Pieaug Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuda izskatīto sūdzību skaits

Pievienoja:

2009. gadā Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) ombudam iesniegto sūdzību skaits, salīdzinājumā ar 2008. gadu, ir būtiski palielinājies – 2009. gadā ombuds izskatīja 14 sūdzības (2008. gadā – 9 sūdzības). LAA apkopotie dati par apdrošināšanas sabiedrību klientu iesniegtajām sūdzībām liecina, ka galvenokārt sūdzības tiek iesniegtas par strīdiem, kas saistīti ar sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanu (KASKO) un īpašuma apdrošināšanu.

Paziņojums medijiem

0