Par ugunsgrēka “Latvijas balzams” noliktavā radītām sekām BTA izmaksājusi apdrošināšanas atlīdzību vairāk nekā 829,5 tūkstošus eiro apmērā

Pievienoja:

Apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE (turpmāk – BTA) par ugunsgrēka radītām sekām a/s “Latvijas balzams” noliktavā izmaksājusi apdrošināšanas atlīdzību vairāk nekā 829,5 tūkstošus eiro apmērā. Šī ir lielākā BTA pastāvēšanas vēsturē izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība par Latvijā notikušu negadījumu, kurā cietis īpašums. Saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, uzņēmumam tika segti zaudējumi par ugunsgrēka rezultātā nodarītiem bojājumiem uzņēmuma noliktavai, bojā gājušo gatavo produkciju, kas nelaimes brīdī atradās noliktavas telpās, kā arī uzņēmējdarbības pārtraukšanas rezultātā radītie zaudējumi.

Ugunsgrēks alkoholisko dzērienu ražotāja a/s “Latvijas balzams” noliktavā notika 2014. gada 6. novembrī Rīgā, Aleksandra Čaka ielā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas un piesaistīto ugunsgrēku izpētes ekspertu atzinumi liecina, ka ugunsgrēka izcelšanās iemesls bija elektriskā apgaismojuma armatūras bojājums. Saskaņā ar BTA un a/s “Latvijas balzams” noslēgto īpašuma apdrošināšanas līgumu bija apdrošināta uzņēmuma noliktavas ēka, uzņēmuma tehnoloģiskās iekārtas, saražotā gatavā produkcija, kā arī uzņēmējdarbības pārtraukšanas risks.

Ugunsgrēks nodarīja bojājumus noliktavas elektroinstalācijai un apdarei, kā arī karstuma dēļ bija ietekmēta arī ēkas konstrukciju stiprība. Postošās ugunsnelaimes rezultātā gāja bojā 170 764 pudeles ar gatavo produkciju. Ugunsnelaimes rezultātā uzņēmums nevarēja turpināt pilnvērtīgi izmantot esošo noliktavu, kā rezultātā daļēji tika pārtraukta uzņēmējdarbība. Tehnoloģiskās iekārtas ugunsgrēka rezultātā necieta.

Lielāko izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības daļu veidoja uzņēmējdarbības pārtraukšanas rezultātā radītie zaudējumi, jo, lai arī uzņēmums atsāka darbu jau nākamajā dienā pēc ugunsgrēka, noliktavas telpas nebija ilgstoši izmantojamas, un tas radīja papildu izmaksas par telpu īri, produkcijas transportēšanu un darbaspēku. Tāpat zaudējumus radīja salīdzinoši ilgais laika posms, kamēr tika saņemts būvekspertu slēdziens par telpu ekspluatācijas nosacījumiem.

Iveta Rijniece, apdrošināšanas sabiedrības “BTA Insurance Company” SE Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktore:
“ Šis negadījums uzskatāmi parāda, cik būtiskus zaudējumus un postījumus uzņēmuma īpašumam var radīt negaidīta ugunsnelaime. Šajā gadījumā lielāko zaudējumu summu sastādīja tieši uzņēmējdarbības pārtraukšanas rezultātā radītie zaudējumi. Diemžēl daudzi uzņēmumi Latvijā apdrošina tikai īpašumu – ēkas un tehnoloģiskās iekārtas, bet ne vienmēr nodrošinās pret zaudējumiem, kas, piemēram, ugunsgrēka rezultātā rodas, ja uzņēmums nevar pilnvērtīgi turpināt strādāt. Apdrošinot tikai ēkas un iekārtas, tiks segti zaudējumi par ēkām un iekārtām radītiem bojājumiem, tomēr vairumā gadījumu pēc ugunsgrēkiem uzņēmumi nevar pilnvērtīgi turpināt strādāt, kamēr tiek atjaunotas ēkas, iegādātas jaunas iekārtas u.tml., un attiecīgi šajā laika periodā vai nu daļēji vai pilnā apmērā tiek apturēta uzņēmējdarbība. Lai pasargātu uzņēmumu no zaudējumiem, kas rodas šādās situācijās, iesakām arī citiem uzņēmējiem apsvērt iespējas apdrošināšanas segumā iekļaut uzņēmējdarbības pārtraukšanas risku, kā to bija izdarījusi a/s “Latvijas balzams” vadība.”

AS „Latvijas balzams” valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš – Āboliņš pateicas BTA par konstruktīvo sadarbību un uzsver, ka arī uzņēmuma preventīvi veiktie ikgadējie ugunsdrošības pasākumi, apmācītie darbinieki un regulāras apskates ir būtiski samazinājušas iespējamos zaudējumus ražotnē. „Latvijas balzams” vadītājs informē, ka darba drošībā un vides aizsardzībā pēdējo trīs gadu laikā “Latvijas balzams” investējis vairāk nekā 300 tūkstošus eiro, kā arī plāno turpmāk ieguldīt darba apstākļu uzlabošanā un darbinieku apmācībā.

BTA ir lielākā apdrošināšanas atlīdzību izmaksātāja Latvijā un vienīgā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, kas eksportē finanšu pakalpojumus, veiksmīgi attīstot savu darbību ārpus Latvijas – Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Polijā, Francijā, Itālijā un Apvienotajā Karalistē. Kopumā pērn BTA bruto apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja 88,4 milj. eiro, kas ir par 13,6 % vairāk nekā 2013. gadā. Pērn BTA apdrošināšanas atlīdzībās ik darba dienu izmaksāja vidēji 355 tūkstošus eiro jeb aptuveni 44 tūkstošus eiro ik darba stundu.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
„BTA Insurance Company” SE
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. +371 67025661, mob. tālr. +371 27828796

Dana Hasana
AS Latvijas balzams komunikācijas vadītāja
e-pasts dana.hasana@lb.lv
Tālr. +371 26355895

0