

Mazā bildeUzsākot savu karjeru 1997. gadā, deviņus gadus Kristīne Lomanovska darbojās dzīvības apdrošināšanas jomā, sākotnēji pildot galvenā aktuāra pienākumus un ar 2001. gadu kļūstot par valdes priekšsēdētāju AAS „Sampo Dzīvība” (pašlaik Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāle). 2007. gadā K.Lomanovska kļuva par AS „Eko Investors” biznesa attīstības vadītāju, darbojoties riska kapitāla fondā un diviem gadiem vēlāk pievienojoties kompānijas vadības komandai kā valdes locekle. Pēdējo piecu gadu laikā K.Lomanovska uzkrājusi vērtīgu pieredzi, darbojoties dažādās pozīcijās Nordea Bank AB Latvijas filiālē – gan kā Uzņēmumu segmentācijas un piedāvājumu attīstības vadītāja, gan kā Nordea biznesa skolas vadītāja.

Kristīne Lomanovska ir pabeigusi Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu matemātikā un Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā, kur ieguvusi profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Lomanovska ir Latvijas aktuāru asociācijas valdes locekle kopš 1998. gada, kā arī REA Mentoru kluba mentore.

AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana” valde turpinās darbu piecu cilvēku sastāvā: valdes priekšsēdētāja Kristīne Lomanovska un valdes locekļi Dace Brencēna, Elīna Tilta – Gerika, Harijs Kovaļevskis, Līva Vēliņa – Pētersone.

0