Pieaug iedzīvotāju interese par iespēju pašiem noteikt savu uzkrājumu likteni

Pievienoja:

Nordea Pensions Latvia sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību ERGO iepazīstina ar vispārējām uzkrājumu tirgus tendencēm 2015.gadā un turpmākajām prognozēm, īpašu uzmanību vēršot mūža pensijas polises tendencēm.  

„Latvijas pensiju sistēma nereti gūst atzinīgu ārvalstu ekspertu vērtējumu, tomēr lielāka daļa Latvijas iedzīvotāju uz savu labklājību vecumdienās kopumā raugās skeptiski. Šī pretruna ir samērā vienkārši skaidrojama, proti, neraugoties uz pastāvošo valsts pensiju sistēmu, līdz šim pilnvērtīgi funkcionēja tikai viens no pensiju līmeņiem. Tādējādi valsts pensiju sistēmas sniegums līdz šim kopumā bijis visnotaļ pieticīgs, taču, sākoties izmaksām no pensiju 2. līmeņa, būtiski pieaug tā nozīme visā pensiju sistēmā,” skaidro Nordea Pensions Latvia valdes loceklis Iļja Arefjevs.

Uzkrājumu apjoms pensiju 2.līmenī piecu gadu laikā piedzīvos strauju pieaugumu

Nordea prognozē, ka vidējais viena dalībnieka pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls 2020. gadā pārsniegs piecus tūkstošus eiro un 2040. gadā jau 34 tūkstošus eiro salīdzinājumā ar šobrīd esošajiem 1 732 eiro, kas ir vairākkārtīgs pieaugums. Turklāt tuvāko piecu gadu laikā no pensiju 2.līmeņa katru gadu savu uzkrāto kapitālu saņems vidēji 15 tūkstoši dalībnieki. Tādējādi mūža pensijas polises kļūs arvien populārāka klientu izvēle.

Kaut arī pieņemts, ka pensiju 2. līmenis ir efektīvs pensiju uzkrājumu veidošanas instruments, privātie pensiju 3. līmeņa uzkrājumi arī ir nepieciešami. Pirmkārt, tie ļauj palielināt pensijas apmēru, otrkārt – dod iespēju sākt izmantot pensiju kapitālu pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas, sasniedzot jau 55 gadu vecumu. Turklāt pensiju 3. līmeņa kapitāla veidošana tiek veicināta arī ar nodokļu atvieglojumiem: par iemaksām privātajos pensiju fondos var atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Mūža pensijas polise – iespēja noteikt mantinieku pensiju 2. līmenī uzkrātajam

Mūža pensijas polise ir alternatīva tam, kā saņemt pensiju 2. līmenī veiktos uzkrājumus. Mūža pensijas līgumu var noslēgt ikviens valsts pensiju shēmas dalībnieks, kas sasniedzis pensionēšanās vecumu un kura uzkrātais kapitāls ir vismaz 4500 – 5000 eiro. Jāņem vērā, ka to personu skaits, kas atbilst kritērijiem, lai varētu kļūt par Mūža pensijas polises īpašnieku, pašlaik Latvijā nav liels. 2014. gadā tie bija ap 6% pensionāru, tomēr turpmāko desmit gadu laikā to skaits pat dubultosies.

“Mūža pensijas polises Latvijā 2014. gada laikā ir izvēlējušies ap 90% to pensijas saņēmēju, kas atbilst kritērijiem, lai varētu slēgt Mūža pensijas līgumu. Cilvēki galvenokārt izvēlas šo alternatīvu – pašiem pārvaldīt savu uzkrāto pensiju, jo tā nodrošina iespēju izvēlēties, kā saņemt pensiju sistēmas 2. līmenī uzkrāto, modelēt saņemamās mūža pensijas izmaksu posmus un apmērus, kā arī noteikt pensijas saņemšanas regularitāti. ERGO klienti kā lielāko ieguvumu no Mūža pensijas polises uzsver iespēju noteikt mantinieku – ģimenes locekli vai jebkuru citu brīvi izvēlētu cilvēku, kas personas nāves gadījumā varēs turpināt saņemt neizmaksāto pensiju, nevis ieskaitīt to valsts budžetā,” stāsta Andris Dzikavičs, ERGO dzīvības apdrošināšanas vadītājs Latvijā.

0