Vairāk nekā puse Latvijas jauniešu nav pat interesējušies par savu nākotnes pensiju

Pievienoja:

Otrdien, 8. decembrī, Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē tika prezentēts jaunākais dzīvības apdrošināšanas kompānijas “Compensa Life” pētījums, kurā analizēta jauniešu informētība par pensiju sistēmu Latvijā. Rezultāti parāda, ka jauniešu izpratne par pensiju sistēmu Latvijā kopumā ir nepietiekama.
Pētījuma gaitā tika aptaujāti 1000 jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Kā atklājis apdrošinātāja “Compensa Life” Latvijas filiāles vadītājs Viktors Gustsons, rezultāti ir pārsteidzoši – vairāk nekā puse aptaujāto jauniešu nemaz nav interesējušies par Latvijas pensiju sistēmu un nezina atšķirības starp pensiju līmeņiem un to sniegtajām iespējām. Apmēram 66% respondentu izrādījuši lielu skepsi par pensiju sistēmu kopumā – viņi uzskata, ka brīdī, kad būs sasnieguši pensijas vecumu, pensiju sistēma vai nu vairs nepastāvēs, vai arī uzkrāto līdzekļu reālā vērtība būs kritusies.
Sēdes laikā pārstāvji no Labklājības ministrijas, Pasaules Bankas, Latvijas Drošības Darba Devēju konfederācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas diskutēja par to, ko darīt, lai uzlabotu esošo situāciju. “Ir ļoti būtiski panākt jauniešu informētības līmeņa paaugstināšanos un apzināšanos, ka nodrošinātas un mierīgas vecumdienas tiek veidotas jau tagad. To, kāda ir pensiju sistēma kopumā un kā tā darbojas, jauniešiem būtu vērts apgūt jau skolas laikā, tāpēc būtu ieteicams apdomāt šī jautājuma iekļaušanu izglītības programmas saturā,” norādīja V. Gustsons.
Izrādās, lielākā daļa jauniešu (82%) nav pat dzirdējuši, ka 3. pensiju līmenis sniedz tādus bonusus kā papildu dzīvības apdrošināšanu, uzkrājumu palielināšanu un iespēju pārtraukt līgumu pirms apdrošināšanas termiņa beigām. Nezinot par šīm iespējām, tās arī netiek izmantotas. V. Gustsons uzsvēra: “Pirmām kārtām ir jāpanāk, lai jaunieši apzinātos, cik svarīgi ir uzņemties atbildību par nodokļu nomaksu, tādējādi veidojot savu nākotnes pensiju. Tālāk jaunieši jau būtu jāinformē par to, kādas iespējas sniedz katrs no pensiju līmeņiem, parādot izvēles un variantus, kā veidot uzkrājumus. Tā kā pētījuma rezultāti parāda, ka jauniešiem nav īpašas iniciatīvas pašiem interesēties par šo jautājumu, nepieciešams to ieviest skolu programmā, tādējādi nodrošinot, ka nākotnes pensionāri būs finansiāli nodrošināti un stabili, pateicoties jau laicīgai un saprātīgai uzkrājumu veidošanai.”
Sēdes laikā klātesošie nonāca pie secinājuma, ka jautājums par pensiju sistēmu ir aktuāls un pašreizējā situācijā par pensiju sistēmu un tās līmeņiem būtu jāizglīto ne tikai jaunieši, bet visa sabiedrība kopumā. Kā norādīja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, ir izveidota speciāla darba grupa, kas uzsākusi darbu pie šī jautājuma risināšanas.

Par “Compensa Life”

“Compensa Life Vienna Insurance Group SE” 100% akcionārs ir “Vienna Insurance Group”. “Vienna Insurance Group” dibināta 1824.gadā un patlaban ir vadošā Austrijas apdrošināšanas grupa Centrāleiropā un Austrumeiropā. “Vienna Insurance Group” pārstāvēta 25 valstīs, pārvaldot 42 miljardu eiro aktīvus.
“Compensa Life Vienna Insurance Group SE” ir vairāk kā desmit filiāles visās trīs Baltijas valstīs, tā nodarbina 150 darbiniekus, pārvalda vairāk nekā 150 000 klientu riskus un aktīvus 128 miljonu eiro vērtībā.
“Compensa Life Vienna Insurance Group SE” Latvijā pārstāv “Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle”, kas Latvijā darbojas kopš 1999.gada (iepriekšējais nosaukums “Seesam Life Latvija”).
“Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” specializējas dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu veidošanu, privātās pensijas apdrošināšanā, uzkrājošajā apdrošināšanā bērniem, veselības apdrošināšanā un nelaimes gadījumu apdrošināšanā.

 

Papildu informācija:

Rūta Martinsone

“Compensa Life” komunikācijas konsultante

Tālr. +371 29805644

Ruta.Martinsone@mccannconsulting.lv

0