Prēmijas aug stabili, atlīdzību pieaugums straujāks

Pievienoja:

Sākotnējie apkopotie dati par pirmajiem apdrošinātāju darbības rezultātiem 2015. gada 1. ceturksnī liecina, ka Latvijas iekšējais apdrošināšanas tirgus (neskaitot ārzemēs parakstīto prēmiju apjomu) pieaudzis par 6,5% un kopumā apdrošināšanas sabiedrības parakstījušas prēmijas € 97,6 milj. apmērā.[1]

Izmaksāto atlīdzību apjoms, salīdzinot ar pērnā gada 1. ceturksni, palielinājies par 10,7% un kopumā atlīdzībās izmaksāti € 53,7 milj.

LAA prezidents J. Abāšins: „Par spīti izaicinošajai ģeopolitiskajai situācijai, apdrošināšanas tirgus uzrāda visnotaļ labus izaugsmes ciparus. Turpinās izaugsme personu apdrošināšanas veidos, kas ir pozitīvs signāls un norāda, ka cilvēki vairāk apzinās veselības un dzīvības vērtību, kā arī savas ģimenes nākotnes nodrošināšanas nozīmi. Kā jau prognozēts, strauji pieaug mūža pensijas saņēmēju skaits, kas liecina arī par uzticību apdrošināšanas nozarei. Atlīdzību pusē izaugsme ir vēl straujāka, ko visvairāk ietekmē praktiski nepārtrauktā cenu celšanās medicīnas un autoservisu nozarēs un pieaugošais klientu prasīgums.”

  • Veselības apdrošināšana tradicionāli ir līdere gada pirmajā ceturksnī līdere ar 27% tirgus apjomu. Gada sākumā tiek noslēgta liela daļa līgumu, taču pakāpeniski veselības apdrošināšanas tirgus daļa gada laikā izlīdzinās un sarūk līdz aptuveni 18%. Kopā prēmijās parakstīti € 26,3 milj., kas ir 11% pieaugums, salīdzinot ar pērnā gada 1.ceturksni. Krietni lielāks pieaugums ir izmaksātajās atlīdzībās – 18,5%, atlīdzību apjoms – € 12,4 milj. Viens no galvenajiem atlīdzību kāpuma iemesliem ir medicīnas pakalpojumu sadārdzināšanās. Šī iemesla dēļ, kā arī tādēļ, ka klienti vēlas iegādāties polises ar aizvien plašāku apdrošināšanas segumu, polišu cenu ierobežojums valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem (līdz EUR 213,43) liedz piedāvāt klientiem šādu iespēju.
  • Lai gan pieauguma straujais temps ir mazinājies, dzīvības apdrošināšanā joprojām turpinās izaugsme – par 10%, prēmiju apjomam sasniedzot € 18,2 milj. Atlīdzību apjoms nedaudz samazinājies – par 5,5%, un tas ir € 10 milj.
  • Ievērojami pieaugušas izmaksātās atlīdzības OCTA (+31%), vispārējās civiltiesiskās atbildības (+44,5%), kā arī palīdzības apdrošināšanā (+22%). OCTA atlīdzības ietekmē cenu celšanās gan auto tirgū, gan autoservisu un medicīnisko pakalpojumu jomā. Domājam, ka atlīdzību pieaugums vispārējās CTA apdrošināšanā skaidrojams ar pieaugošo cilvēku un uzņēmumu prasīgumu. Atlīdzību pieaugums palīdzības apdrošināšanā varētu būt skaidrojams ar to, ka arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju dodas tūrisma braucienos uz ārzemēm, t.sk. lai nodarbotos ar ziemas sporta veidiem.
  • Savukārt prēmiju apjoms OCTA apdrošināšanā ir pieaudzis par 3% – līdz € 13,3 milj. (14% no tirgus). Vispārējās CTA apdrošināšanā prēmiju kāpums ir stabils – 9,5%, sasniedzot € 3,3 milj. Tas pats vērojams palīdzības apdrošināšanā – pieaugums 7%, sasniedzot € 2,2 milj.
  • Visuzkrītošākais izmaksāto atlīdzību pieaugums vērojams galvojumu apdrošināšanā, bet, tā kā tas ir neliels apdrošināšanas veids, tad pat viena lielāka vai vidēji liela atlīdzība veido nopietnu procentuālu pieaugumu.
  • KASKO apdrošināšanā vērojams mērens pieauguma temps – 6%, 1.ceturksnī parakstītas prēmijas € 15,7 milj. apmērā (16% no tirgus). Izmaksāto atlīdzību ziņā KASKO aizņem otro pēc lieluma tirgus daļu (22%) ar atlīdzību apjomu € 11,7 milj., kas ir 3% pieaugums.
  • Īpašuma apdrošināšana, kā jau ierasts, aug lēni, bet stabili. 1.ceturksnī pieauguma temps bijis 3%, savukārt izmaksātās atlīdzības augušas straujāk – par 8%. Šajā veidā parakstītas prēmijas € 13 milj. apmērā (13% no tirgus), izmaksātas atlīdzības € 4,9 milj. (9% no tirgus).
  • Īpaši jāatzīmē mūža pensija, kas pērnā gada septembrī piedzīvoja gada jubileju. Šī gada 1.ceturksnī mūža pensija piesaistījusi jau krietni lielāku interesi, parakstītas prēmijas € 0,7 milj. apmērā, kas ir 373% pieaugums! Mūža pensijas apdrošināšana ir valsts noteikta alternatīva iespēja pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla saņemšanā, un galvenais ieguvums no mūža polises ir iespēja atstāt šo uzkrāto kapitālu mantojumā. Prognozējam, ka turpinās pieaugt mūža pensijas saņēmēju skaits, jo ar katru gadu aizvien vairāk personu, kas pensionēsies, būs pensiju 2. līmeņa dalībnieki, un to uzkrātais kapitālas apjoms tikai pieaugs, attiecīgi atbildīs apdrošinātāju noteiktajam kapitāla apjomam, lai iegādātos mūža pensijas polisi.

 [1] datu avots: pētījumu centra SKDS apkopotie sākotnējie dati par Latvijas Republikā darbojošos 5 riska apdrošinātāju (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, BTA, Baltikums un Gjensidige) un 5 ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu (Compensa, ERGO, If Apdrošināšana, Seesam, Swedbank P&C), kā arī 2 dzīvības apdrošinātāju (Citadele Life un SEB dzīvība) un 4 ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu (Compensa Life, ERGO Life, Mandatum Life un Swedbank Life) darbības rezultātiem Latvijas teritorijā. OCTA apdrošināšanas veidā izmantoti LTAB dati, kas iekļauj arī LAAS Balva rezultātus.


Informāciju sagatavoja

Sandija Šaicāne
LAA sekretāre
2015.gada 30.aprīlī

Pielikums nr. 1. Pārskats par apdrošināšanas veidiem 2015.gada 1.ceturksnī Latvijā

Pielikums nr. 2. Parakstīto prēmiju un izmaksāto atlīdzību dinamika 2012.-2015.gada 1.ceturksnī

0