Pārskats par dzīvības apdrošināšanas sabiedrību darbības rezultātiem Latvijā 2011. gadā

Pievienoja:

2011. gadā dzīvības apdrošināšanas sabiedrības kopumā parakstījušas apdrošināšanas prēmijas Ls 52,2 milj. apmērā, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) apkopotā informācija par dzīvības apdrošināšanas sabiedrību darbības rezultātiem. Salīdzinot ar 2010. gadu, 2011. gadā dzīvības apdrošināšanas tirgū ir vērojams neliels kritums, parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms ir samazinājies par Ls 0,7 milj. jeb 1%. Savukārt noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits ir pieaudzis – 2011. gadā tika noslēgti 10 639 jauni apdrošināšanas līgumi, kas liecina, ka izpratne par šo pakalpojumu nozīmi palielinās un iedzīvotāju vidū tie tiek augsti vērtēti.

Paziņojums medijiem

Pielikums. Dzīvības apdrošināšanas tirgus 2011.gadā

0