LV EN
Menu

Dzīvības apdrošināšana

Kas ir dzīvības apdrošināšana?

Dzīvības apdrošināšana (jeb dzīvības apdrošināšana bez uzkrājuma) ir personas dzīvības apdrošināšana uz noteiktu termiņu un tā nodrošina finansiālo aizsardzību personas tuviniekiem vai citam labuma guvējam personas nāves vai invaliditātes gadījumā.

Savukārt dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu apvieno divus elementus – savas dzīvības apdrošināšanu un uzkrājuma veidošanu nākotnei. Veicot regulārus maksājumus, iespējams veidot uzkrājumu savas nākotnes finansiālai nodrošināšanai vai kāda noteikta mērķa īstenošanai, vienlaikus nodrošinot materiālu aizsardzību savai ģimenei personas nāves gadījumā.

Vairāk informācijas Latvijas Apdrošinātāju asociācijas mājaslapā 

Kāpēc ir vajadzīga dzīvības apdrošināšana?

Apdomājiet –

  • Vai esat vienīgais vai viens no savas ģimenes apgādniekiem?
  • Vai kaut viens cilvēks ir finansiāli atkarīgs no jums?
  • Vai Jums ir kredītsaistības, kuras bez Jums tuvinieki nespēs pilnībā segt?

Ja kaut uz vienu jautājumu atbildējāt apstiprinoši, ir vērts iegādāties dzīvības apdrošināšanas polisi. Tā Jūs sniegsiet drošības sajūtu saviem tuviniekiem un garantiju, ka viņi tiks finansiāli pasargāti pēkšņas, neparedzētas nelaimes gadījumā.

Kā tā darbojas?

Slēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošinātājs un apdrošinātais vienojas par summu, par kuru tiks apdrošināta personas dzīvība – tā ir apdrošinājuma summa.

Papildus ir iespējams apdrošināties pret nelaimes gadījumiem vai kritiskajām slimībām, kas paredz kompensāciju par smagām saslimšanām vai nelaimes gadījumu izraisītām sekām – traumām, kaulu lūzumiem, pārejošu vai nepārejošu darba nespēju, invaliditāti, ārstēšanos slimnīcā u.c.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam – apdrošinātās personas nāvei vecuma, slimības vai nelaimes gadījuma dēļ – izmaksā apdrošināšanas atlīdzību līgumā norādītajam labuma guvējam. Ja saskaņā ar papildapdrošināšanu iestājas cits apdrošināšanas gadījums (trauma, slimība, darba nespēja u.tml.), atlīdzību saņem pats apdrošinātais.

Ja izvēlēta dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu, apdrošinātais veic regulārus maksājumus vai vienreizēju lielāku iemaksu, veidojot naudas līdzekļu uzkrājumu kādam noteiktam mērķim vai uz noteiktu periodu, turklāt paralēli tiek apdrošināta viņa dzīvība.

Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā nav iestājies apdrošināšanas gadījums, tas ir, ar apdrošinātās personas dzīvību un veselību viss ir kārtībā, visu uzkrāto un arī papildu procentu summu, ja tāda ir nopelnīta, var saņemt apdrošināšanas perioda beigās.

Līgumā var norādīt vienu vai vairākus labuma guvējus, kurus līguma darbības laikā var mainīt. Apdrošinātās personas nāves gadījumā labuma guvējam tiks izmaksāta pilna dzīvības apdrošināšanas summa un uzkrājuma summa ar papildu peļņu.

Nodokļu atvieglojumi

Latvijā ieguldīt dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu ir izdevīgi, jo iespējams saņemt būtiskus ienākuma nodokļu atvieglojumus.

Fiziskas personas var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu no valsts, ja ir veiktas apdrošināšanas prēmiju iemaksas par dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu, kas nepārsniedz 10% no iemaksu veicēja gada bruto ieņēmumiem, taču ne vairāk kā no 4000 EUR, ja apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem.

Savukārt, ja iemaksas par savu darbinieku veic darba devējs, tā nodokļu aprēķinā ar nodokļiem (iedzīvotāju ienākuma nodokli, sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzņēmumu ienākuma nodokli) nav apliekamas veiktās apdrošināšanas prēmiju iemaksas, kas veiktas saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu, ja darbinieka labā veikto apdrošināšanas prēmiju gada kopsumma nepārsniedz 10% no darbinieka bruto gada algas un apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem.

Ar ko dzīvības apdrošināšana atšķiras no veselības apdrošināšanas vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas?

Viens no izplatītākajiem maldīgajiem priekšstatiem ir – man jau ir veselības apdrošināšana/ nelaimes gadījumu apdrošināšana, tādēļ dzīvības apdrošināšana nav nepieciešama. Taču patiesībā šeit minētajiem apdrošināšanas veidiem ir milzīga atšķirība gan iekļauto risku, gan atlīdzības izmaksas ziņā.

Dzīvības apdrošināšana paredz atlīdzības izmaksu apdrošinātā nāves gadījumā vai, ja šī nelaime nav notikusi un izvēlēta polise ar uzkrājumu – uzkrātos līdzekļus var saņemt apdrošināšanas perioda beigās.

Veselības apdrošināšana polises darbības laikā apmaksā apdrošinātās personas saņemtos veselības aprūpes pakalpojumus. Savukārt nelaimes gadījumu apdrošināšana var segt nelaimes gadījuma veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī izmaksāt līgumā paredzēto kompensāciju. Taču nelaimes gadījumu apdrošināšana neparedz līdzekļu uzkrāšanu un atmaksu apdrošinātajam termiņa beigās, ja nelaimes gadījums nav noticis.

Kas Latvijā piedāvā dzīvības apdrošināšanu?

Dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu Latvijā piedāvā sešas dzīvības apdrošināšanas sabiedrības:

CBL LifeCompensaERGO
Mandatum LifeSEB Dzīvības apdrošināšanaSwedbank dzīvības apdrošināšana