Pārvēlēta Latvijas Apdrošinātāju asociācijas padomes vadība

Pievienoja:

2017. gada 5. oktobrī notika Latvijas Apdrošinātāju asociācijas biedru sapulce, kurā uz 2 gadu termiņu tika pārvēlēti divi asociācijas padomes vadības locekļi. Padomes priekšsēdētājas amatā tika pārvēlēta ERGO Insurance SE Latvijas filiāles un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles valdes locekle Ingrīda Ķirse un padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā riska veidu apdrošināšanas jautājumos tika pārvēlēts Seesam Insurance AS Latvijas filiāles valdes loceklis Aigars Freimanis. Savukārt padomes priekšsēdētāja vietnieces pienākumus dzīvības apdrošināšanas jautājumos turpinās pildīt AAS „CBL Life” valdes priekšsēdētāja Jolanta Jērāne.

Padome turpinās strādāt pie iepriekš apstiprinātajām asociācijas prioritātēm:

Nozares likumdošanas pilnveidošana

Būtiskākie likumprojekti asociācijas darba kārtībā ir Apdrošināšanas līguma likums, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums, kā arī Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma pilnveidošana. Viens no gaidāmajiem ieguvumiem apdrošinātāju klientiem būs produkta informācijas dokuments jeb galveno līguma nosacījumu un noteikumu apkopojums, kuru apdrošinātājiem būs jāsniedz kopā ar polisi.

Patērētāju sūdzību izskatīšanas procesa uzlabošana un ombuda darbības paplašināšana

LAA ombudā līdz šim izskatīja fizisku personu sūdzības par apdrošinātāja pieņemto lēmumu saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt nelaimes gadījumu, ceļojumu, dzīvības, īpašuma, KASKO un vispārējās civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšanā. Asociācija strādā pie tā, lai ombuda darbības lauks iekļautu arī veselības apdrošināšanu.

Sabiedrības izglītošana apdrošināšanas jautājumos

Asociācija plāno paplašināt sadarbību ar izglītības iestādēm, veidojot un realizējot mācību materiālus, tai skaitā zināšanu testus. Vienlaikus sadarbībā ar vairākām augstskolām īstenots projekts PERM (Partnerships to ensure Risk Management in practice) nolūkā sekmēt finanšu pratību. Tā ietvaros izstrādāta bezmaksas risku vadības spēle ikvienam, kurš vēlas aprēķināt un prognozēt kāda reāla vai izdomāta uzņēmuma potenciālos biznesa riskus.


Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898, e-pasts: office@laa.lv

0