Pieaug apdrošināšanas atlīdzību izmaksas

Pievienoja:

2017. gada pirmā ceturkšņa apdrošināšanas tirgus dati liecina, ka ir pieaugušas apdrošināšanas atlīdzību izmaksas. Visstraujākais izmaksu pieaugums (no pieprasītākajiem apdrošināšanas veidiem) ir bijis dzīvības apdrošināšanas sektorā, kur izmaksu pieaugums, salīdzinot ar 2016. gada 1. ceturksni, veido 33,9 %.

Šī gada pirmajā ceturksnī apdrošināšanas nozarē kopumā parakstīto prēmiju apjoms sastādījis 110,4 milj. eiro, kas ir par 8,1% vairāk nekā šajā laika posmā 2016. gadā. Klientiem atlīdzībās kopumā izmaksāti 70,9 miljoni eiro, kas ir par 16,1 % vairāk nekā 2016.gadā.

“Parakstīto prēmiju apjoms ir lielāks nekā tika sagaidīts, kas apliecina, ka apdrošināšanas tirgus ir stabils un pierāda, ka Latvijas ekonomiskā situācija attīstās pozitīvi. Tiesa, turpinās pēdējo gadu tendence, ka klientiem izmaksāto atlīdzību apjoms joprojām turpina augt straujāk nekā parakstīto prēmiju apjoms, kas, diemžēl, agrāk vai vēlāk var novest pie cenu kāpuma atsevišķos apdrošināšanas veidos” skaidro J.Abāšins.

Lielāko nozares tirgus daļu šobrīd veido veselības apdrošināšana – tās īpatsvars tirgū sastāda 27,9%. Šajā apdrošināšanas veidā parakstīto prēmiju apjoms gada pirmajā ceturksnī sasniedzis 30,7 milj. eiro (+6,5%), bet atlīdzībās izmaksāti 14,9 milj. eiro (+11%). “Tas liecina, ka pieprasījums pēc šī pakalpojuma vēl aizvien ir stabils par spīti valsts solījumiem uzlabot veselības aprūpes finansēšanas modeli valstī,” uzsver J.Abāšins.

Dzīvības apdrošināšanā parakstīto prēmiju apjoms gada pirmajā ceturksnī sasniedzis 21,1 milj. eiro, kas ir par 11,5% vairāk tādā pašā laika posmā nekā pērn, bet atlīdzībās klienti saņēmuši 17,9 milj. eiro – par gandrīz 34% vairāk nekā pērn.

Jaunākie auto apdrošināšanas dati rāda, ka par 11,6% pieaudzis KASKO un par 5,3% – OCTA  apdrošināšanā parakstīto prēmiju apjoms. “Tas nez vai ir saistāms ar, piemēram, transportlīdzekļu skaita vai klientu skaita pieaugumu. Skaitļi liecina, ka šajos apdrošināšanas veidos šobrīd varētu kāpt polišu cenas, kā jau tas tika prognozēts iepriekš. Savu lomu nospēlējusi inflācija, kas ietekmē arī auto apdrošināšanas nozari, jo pastāvīgi pieaug auto servisu remontdarbu izmaksas. Tāpat nozīmīgu lomu spēlē inflācija medicīnas nozarē, tādejādi izdarot spiedienu uz veselības apdrošināšanas polišu cenām.”

Gada pirmā ceturkšņa dati rāda, ka OCTA apdrošināšanā klientiem izmaksāto atlīdzību apjoms joprojām aug straujāk nekā parakstīto prēmiju apjoms. Atlīdzībās klienti saņēmuši 12,8 milj. eiro, kas ir par 11,9% vairāk nekā attiecīgā laika posmā pērn.

Kā arvien nozīmīgāka tirgus daļa iezīmējas vispārējās civiltiesiskās apdrošināšanas segments. Šeit parakstīto prēmiju apjoms sasniedzis 3,5 milj. eiro (+5,4%), savukārt klientiem atlīdzībās izmaksāti 0,7 milj. (+51%). Izmaksāto atlīdzību straujais pieaugums pierāda šī produkta nozīmīgumu – iedzīvotāji apzinās savas tiesības pieprasīt atlīdzināt viņiem radītos zaudējumus, ko tiem nodarījušas citas personas savas profesionālās darbības vai ikdienas likstu dēļ.

 

 TOP5 apdrošināšanas veidi Latvijā 2017.gada 1. ceturksnī pēc izmaksāto atlīdzību apmēra*:

(īpatsvars un pieaugums, salīdzinot ar to pašu laika periodu pērn)

Apdrošināšanas veids Veiktās izmaksas EUR Izmaiņas % pret 1. cet. / 2016
Dzīvības apdrošināšana 17 925 928 33,9%
Veselības apdrošināšana 14 969 516 11,0%
KASKO 14 074 330 5,0%
OCTA 12 756 021 11,9%
Īpašuma apdrošināšana 5 865 859 3,2%

 

TOP5 apdrošināšanas veidi Latvijā 2016. gadā pēc parakstīto prēmiju apjoma*:

(īpatsvars un pieaugums, salīdzinot ar to pašu laika periodu pērn)

Apdrošināšanas veids Parakstītās prēmijas EUR Izmaiņas % pret 1. cet. / 2016
Veselības apdrošināšana 30 767 384 6,5%
Dzīvības apdrošināšana 21 193 739 11,5%
KASKO 18 105 867 11,6%
OCTA 14 611 513 5,3%
Īpašuma apdrošināšana 13 736 806 7,9%


*
Dati: Sākotnējie SKDS apkopotie dati par 4 riska apdrošinātāju (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, BTA Baltic un InterRisk), 6 ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu (Compensa, ERGO, Gjensidige, If Apdrošināšana, Seesam, Swedbank P&C), kā arī 2 dzīvības apdrošinātāju (CBL Life un SEB Dzīvības apdrošināšana) un 4 ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu (Compensa Life, ERGO Life, Mandatum Life un Swedbank Life) darbības rezultātiem Latvijas teritorijā. OCTA apdrošināšanas veidā izmantoti LTAB dati.

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898, e-pasts: office@laa.lv

0