VIG saņem atbildīgo iestāžu atļauju un pabeidz AAS “Baltikums” iegādi

Pievienoja:

Šī gada jūlijā Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) noslēdza līgumu par apdrošināšanas akciju sabiedrības Baltikums 100 % kapitāla daļu iegādi. Šobrīd, pēc kompetento iestāžu atļaujas saņemšanas, darījums ir pabeigts. Līdz ar Baltikums iegādi VIG ir kļuvusi par vienu no piecām vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Latvijas tirgū.

Piecu gadu laikā VIG parakstīto prēmiju apjoms Baltijas valstīs vidēji gadā pieaudzis par 30%. Uzņēmums šo tirgu uzskata par īpaši pievilcīgu un tajā plāno turpināt aktīvi izvērst savu darbību.

Baltikums Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus daļa ir 8%. 2014. gadā uzņēmuma parakstīto prēmiju apjoms pārsniedza 20 miljonus eiro. Šobrīd Baltikums ir 250 darbinieki, kas strādā 26 klientu apkalpošanas centros un 19 tirdzniecības vietas visā valstī. Apdrošināšanas sabiedrībai ir arī filiāle Lietuvā. Savukārt Igaunijā AAS Baltikums apdrošināšanas pakalpojumus nodrošina ar brokeru starpniecību.

VIG Baltijā mērķtiecīgi turpina īstenot savu vairāku zīmolu stratēģiju. Pēc apdrošināšanas sabiedrības iegādes VIG Baltijā pārstāv divi zīmoli – Baltikums un Compensa.

Vienna Insurance Group (VIG) ir vadošais apdrošinātājs Austrijā, kā arī Centrālajā un Austrumeiropā. 50 apdrošināšanas sabiedrības, kas atrodas 25 valstīs, veido koncernu ar senām tradīcijām un stabilu tirgu, nodrošinot ciešu sadarbību ar klientiem. VIG darbība balstās uz 190 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas jomā. Nodarbinot 23 000 darbiniekus, VIG ir pārliecinošs tirgus līderis savās pamatnozarēs un tādējādi grupai ir stabils pamats izmantot ilgtermiņa izaugsmes iespējas reģionā ar 180 miljoniem iedzīvotāju. VIG akcijas tiek kotētas biržā, šim uzņēmumam Vīnes biržā ir visaugstākais akciju indekss (ATX); akcijas tiek kotētas arī Prāgas biržā.

0